witte stippen K( Auto ruilen of nieuw? r F 4X NG’ 3 Rood met Neeltje Jans ok! 1 FACTORY 2 OUTLET K -1 1 r Wie is de Ed AUTO OUTLET SHOW OP ROSADA 500 OCCASIONS TEGEN BODEMPRIJZEN» VR 26 OKTOBER - ZA 27 OKTOBER - ZO 28 OKTOBER ELKE ZONDAG OPEN Optiek I jarige van 1 de week? Sportieve en culturele uitwisseling met Afrika BEW. EX. PAGINA 43: HET Cl PAGINA 30-33: UIT IN ZEELAND PAGINA 20: NACHT VAN DE NACHT Zuidhoek Jan Scheffers Deze week BS www.logusafbouw.nl Computeravond "Onze woningen staan natuurlijk op www.huislijn.nl Geen treinen in herfstvakantie tegels en natuursteen Lampionnentocht kijk op onze website BAN LERA ST-ADRIAANSTRAAT 23 GOES MODE MET EEN INTERNATIONALE UITSTRALING. A17 AFSLAG 19 OF A58 ROOSENDAAL WEST Herdenking WOU GOES- In een plantsoentje in de Bessestraat in Goes staan heuse vliegenzwammen in het gras. De rood-met-witte-stippen-paddenstoel is vooral bekend geworden door kabouter Spillebeen die de zwam als wip gebruikte. Lees verder op pagina 5 welke paddestoelen in het Poelbos zijn te vinden. Sportherfsttocht «U VERTOON ^FORMATIE - LÓ>GUS Hf WOENSDAG 24 OKTOBER 2007 - JAARGANG 59 - NUMMER 43 r Band met Afrika DOOR MARCEL VAN DER VOORT 1 POSTADRES POSTBLJS5, 4460 AA GOES REDACTIE 0113-274021/ RED BEVELANDER@WHK. WEGENER. NL ADVERTEREN 0113-274000 BEZORGING 0113-274093 eek B De Bevel W6G6N6R huis-aan-huiskranten 'S-GRAVENPOLDER ELLEWOUTSDIJK - Gratis ten toonstelling waarbij de kunste- naai zelf aan- WbSBT wezig is. Uniek! Op 27 okto ber houdt 't Kerkje van Ellesdiëk in Ellewoutsdijk een open mid dag. Jan Scheffers toont zijn twintig kunstwerken met als titel Afrika in beeld. De expositie is open van 13.30 tot 16.00 uur. WISSENKERKE - Nu het eerder donker wordt is het weer tijd voor de jaarlijkse lampionnen optocht van muziekvereniging Apollo uit Wissenkerke. De lam pionnen kunnen op 26 oktober opgehaald worden bij Attent Drieske. De optocht vertrekt om 19.15 uur vanaf DBS De Vliete en eindigt in de Voorstraat waar de kinderen een bekertje warme chocolademelk krijgen. Na een gezellige avond wachten er de volgende dag bij het ontbijtje weer heerlijke oliebollen op je. Leden van Apollo verkopen van af 9.30 uur het kermisgebakje in de wijken van Geersdijk en Wis senkerke. De bollen zitten verpakt in zakjes van vijf stuks en kosten twee eu ro per zak. GOES - De werkzaamheden aan het spoor vorderen ge staag. Nog tot en met 28 ok tober rijden er bussen tussen Roosendaal en Vlissingen, waardoor de reistijd een uur langer zal duren. KAPELLE - Wethouder Jon Herselman sloeg vorige week vrijdag de eerste paal in de nieuwbouwwijk Zuid hoek in Kapelle. De Annie M.G. Schmidt-wijk Zuid hoek is de Kapelse uitbrei- dingslocatie voor de komen de 10 tot 15 jaar. Het slaan van de eerste paal is de offi ciële start van de bouw van de woningen in de wijk. MAANDAG T/M ZONDAG GEOPEND VAN 10.00 TOT 18.00 UUR www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Wij zijn naar de beurzen geweest! De nieuwe collecties zijn binnen. Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 Deltapark Neeltje Jans kreeg afgelopen week de derde plaats op de lijst van Kinder- toegankelijkheid. De toe gankelijkheid van het park is getest door een groep kinde ren met en zonder handi cap. Ze keken bijvoorbeeld of het personeel vriendelijk was of het eten smaakte en of kinderen met een handi cap in de attracties konden. Toverland Sevenum werd eerste op de lijst. GOES - "Wij willen sportieve en culturele banden aanknopen I in Afrika", zegt C. van den Wijn- I gaard van de gemeente Goes. I Het centrum dat internationale samenwerking stimuleert, het i COS Zeeland, noemt de Goesse plannen veelbelovend. i "Het is goed dat de bevolking Rosada 70 (Wouwbaan), 4703 TB Roosendaal rosada WWW.T0Sada.nl factory outlet en leerlingen van het ROC doen eveneens mee aan een uitwisse lingsproject", zegt de medewer ker van de afdeling Economi sche Zaken enthousiast. Hij wil ervoor zorgen dat het thema door veelzijdigheid zal slagen. Lees verder op pagina 45 in de ze krant. KAPELLE - Ook dit jaar be steedt de gemeente Kapelle aandacht aan de bevrijding in oktober 1944. Leden van het college leggen zondag 28 oktober om 11.30 uur bij ver schillende monumenten voor de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog een krans. In de kern Schore is dat om 12.00 uur. GOES - De Bevelander zet vanaf volgende week de ja rige van de week op de voorpagina. Weet u iemand die jarig is tussen 24 en 31 oktober? Stuur dan een mail naar red.bevelan- der@whk.wegener.nl met de vermelding 'Jarige van de week' en een foto van de jarige. Schrijf er ook bij waarom u hem of haar aan meldt. De jarige mag een heerlijke feesttaart afhalen bij een van onze adverteer ders. GOES - Voor de zesde keer is er De Zeeuwse Auto Ruilbeurs in 1 De Stenge in Heinkenszand. Een I beurs waarbij veertig deelnemers hun collectie meenemen en 1 merken zoals Dinky-toy en Matchbox voorbij komen. De openingstijden zijn van 10.00 tot 15.30 uur. Toegangsprijs is 1.50 euro. i GOES - Wandelcomité Zeeland houdt op 27 oktober een sport- herfst tocht in Goes. De kosten zijn 2.50 euro en leden van de wandelsportbond krijgen vijftig cent korting. De starttijden zijn: 25 kilometer van 9.00 tot 11.00 uur, 20 kilometer van 9.00 tot 12.00 uur, 15 kilometer van 9.00 tot 14.00 uur en 10/5 kilometer van 9.00 tot 15.00 uur. De Zeeuwse afdeling van hcc, lande lijke vereniging van computerge bruikers, komt op dinsdg 6 no vember bijeen voor haar cluba vond in Ons Dorpsleven, Poel- voorde straat 3 in 's-Gravenpol- der. Op het programma staat een lezing over Magix video de luxe 2008 en ook de leesmap ont breekt niet. De zaal is open om 19.30 uur en de toegang is gratis. van Goes positieve dingen mee- trokken zijn bij de organisatie krijgt. En niet alleen de sombere en uitvoering van de activitei- berichten die ze dagelijks in de ten. "Wij hebben de bevolking kranten lezen", zegt Van den gevraagd mee te denken en Wijngaard. Goes is Millennium ideeën in te leveren. Zo komt er Gemeente. Het thema in 2009 is een uitwisseling op hockey ge- Afrika en het is de bedoeling dat bied, de muziekschool wil een de eigen inwoners nauw be- Afrikaanse muzikant hier workshops laten geven LOGUS Afbouw is onderdeel van LOGUS bouw- en afbouw- materialen: bouwmaterialen, badkamers, tegels en natuur steen, verwarming, keukens, interieurafbouw. www.logus.nl AFBOUW Vlissingen: Marie Curieweg 9-13, (A58, afrit 40). T: 0118 - 69 00 00

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 1