Het spoor moet veilig zijn voor iedereen De Bevelander Onveilig gedrag Voorkomen van ongevallen dé Weekkrant Papa of opa Zwanger worden Het Nederlandse spoor is heel veilig. Toch gebeuren er per jaar nog zo'n tweehonderd ongevallen op overwegen en langs het spoor. Spoorbeheerder ProRail doet er alles aan om dat aantal terug te dringen. Met maat regelen als hekken op gevaarlijke plekken, surveillance en cameratoezicht, maar ook met voorlichting op scholen en in de buurt van het spoor. De maatregelen helpen. Sinds 2002 is het aantal incidenten met 15 procent afgenomen. Acties door vandalen zijn vorig jaar gehalveerd. ProRail regio Zuid heft onveilige volkstuinen langs het spoor op Time out voor sportleraren CIOS Keuring politiehond Seniorenbingo Goes Kleurwedstrijd Woensdag 17 oktober 2007 - Pagina 7 Het is wel 'n raar idee' In gebieden waar volkstuinen onveilige situaties kunnen op leveren, gaat ProRail deze tuinen opheffen. Het gaat om tuinen die te dicht bij het spoor liggen en om tuinen waar vandalen materialen kunnen vinden waarmee ze het treinverkeer kunnen ontregelen. Plastic en ander los materiaal uit volkstuinen waait soms ook op het spoor, met alle gevolgen van dien. In heel Nederland inventariseert ProRail welke volkstuinen aan het spoor een gevaar voor de veiligheid vormen. Zo ook in de provincies Zeeland, Brabant en Limburg en Westelijk Gelderland. Na deze inventarisatie brengt ProRail huurders op de hoogte als hun tuin wordt opgeheven. De contracten worden daadwerkelijk beëindigd per 1 januari 2009. Huurders kunnen dan de meeste gewassen nog oogsten. GOES - Babykleertjes, kinderka mers, zwangerschapsgym, roze en blauw. Eens breekt een tijd aan waarin deze elementen de hoofdrol gaan spelen: het mo ment waarop een kindje op komst is. Veel jongeren, vooral meiden, denken wel eens hoe het is om nu al mama of papa te zijn. Maar wat als het moment daar is en papa kan mama niet zwanger maken? Is kunstmatige inseminatie dan de oplossing en misschien wel de toekomst? Met deze stelling ging de Beve lander de straat op om te kijken hoe jongeren in Goes hierover denken. Ongeveer twintig jongeren ge ven hun mening over de stel ling. Sommigen zien kunstmati ge inseminatie als oplossing, anderen hebben er weer ge mengde gevoelens bij. De twee pikantste meningen bij elkaar. Bepakt met een grote sporttas, trainingsbroek en gymschoe nen geven ClOS-leerlingen Ma ra Haagh (18) en Ronald van Gog (18) antwoord op de stel ling. "Ik vind het erg moeilijk, het blijft je eigen keuze maar als mensen heel graag kinderen willen dan moet dat toch kun nen", vindt Mara. Ronald heeft er meer moeite mee. "Ik vind het ook een moeilijke stelling- maar ik zou toch kiezen voor adoptie. Een kind heeft er hele maal niets aan wanneer hij niet weet wie zijn vader is. Dat roept ProRail beheert het Nederlandse spoor. Een woordvoerder legt uit wat dat inhoudt.‘Wij zorgen voor het onderhoud van de rails, bovenleidingen, seinen en wissels, en leiden het dagelijkse trein verkeer in goede banen. De informatie voor reizigers, conducteurs en machinisten komt ook van ProRail. Niet alleen de informatie I via de omroep en de borden op de stations, maar ook de berich- ten op radio en tv en op Teletekst. Ook als er nieuwe sporen, via- 1 ducten en stations nodig zijn, zorgen wij dat ze er komen.’ Bij al deze taken staat veiligheid voorop. Treinen moeten veilig kunnen rijden en monteurs moeten veilig aan het spoor kunnen werken. En natuurlijk moet het spoor veilig zijn voor iedereen die er in de buurt komt. ‘Onveilig gedrag kunnen we niet uitsluiten. Mensen die bijvoorbeeld langs het spoor bramen plukken, hun hond uitlaten of onder spoorbomen doorkruipen weten vaak niet hoeveel risico ze lopen.’ Mara. "Maar met sperma van je vader dan is het kind toch nog steeds niet van jou? Adopteren vind ik de beste oplossing", re ageert Ronald. 'Ik zou het natuurlijk ook een raar idee vinden als mijn schoonvader aankomt zetten met zijn zaad. Het lijkt wel een verhaallijn uit de soap GTST, haha, maar als je via deze ma nier kinderen kunt krijgen, waarom niet?", aldus Mara. Uit de cijfers blijkt dan ook dat er met goede voorlichting nog veel te winnen is. (Ernstige) ongevallen op het spoor gebeuren vaak door onoplettend en roekeloos gedrag. Dit gedrag varieert van zig zaggen bij gesloten overwegen, spelen langs het spoor of de hond uitlaten in de spoorberm. Dat is niet alleen riskant en verboden, maar het brengt de veiligheid van veel mensen in gevaar en zorgt voor vertragingen waar de reiziger niet op zit te wachten. Bovendien loopt de materiële schade bij een ongeval al snel op tot tienduizenden euro’s. Gebeurt er onverhoopt een ongeval, dan zorgt ProRail voor de coördinatie tussen hulpdiensten en herstelwerkzaamheden, om de treinen weer zo snel als kan te laten rijden, maar vooral om de veiligheid van reizigers, omgeving en personeel te garanderen. Of kunstmatige inseminatie de toekomst wordt, reageren de twee allebei hetzelfde. "De meeste mensen kunnen ge woon kinderen krijgen via de normale manier en ik neem aan dat mensen dit niet voor de lol doen", vertelt Mara. "Ik hoop echt niet dat dit de toekomst wordt. Als het mannelijk ge slacht uitgestorven is dan keur ik het goed, anders echt niet", aldus Ronald. De BOAs van ProRail surveilleren langs het spoor en proberen ongevallen te voorkomen door mensen aan te spreken. Ze mogen ook opsporen, boetes uitschrijven en verdachten overdragen aan de politie. ProRail probeert ongevallen uiteraard zoveel mogelijk te voor komen. Het bedrijf neemt bijvoorbeeld maatregelen tegen ‘spoorlopers’ en vandalen. ProRail sluit sporen af waar dat mogelijk is, en ruimt zwerfvuil op om vandalisme tegen te gaan. Met waarschuwingsborden, informatiebrieven aan omwonen den en voorlichtingsmateriaal voor scholen zoals PazzUP.nl, zorgt ProRail ervoor dat mensen zich meer bewust worden van hun eigen gedrag en de risico’s daarvan bij het spoor. Nieuw is de inzet van BOA’S (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren), die mensen aanspreken op hun gedrag en desnoods een boete opleg gen. Deze BOA’s zijn sinds begin september 2007 langs het spoor in heel Nederland werkzaam. GOES - De leerlingenraad van CIOS Goes hebben de leraren tijdens de dag van de leraar'm het zonnetje gezet. Niet al leen studenten hebben af en toe een time out nodig maar ook leraren stellen dit op prijs. Tijdens de les van docent Geeratz- van Breukelen ga ven de leerlingen haar een fles wijn zodat ze tijdens de ti me out hier heerlijk van kan genieten. LEWEDORP - De Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging houdt op 20 okto ber een keuring voor politie honden. Tien viervoeters voe ren verschillende oefeningen en testen uit. De keuring is voor publiek vrij toegankelijk en het begint om 14.00 uur op het terrein van Politiehon denvereniging Walcheren, De Piet in Lewedorp. GOES - Stichting Buurtwerk Goes-Zuid laat de bingobal- len weer rollen op vrijdag 20 oktober om 14.00 uur. De se niorenbingo wordt gehouden in buurthuis De Pit in de Ap- pelstraat 2A in Goes. De toe gangsprijs is 2,50 euro. KAPELLE - De speel-o-theek De Schatkist in Kapelle houdt een kleurwedstrijd naar aan leiding van haar 25-jarige be staan. De kleurplaten kunnen uitgezocht worden in de speel-o-theek en in decem ber tijdens het jubileumfeest, worden de prijzen uitgereikt. toch vragen op als hij ouder wordt." Op de stelling of sperma wel ge accepteerd kan worden van een familielid heeft het tweetal ook een mening klaarstaan. "Je moet er lang met je partner over praten. Als je heel graag kinde ren wilt dan kan je door sperma van je schoonvader toch een beetje een kindje van jezelf ba ren. Ik bedoel bij adoptie heb je wel een heel ander Idnd", zegt Kunstmatige inseminatie (KI) is een techniek om tot een bevruchting te komen wanneer dit niet via de ge wone weg, geslachtsge meenschap, kan. Bij KI wordt er sperma in de baar moeder of baarmoederhals gebracht. LONDON - Een72-jarige Londenaar wordt de bio logische vader van zijn eigen kleinkind. Hij do neert sperma aan de vrouw van zijn zoon. Dit schreef de Britse krant Evening Standard vorige week op haar website. Eerdere pogingen tot kunst matige inseminatie van de schoondochter mislukte omdat het sperma van haar man van onvoldoende kwa liteit was. Met de sperma van opa krijgt het echtpaar alsnog een kind. De baby wordt de half broer- of zus van zijn niet- biologische vader. De spermadonatie heeft goed keuring gekregen van het Britse centrum voor be vruchting en embryologie. Verschillende jongeren geven antwoord op de stelling maar Mara Haagh en Ronald van Gog sprongen eruit met hun antwoorden.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 7