Nh E, 0 Meeting Point Het stuk gaat over Greetje Zelle Talentenjachten oppopbands populair r Nu'f. I aabók een femme fatale Sweater Mata Hari, Kapucijnenklooster is komend weekeinde rocktempel Nu Sh De Bevelander y h ZEEMAN dé Weekkrant Niet elke winkel heeft dezellde voorraad. VOOR ADRESSEN KIJK OP WWW.ZEEMAN.COM Run op kaarten Oliver Twist GOES - Meeting Point is een sa menwerkingsverband tussen de vier popzalen van Zeeland. Twee regionale bands worden gekoppeld aan twee landelijk bekende acts. Vrijdag 26 en za terdag 27 oktober zijn er onder ‘oog van de dag’ betekent. Na haar huwelijk en de tragische in Parijs en later ter dood werd veroordeeld, omdat ze als dub belspionne werd ontmaskerd. In de voorstelling is Michiel Ker- bosch de interviewer door wie Mata Hari (gespeeld door Lide- besluit te vechten voor haar ge luk en onafhankelijkheid. Ze start een nieuw leven in Parijs. Slechts weinig mensen weten meer dan dat deze 'femme fata le’ een exotische danseres was wij Benus) vriendelijk doch met zachte hand gedwongen wordt de waarheid over haar leven uit de doeken te doen: een leven van een gewoon meisje, gebo ren in Leeuwarden die met haar eerste man in het voormalige Nederlands Indië leefde. Mi chiel Kerbosch kreeg landelijke bekendheid door zijn rollen in tv-series als Hollands Glorie, Spijkerhoek, Onderweg naar Morgen, De Praktijk, Baantjer en natuurlijk als Wegwijs Piet in het Sinterklaas journaal. Aan vang: 20.00 uur. Entree: 15 euro. CJP/65+: 13 euro. Kaarten ver krijgbaar via www.podiumrei- merswaal.nl of 0113-551552. GOES - Het Muziektheater- gezelschap GOV brengt in de kerstperiode van dit jaar de beroemde musical ‘Oli veri, naar het verhaal van Charles Dickens in Theater De Mythe Goes, Het Schel- detheater in Temeuzen en de Stadsschouwburg Mid delburg. Vanwege de enor me belangstelling zijn er al verschillende voorstellingen uitverkocht. KRABBENDIJKE - In De Mei boom in Krabbendijke staat vrijdag 26 oktober de toneel voorstelling ‘Mata Hari, man- nenverslindster’ van Michiel Kerbosch en Lidewij Benus. Douchelakens 70 x 140 cm. 100% katoen Dames T-shirt tÊÊd E 9ESH Nike, Russell Athletic en Reebok Diverse maten en soorten plannen voor soortgelijke podia op Schouwen-Duiveland en Zeeuws-Vlaanderen in ontwik keling zijn. Deze projecten bie den jaarlijks een podium voor bijna dertig nieuwe bands. Een deel is nieuw, een deel stond al eerder op één van de podia en een ander deel is een combina tie van andere bandjes. Behalve een mogelijkheid zich als band te presenteren is het voor muzi kanten ook een ontmoetings plek. De podiumprojecten rich ten zich op jongeren tussen de 13 en 20 jaar. 2ndInfluenZ, vrij dag 19 oktober, De Klomp in Ovezande. Aanvang: 20.00 uur. Entree: 5,00 inclusief vervoer. Zie www.jongerenraadborse- le.nl voor meer informatie. Het verhaal speelt zich af in en buiten London, in de ne gentiende eeuw waarbij het weesjongetje Oliver Twist al lerlei avonturen beleeft. De gastrollen worden vertolkt door Rob van der Meule, Marjolein van Zonneveld en de Vlaming Johnny Im- brechts. Verder wordt de vijf tig man sterke cast van de GOV aangevuld met een kin derkoor van vijfendertig le den. De muzikale begelei ding wordt uitgevoerd door het Antwerps Begeleidings- orkest onder leiding van diri gent Hans Laureijn. De regie is in handen van Hugo Se gers en de choreografie van Ha Sorbet. Teksten en mu ziek zijn van Lionel Bart. Voor de musical Oliver Twist zijn nog kaarten beschikbaar voor donderdag 27 decem ber in Goes, zondag 30 de cember in Temeuzen en za terdag 5 januari in Middel burg. Voor informatie kunt u te recht op de website www.muziektheatergezel- schapgov.nl. U kunt ook bel len met E.M. Bogaert, Pro ductieleider Muziektheater- gezelschap GOV: Telefoon 0113 222233 of 06 20364450. Het spannende leven van Mata Hari, de exotische danseres. die gefascineerd door de Indi- deze noemers bands te spotten sche mystiek, haar naam veran- in ’t Beest in Goes, Kalashnikov dert in Mata Hari, wat letterlijk in Temeuzen, De Piek in Vliss- ingen en Brogum te Zierikzee. In ’t Beest zijn dit Ocean’s Edge dood van haar zoon, blijft ze al en Silence is Sexy. leen en berooid achter. Ze blijkt Informatie: www.tbeest.nl een ondernemende vrouw die OVEZANDE - Sinds enkele we ken zijn de twee Zeeuwse op- stappodia HooilKoorts en 2nd- InfluenZ weer begonnen. Nieu we beginnende Zeeuwse bands gooien zich weer in de strijd voor publiek en jury. 2ndlnflu- enZ begint vrijdag 19 oktober aan de vijfde editie. Het idee van een professioneel podium voor beginnende bands is zes jaar geleden ontwikkeld door de ge meente Veere in samenwerking met SCOOP en werd een jaar la ter opgepikt door de Borselse Jongerenraad. HooilKoorts wordt in De Zandput in Seroos- kerke gehouden en 2ndlnflu- enZ in Jongerencentrum De Klomp in Ovezande. De formu le blijkt zo goed te werken dat er ^Cinder orioges Dames legging Lurex Maat S-M In zwart Woensdag 17 oktober 2007 - Pagina 39 'Oog van de dag' DOOR JOSIE KNEEPKENS 40 JAAR ZEEMAN!! •j F texttetSupers NL Wenk 42-2007 Alle aanbiedingen zolang de voorraad strekt Lange mouw Maat l XS-XXL FOTO: JEROEN SNIJDERS RILLAND - In Hotel ‘t Kloos ter in Rilland staan zaterdag 20 oktober vier bands te schitteren tijdens Klooster- rock. Het voormalige kapucij nenklooster, nu drie sterren hotel, wordt tijdelijk getrans formeerd tot rocktempel. De ^3 JDiverse ••soorten zilver of good optredende bands zijn R.E.A.C.H. Big Chief Sugar. Blendid en String Riot. Het festival begint om 20.00 uur. Entree: 5,00. Hoofdweg 60. Rilland-Bath. Zie www.tkloostervanrilland.nl of bel 0113- 551177.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 39