I I I I Dertig jaar Shoe+ de Munnik I de Bevelanden Fietsen voor goed doel A3PI IC CARD I Uit het Zakenhart van... Anders én modieus Skinbar is puur service Gezond afslanken II Palazzoli houdt marathon voor bedrijven klaar. Een fiets adopteren voor één middag kost driehonderd euro. Dit bedrag gaat volledig naar de Stichting Palazzoli om dat Fitland als hoofdsponsor, ruimte, fietsen en instructeurs kosteloos ter beschikking stelt. In de periode dat de teamle- De Bevelander EP Leo en Mattie de Munnik EP dé Weekkrant GOES - Wil je afslanken? Doe dat verstandig, koester je gezondheid en voel je goed in je vel. “Veel mensen zijn er mee bezig”, weet Jolanda Ve raart van Quality Style, Sta tionspark 29d, “Lekker eten is leuk. Een goede gezond heid en er elegant uitzien zijn minstens even belang- uitgebreide huidanalyse en stellen in overleg met de klant een behandeling sa men”, zegt Marie Anne, die samen met Sera en Anne Marie de zaak runt. “We ge ven ook workshops, dat kan ook als bedrijfsuitje.” Over dag en ’s avonds geopend. zie www.knappinwemeldinge.nl of Informatie op de website www.qualitystyle.nl of via telefoon 0113-231985 rijk. De Slank en Strak me thode is de optimale balans tussen beide en rekent af met ‘lijnen’ en het jojo-ef- fect. Voor dit concept werk ik mét speciale apparatuur. Resultaat gegarandeerd." Leo en Mattie de Munnik en dochter Evelien van Sluis geven in hun vernieuwde zaak in okto ber als jubileumactie dertig pro cent korting. Meer informatie is te vinden op de website www.shoeplus.nl Veel klanten weten Shoe+ de Munnik, St. Adriaanstraat 5, te vinden. Voor nieuwe schoenen, reparatie, of voor die extra grote maat in dames- en herenschoe nen. Sleutelservice en tekstpla ten kan eveneens. GOES - Shoe+ de Munnik be stond zaterdag 13 oktober der tig jaar. Schoenmakerij ‘Schoen Service de Munnik’ is in die tijd uitgegroeid tot een begrip in Goes en omgeving. twintig jaar geleden boekten ze langere verblijven. Ze gingen lan ger op vakantie, zo 'n drie weken. Nu is dat veranderd. Mensen kie zen er vaker voor om er in hun vrije tijd even tussenuit te gaan in het eigen land. Voor een langere vakantie kiezen ze dan voor het buitenland. Wat wel opvallend is, is de toename van Belgische gas ten. Sinds de komst van de Wes- terscheldetunnel kiezen zij vaker voor een vakantie aan de Zeeuw se kust.” In Beachhotel Zuider- duin te Westkapelle is de toena me van Nederlandse gasten wel merkbaar. De heer Hillemans zegt hierover het volgende: “Over het hele jaar gezien zijn er meer Nederlandse hotelovernachtin gen dan voorgaande jaren. Er is een toename van zakenlui en Nederlandse toeristen. De Ne derlandse toeristen boeken vaak voor een kort verblijf. Er is bij ons geen terugname van buitenland se gasten. De Nederlanders boe ken vaker een korter arrange ment. De reden dat dit aantal is toegenomen is waarschijnlijk door de leuke arrangementen die we aanbieden. Dat is ideaal voor Nederlanders die even uit willen waaien in Zeeland.” WEMELDINGE - KNAPP Skincarecenter heeft een unieke formule met de skinbar. Mensen kunnen binnenwandelen op Wil- helminastraat 76b en pro ducten uitproberen onder begeleiding van een skin therapeut. “Puur service. Dat is de filosofie van Der- malogica. Wij geven een VLISSINGEN - Het aantal ho telovernachtingen van Ne derlanders in Nederlandse hotels is gestegen. De Faam belde een rondje om te ho ren hoe het zomerseizoen bij de Walcherse hoteliers is ver lopen. In Golden Tulip Hotel Westduin te Koudekerke is er geen toena me van het aantal Nederlandse gasten merkbaar. Mede-eige- naar J. Izeboud: “In de zomer verblijven hier veel Nederlan ders. Toch is het aantal over nachtingen niet toegenomen. Het is stabiel gebleven vergele ken met de afgelopen drie jaren. Nederlanders kiezen Zeeland als vakantiebestemming, vanwege de rust en het strand. Wel is er een toename in het aantal bui tenlandse gasten. Het aantal Duitse en Belgische overnachtin gen stijgt. Zo hebben we steeds vaker Belgische gasten. Dit komt vooral door de Westerschelde- tunnel. Ook de heer Bimmel, ei genaar van vakantiehotel The WigWam te Domburg, heeft wei nig gemerkt van een toename van Nederlandse gasten. “2007 was een zeer goed jaar voor het toerisme. We hebben voorname lijk Duitse gasten. Vergeleken met voorgaande jaren is dit per centage gelijk gebleven." Volgens A. Langeveld van Hotel Piccard in Vlissingen heeft de toename van overnachtingen door Neder landers ermee te maken dat mensen vaker een weekend of een midweek weg gaan. “Tot den niet hoeven te fietsen, kunnen zij en hun supporters kennismaken met andere acti viteiten in de Zeelandhallen, zoals bowlen. Ook kan iedere sponsor op de dag zelf extra aandacht krijgen in het fitness centrum door publiciteit, in terviews en opvallende recla meborden. Er zijn al teams aangemeld van onder meer de ABN-AMRO en ING Bank in Goes, Bison, Istimewa Elektro, Total Raffinaderij, C. Oos- trom’s Conservenfabrieken, De Koeijer Transport en Emer- gis. Aanmelden voor het spor tieve feest kan tot 10 oktober via de website van www.stich- tingpalazzoli.nl. nying Guo. "Kleding van Italiaanse ontwerpers, Itali aans en zeer modieus. En alles voor een zeer betaal bare prijs." Leuke bijpas sende accessoires, tassen, net anders én apart, en trendy sieraden. Geduren de heel de maand oktober geldt de speciale openings- korting. Maandag gesloten. GOES - Zeeuwse ondernemers kunnen met een bedrijfsteam drie uur fietsen voor het Stich ting Palazzoli. De business-to- business spinningmarathon is zaterdag 3 november in het nieuwe fitnesscentrum Fitland in de Zeelandhallen in Goes. Ondernemers of organisaties kunnen tussen 13.00 en 17.00 uur één of meerdere fietsen adopteren, die zij met een team van ongeveer vier perso nen gedurende drie uur in be weging houden. Met spinning, de nieuwste rage die uit Ameri ka is overgewaaid. De bijzon- Actie tegen discriminatie op arbeidsmarkt GOES - Amnesty Interna tional start dit najaar een ini tiatief tegen discriminatie en voor diversiteit op de ar beidsmarkt. Amnesty vraagt directeuren van middelgrote bedrijven om discriminatie aan te pakken en diversiteit te bevorderen. Hiertoe ont vangen werkgevers een in tentieverklaring waarop zij kunnen aankruisen welke maatregelen ze al nemen én wat ze van plan zijn om te gaan doen in 2008. Amnesty vindt dat over discriminatie- problemen al genoeg is ge praat, nu is het een kwestie van dóen. Ook werknemers kunnen meedoen aan het initiatief door de intentiever klaring bij hun werkgever in te leveren. De brochure en intentieverklaring kan men opvragen bij Amnesty tel; 020-6264436 of via het aan meldingsformulier op de si te; www.amnesty.nl/discri- minatie. Monying Guo in Asian Touch. Sera, Marie Anne en Anne Marie. GOES - Een Chinese avondjapon van glimmen de zijde voor slechts 35 eu ro. Bij Asian Touch, Schut tershof 24, kan men mooie kleding kopen voor weinig geld. “Niet alleen kleding met een Chinees accent maar evenzeer heb ik hier mooie collecties dameskle ding”, zegt eigenares Mo- Fiets steeds populairder GOES - Onderzoek dat BO- VAG en RAI Vereniging on langs lieten uitvoeren laat zien dat de fietsverkopen in de eerste helft van 2007 op nieuw fors zijn gestegen. Die noteerden een plus van 10 procent sinds juni 2006. De stadsfiets is, met een ver koopaandeel van ruim 60 procent, verreweg het meest verkocht type. Daarvan wer den er ook iets meer ver kocht, de verkoop van hybri de fietsen en mountainbikes liep licht terug. In 2006 was het marktaan deel van elektrische fietsen in de verkoop drie procent Het onderzoek laat zien dat dit in de eerste helft van 2007 al naar vijf procent is geste gen. BOVAG en RAI Vereni ging verwachten dan ook dat de verkoop van elektrische fietsen in 2007 ten opzichte van 2006 zal verdubbelen. Waar voor veel fietsers de li miet voor woon-werkver- keer op zeven tot vijftien ki lometer ligt, is met de elektri sche trapondersteuning, makkelijk de dubbele af stand haalbaar. dere manier van fietsen op muziek doet wonderen en ont spant niet alleen het lichaam maar ook de geest. Bij Fitland staan vijftig spinningfietsen JBTOHt 5 Woensdag 17 oktober 2007 - Pagina 35 Goed jaar voor hotels A. Langeveld van Hotel Piccard vindt dat het afgelopen seizoen goed verlopen is. foto: izaak verkste DOOR ELLEN DE VRIEND BEL 0113-622309. DOOR MERIAN KWAKKELAAR Jolanda Veraart 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 35