Lees mee! Praat mee! Knut treft kudde F DEZE WEEK WONEN SbVMMEMD I» www.vierlindengoes.nl I kx 4| Mi Grond in Zeeland twei keer zo duur duthler duiten dagen f/ PAGINA 40-41: UIT IN lAND PAGINA 7: STRAATINTERVIEW PAGINA 16: ACTIE VOOR MOLENS I I Boleten zoeken in het bos Deze week 4 Weegweken voor ouderen BINNENSPELEN HERFSTVAKANTIE dagelijks geopend van 11.00-19.00 uur GOES - De gelukkige klas van Theo Thijssen is het boek dat centraal staat tijdens de cam pagne Nederland Leest 2007. Vanaf vrijdag 19 oktober wordt het boek gratis uitgedeeld aan al le leden van Biblioosterschelde. De lezers worden uitgenodigd met elkaar in discussie te gaan over dit boek. Ook opent Wet- GOES - Waar mening vrouwen moeite doen om maatje 36 te be houden en uren doorbrengen in de sportschool, zijn er ook men sen die ongewild afvallen. Het Goese Oosterscheldeziekenhuis gaat tijdens de landelijke Weeg weken zoveel mogelijk patiënten screenen op ondervoeding. Van 15 tot en met 19 oktober is deze test in het Oosterscheldezieken huis. Ondervoeding bij ziekte en bij ouderen is een groot pro bleem. In de screening worden vragen gesteld aan patiënten. "We meten de verhouding lengte en gewicht en vragen of ze min der eetlust hebben en of hun smaak veranderd is. Wanneer we de resultaten krijgen en onze pa tiënten hebben voedingsproble men, ondernemen we meteen actie en stellen we een eetplan op.", vertelt Lilian Mijnsbergen, diëtiste Oosterscheldeziekenhuis. "We willen graag in kaart brengen of het probleem ook in ons zie kenhuis voorkomt. Het voedings- team is erg bezig met ondervoe ding. De patiënt heeft voordelen, want wanneer je beter eet, herstel je beter", aldus de diëtiste. houder J.M. Zandee op 19 okto ber het Theo Thijssenplein in Bi bliotheek Heinkenszand. Het grote voorbeeld van Nederland Leest is de Amerikaanse campagne One Book, One I City. Doel hiervan is om men sen samen te laten lezen en dis cussiëren over maatschappelijke problemen uit het verhaal. VLISSINGEN - ’’Er is geen en kel plan om de Hogeschool Zeeland te verhuizen naar Goes”, zegt R. de Buck, waar nemend voorzitter van de Raad van Bestuur van de Ho geschool Zeeland. Hij spreekt daarmee de berichten van een vertrek uit Vlissingen tegen. de ziekte. Van de 350 bees- f ten is een derde besmet ge- raakt. Twintig schapen red- w den het niet en de dieren die W wel blijven leven, zijn min der vruchtbaar. Het virus wordt overgedragen door een insect, de knut. De epidemie is een strop voor stichting de Zeeuwse Schaapskudde. GOES - Oktober is de maand van de kostgangerboleet. Deze zeldzame paddenstoel komt sinds de jaren zestig steeds minder voor. Hoe dat komt is niet bekend. De boleet staat nu op de Rode Lijst. Wanneer de kostgangerboleet ergens gezien is, kan dit worden doorgegeven via de website www.telmee.nl. 4 4 2000 and AMNESTY DUTHLER mode voor het hele gezin KWADENDAMME - Waar normaal alleen felgekleurde vlinders vliegen, is nu iets heel geks aan de hand. 'Zie ik ze vliegen?' is ineens geen vreemde vraag meer. Zo zie je ze en plotseling zijn ze weer weg. In de Vlindertuin Berkenhof vliegen naast de felgekleurde vlinders nu doorzichtige vlinders ro Reden genoeg om een ki te nemen in Kwadend; me. Openingstijden Vlindertuin Berkenhof dinsdag tot en met zor van 10.00 uur tot 17.00 Info: 0113-649729. Vlin tuin Berkenhof, Langevs je 10a in Kwadendamm De bijna vierduizend studenten zouden beter af zijn in Goes. Dreigen met een verhuizing is volgens Buck geen truc om meer medewerking van het Vlissingse gemeentebestuur te krijgen voor het ontwikkelen van de kenniswerf in Vlissin gen. "Dat komt niet van mij. Wel hoop ik dat het gemeente bestuur zich realiseert dat ze een belangrijke instelling in de stad hebben. En dat ontwikke ling van de kenniswerf belang rijk is”, vertelt hij. Een vertrek zou grote gevolgen voor Vlissin gen hebben. De HZ zorgt na melijk voor vijfhonderd ar beidsplaatsen. Bovendien be steden de studenten en het per soneel er bijna 25 miljoen euro per jaar. "Wij zijn een belangrij ke partij en willen bedrijven be naderen om zich in onze buurt te vestigen." Bovendien wenst de HZ een studentenhuisves ting op het terrein van de school. "Dat zouden wij niet doen als er een verhuizing op stapel staat", stelt De Buck. De gemeente Vlissingen geeft in december duidelijkheid over de voortgang van de plannen voor de Kenniswerf. 0113 211865 UW GOEDE DAAD IS 50 WAARD Ontwaakwandeling in het pikke donker GOES - Als de nacht plaats maakt voor de dag, waart de Schemerschim rond. Wie gaat er mee om de geheimen en de schoonheid van de ochtendschemering te ont dekken? MEC De Bevelan- den houdt op 27 oktober een ontwaakwandeling. Een wandeling in het teken van de Nacht van de Nacht. Een initiatief van de Zeeuwse Mi lieufederatie om één nacht overal het licht uit te doen. De wandeling begint om 7 uur. Kosten zijn 2.50 euro. In verband met ontbijt is aan melden verplicht: 0113- 252628. De start is bij de MEC, kinderboerderij Hol- landsche Hoeve. Voor deze studenten blijft alles bij het oude. Niet naar Goes, maar gewoon in het vertrouwde Vliss ingen. FOTO: IZAAK VERKESTE HEINKENSZAND - De uit braak van het blauwtongvirus zorgt ervoor dat komend voor jaar misschien minder lamme tjes in de schaapskooi zullen rondhuppelen dan andere ja ren. De schaapskudde die op bloemdijken in de Zak van Zuid-Beveland graast, is voor het eerst dit jaar getroffen door i WOENSDAG 17 OKTOBER 2007 - JAARGANG 59 - NUMMER 42 Verhuizen? Echt niet! DOOR MARCEL VAN DER VOORT i eetery - s-peUrij POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES REDACTIE 0113-274021/ RED.BEVELANDER@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274000 BEZORGING 0113-274093 eek '433 ‘/sf? www.woonboulevardbreda.nl www.duthler.com Het spookt in I vlindertuin Berkenhof U vindt een Duthler winkel in het centrum van: Goes U kunt uw herdraagbare kleding tot en met zaterdag 27 oktober 2007 inleveren. Volop voordeel, acties en attractiesl Zondag 21 okt. open van 11.00 -17.00 uur. Afslag Breda West (naast IKEA). Gratis parkeren! 7-»-. GOES- De grondprijzen in Zeeland zijn in tien jaar bij na verdubbeld. Dat blijkt uit de nieuwste gegevens van het Kadaster. Vooral starters op de hui zenmarkt dreigen door de hoge prijzen steeds vaker buiten de boot te vallen. Hoewel de stijging in Zee land enorm is. zit de provin cie landelijk in de midden moot. International Woonboulevard Breda tijdens de woonweek van 20 tm 27 oktober Zondag open SS De Bevelan W6G6NGR huis-aan-huiskranten WONEN WORDT WEER SPANNEND TIJDENS DE OKTOBER WOONMAAND VAN LOGUS LOGUS Vlissingen B.V. Marie Curieweg 9-13, 4389 WB Vlissingen, T 0118 69 00 25 LOGUS Goes Zuid (inpandig Gévier) Nobelweg 14462 GK Goes, T 0113 - 24 95 31 LOGUS Goes Noord Albert Joachimikade 33, 4463 AA Goes, T 0113 - 21 54 01 LOGUS Afbouw Marie Curieweg 9-13, 4389 WB Vlissingen, T 0118 - 69 00 00 GEVIER Nobelweg 14462 GK Goes, T 0113 - 24 95 31 Lever nu uw herdraagbare kleding, in een afgesloten zak, in bij uw Duthler-winkel en ontvang 7,50 korting. Deze actie is opgezet in samenwerking met: larr. TL- Tab o tv

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 1