lim IT Z|' I Veldlopen scholieren 5,95 imabo EijserHiOHS Optiek Meepraten over borstkanker Zorgen over beloofde salarisverhoging van leraren L«Ó>GUS Deze week kom langs voor spannende L acties! W T 1 1 PAGINA 5: RAPPENDE BABBELAAR PAGINA 45: BOWLEN IS TOPSPORT PAGINA 46-49: UTT IN LAND 1 Kijk op www.logus.nl voor meer informatie Geschenk van de Schelde "Ik heb mijn huis gevonden op www.hyisljjn.nl" F badkamers,! vloeren,tegels, kasten en L veel meer! J GOES - "Een sigaar uit eigen doos", is een veelgehoorde reactie van basisschool-di- recteuren uit de regio op de loonsverhoging van 6,9 pro cent die leraren krijgen. MIDDELBURG - M. Verburg schreef een boek met de titel: Zeeland, een geschenk van de Schelde, tweeduizend jaar soci- aal-economische geschiedenis van de Scheldemonden. germaat. Directeur N. de Waele van Montessorischool De Basis in Goes is ook somber. "Hier heb ik nog niet eerder bij stil ge staan. Als ze geen hoger budget geven is het echt een sigaar uit eigen doos. Wij hebben geen andere middelen om de loons verhoging te betalen.", vindt de Waele. Lees verder op pagina 15 in de ze krant Geld inzamelen voor Brandwondenstichting GOES - De kans is groot dat deze week een collectant van de Brandwonden Stichting bij u aanbelt. In heel Neder land gaan van 7 tot en met 13 oktober ruim 50.000 vrijwilli gers langs de deuren om geld in te zamelen. Eerste paal nieuw hotel Kamperduin KAMPERLAND - De eer ste paal voor het nieuwe Hotel Kamperduin in Kam perland gaat vandaag om 15.00 uur onder toeziend oog van wethouder Van der Maas de grond in. Afgelopen zo mer is het oude Hotel Kam perduin gesloopt en heeft het plaatsgemaakt voor de bouw van een 5-sterrenhotel. Het nieuwe hotel zal in septem ber 2009 onder de naam 't Veerse Duin zijn deuren ope nen. Kunst kijken bij Van den Berge GOES - Galerie van den Ber ge, Westwal 45 in Goes heeft een tentoonstelling ingericht met fotocollages van Schilte Portielje en schilderijen en fotowerken van Emmy Been- ken. Zaterdag 13 oktober om 17.00 uur is de opening. De werken zijn te bekijken tot 17 november van donderdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur. Info: www.galerie- vandenberge.nl De auteur van het boek is be kend Zeeuws econoom en poli ticus, die zijn jarenlange kennis en ervaring verzamelde en dat op papier zette. Het boek telt 95 pagina's en be vat in totaal elf hoofdstukken en een nabeschouwing. De lezer krijgt een schat aan in formatie over de grote bedrij vigheid in de land- en tuin bouw, de zeehavens en later de industrie en toerisme en recre atie. De teksten in het boek zijn voorzien van kleurrijke illustra ties. Het werk is aangemeld voor de Zeeuwse Boekenprijs, waarvan de winnaar in november wordt bekendgemaakt. Vrijdag 19 oktober om 16.00 uur wordt het boek officieel aange boden aan gedeputeerde M. Wiersma in de filmzaal van het Provinciehuis. Paardenhouders en hetlandschap WOLPHAARTSDIJK - Stichting Beheer Natuur en Landelijk Ge bied en Landschapsbeheer Ne derland geven donderdag 18 oktober een informatieavond bij Manege Goosen, Langeweg 6, Wolphaartsdijk. Het gaat die avond vooral over het inrichten van het terrein van paarden houders in het landschap. Be langstellenden krijgen handrei kingen voor alle mogelijke ma nieren van natuurontwikkeling, de financiering ervan en uitleg over het verkrijgen van subsidie. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Informatie: www.paardenlandschap.nl, www.sbnl.nl. of 0113 581745. GOES - In het Poelbos, vlak bij Motel Goes, wordt zater dag 13 oktober het Beve- lands Kampioenschap Veld lopen voor scholieren ge houden. De start is om 13.00 uur. De wedstrijd is bedoeld voor kinderen van groep 4 tot en met 8. Er wordt een rondje gelopen van 800 me ter op de gras- en schelpen paden van het Poelbos. Aanmelden via inschrij- ven@av56.nl. Na afloop zijn de uitslagen te.vinden op www.av56.nl. De show Peter Pan on Ice, dit weekend in de Zeelandhallen, was een daverend spektakel. Tweeduizend bezoekers genoten zaterdag van de stunts van 36 schaatsers. Onder het publiek ook de tien winnaars van de Bevelander-slag- zinwedstrijd. Open tuin bij Terra Maris OOSTKAPELLE - Terra Ma ris houdt open tuin. Zondag 14 oktober neemt een gids u mee voor een gratis L wandeling door de k Zeeuwse landschaps- tuin. Tijdens de rondleiding die in teken van De week van de ge schiedenis staat, vertelt /de gids over de historie Jran het wonen in Zee land. De -ontstaansge- jphiedenis van Zeeland is er ■en van leven met de zee. In de landschapstuin van Terra Maris zijn oude Zeeuwse landschappen in het klein in de vorm van thematuintjes aangelegd. In een ander deel zijn kleine landschapsele menten te vinden. De wan deling begint om 13.00 uur. Het blijkt dat schoolbudgetten niet genoeg groeien. En er daar door minder leraren voor de klas komen. "Wij krijgen van ren in dienst. Ik ben bang dat het ten koste gaat van andere zaken. Zoals computers en on derhoud van de school. Wij moeten schuiven met de finan ciën. Bovendien is het verve lend dat wij geen nieuwe men sen kunnen aannemen. Wij moeten ervoor zorgen dat het personeelsbeleid niet verslech tert. Ik ben bang dat de werk druk omhoog gaat", aldus La- overheid een zak met geld en moeten daarvan alles zelf beta len. Als ze die zak niet groter maken, dan hebben wij een probleem", zegt directeur RA Lagermaat van Openbaar On derwijs Borsele. "Alleen als het budget omhoog gaat kunnen wij de loonsverhoging betalen. 6,9 procent is nogal wat. Onze i_ organisatie heeft 50 lera- B WOENSDAG 10 OKTOBER 2007 - JAARGANG 59 - NUMMER 41 Een dooie mus? DOOR MARCEL VAN DER VOORT I Disney Al 40 jaar uw adres voor v AFBOUW POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES REDACTIE 0113-274021/ RED.BEVELANDER@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274000 BEZORGING 0113-274093 eek '4 3 3 WONEN WORDT WEER DE OKTOBER WOON sportprijzen relatiegeschenken www.deltasucces.nl Schalklaan IKloetinge 0113-215797 www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE IN OKTOBER JUNIORBRILLENWEKEN Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 GOES - Inge Diepman pre senteert donderdagavond 25 oktober een webtalk- show over borstkanker. Via www.pinkribbontv.nl/live is de uitzending te volgen. Pa tiënten en hun familieleden komen aan het woord. Ver der vertellen artsen en the rapeuten over de nieuwste behandelingen. Wie wil kan vanaf 20.30 uur via internet meepraten. H De Bevelander W6G0NGR huis-aan-huiskranten Kijk snel vöor de aanbieding in de krant jSPANNEND TIJDENS MAAND VAN LOGUS Introductieprijs Besteisnel op op C'

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 1