taÉltp’ blussen Ontmoetingsweekend Leergeld wil vrijwilligers WONEN 2 bV l/l 1/1E l/l D 1 FACTORY -OUTLET ELKE ZONDAG OPEN NIEUW GEOPEND! Optiek MODE INTERIEUR STOFFENBEURS Zeeland Creatief en Vrije Tijd www.rosada.nl factory outlet Campagne tegen drankmisbruik jeugd Reimerswaal |S’ PAGINA 2/3: AFKICKENDE “Wij zijn niet tegen drank, Deze week Gezocht: dieren met karakter dagactiviteitencentra. Dit alle maal in het kader van het ont- moetingsweekend, georgani seerd door het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds wil in heel Nederland bijzondere ontmoe tingen tot stand brengen en een basis leggen voor meer samen hang in buurten, wijken en dor pen. noten willen helpen te zoeken naar oplossingen. Via Leergeld Goes krijgen zij een zesdaagse opleiding, maandag en donder dag, van 11.00 tot 14.30 uur. De ze begint op 15 november. “Juist in de dorpen waar religie een grote rol speelt zijn de uit spattingen groot. Daar merken ze dat de jeugd niet meer is op te voeden volgens het patroon van de kerk", vertelt H. Come- lisse van Stichting Voorkom, die bij de campagne is betrok ken. Deze organisatie uit Vliss- ingen bestaat uit ervaringsdes kundigen die voorlichting ge- een soort tupperware party. Mensen nodigen vrienden en kennissen uit en zien op een Benefietconcert stichting Surplus 'S - HEER HENDRIKSKIN- DEREN - Een avond met muziek, een loterij, een vei ling en dit alles voor de stich ting Surplus. Met de op brengst wil de Stichting alle gietstalen kolomradiatoren op het kinderdagverblijf in Korolevo, Oekraïne, vervan gen. De toegang is acht euro en de vier bekende bands Surrender, Bestel Mè, Blame D en Dirk en de Bokkings treden op. "Het grootste aanbod huurwoningen vindt u op www.huislijn.nl" Irene A17 AFSLAG 19 OF A58 ROOSENDAAL WEST Gezamenlijk bedwon gen ze een brandje, commissaris van de koningin Karla Peijs en burgemeester Dick van der Zaag van Goes. Zo werd de uit gebreide kazerne van de Goese brandweer vrijdag geopend. Pagi na 12: open dag druk beZOCht. FOTO: FELICE BUONA GOES - Emergis Vriendendienst en dagactiviteitencentrum 't Trefpunt in Goes houden zater dag 29 september open huis aan het Joannaplantsoen 2 in Goes. Buurtbewoners en andere be langstellende kunnen terecht voor informatie over vrijwilli gerswerk en rondkijken in de GOES - Stichting Leergeld Goes probeert te voorkomen dat kin deren die in een armoedesitu- atie leven, terechtkomen in een sociaal isolement. De Stichting is op zoek naar vrijwilligers, die een uitkering hebben, dus men sen uit de doelgroep, die lotge- KRABBENDIJKE - Het ge meentebestuur, scholen, de horeca en de jeugd ko men samen in actie tegen alcoholmisbruik onder jongeren in de gemeente Reimerswaal. Een confron terende campagne moet de overlast de kop indrukken. GOES - In De Bevelander van volgende week staan we uitgebreid stil bij dierendag. We zijn op zoek naar opval lende dierenverhalen van onze lezers. Geen verhalen over hoe lief uw huisdier wel is - dat geloven we wel. Het gaat ons om anekdotes waaruit blijkt dat uw huis dier uniek is, dat het karakter heeft, over onverwachte wijsheid beschikt, of in elk geval meer hersens dan je van zo’n beestje zou ver moeden. Verhalen (eventueel voor zien van foto) kunnen ge stuurd worden naar red.be- velander@whk.wegener.nl. VRIJDAG 28 SEPTEMBER ZEELANDHALLEN BEW. EX. J/ ven. "De signalen over drank- jonge alcoholist. Helaas heb- problemen komen dus ook ben weinig ouders zich inge- vanuit de godshuizen, politiek schreven. De tweede actie is en van de ouders zelf. Met na me bij sportactiviteiten is het alcoholmisbruik groot. En op de hangplekken drinkt de jeugd dvd hoe hersenen van jongeren veel. Verder zijn erin de ge- werken en de impact van alco- meente inmiddels twaalf cara- hol daarop”, aldus Comelisse. vans. Daar vieren ze feestjes met het nodige aan drank. De Stichting Voorkom werkt nauw caravans op slot gooien kan het samen met twee raadsleden uit gemeentebestuur niet, want ze Reimerswaal die zich spontaan staan bijna altijd op particulier hebben aangemeld, grondgebied en de eigenaars geven geen 'toestemming. Dik wijls zitten hun dochter of zoon maar wel voor gecontroleerd daar ook aan de drank”. drinken en het doen van ande re activiteiten waardoor de jeugd zich positief ontwikkelt. Ziekenhuis wij gaan vooral naar de kerken. "Eén van onze acties is een be- De caravans bezoeken wij niet, zoek aan het ziekenhuis waar dat doen de jeugdwerkers van de ouders 'live' getuigen zijn bij de gemeente”, aldus Cornelis- een hersenoperatie van een se. Benefietconcert Goes geeft thuis GOES - Voor de derde keer op rij, op vrijdag 12 oktober, georganiseerd door Stichting de Figurant, vindt het totaal vernieuwde benefietconcert Goes geeft thuis! plaats. Een avond met optredens van Utrechtse formatie Toff, gos pelkoor Glorify, No Frontiers en de presentatie van de cd van Theo van Teijlingen zul len te zien zijn. Het concert begint om 20.00 uur in de Mythe en de kaarten kosten 7.50 euro. B BEROEMDHEDEN PAGINA 10: WOENSDAG 26 SEPTEMBER 2007 - JAARGANG 59 - NUMMER 39 Hersenoperatie AANMELDEN VIA VERSTEEG.L@WANADOO.NL OAKLEV eek ^DEKORTlMiSREGELWAW^ GOES - Op verschillende stands is alles te zien van bloemschikken tot en met beeldhouwen en eigen ge maakte wenskaarten. Zee land Creatief wordt dit jaar voor de negende keer geor ganiseerd en heet voortaan Zeeland Creatief Vrije Tijd. De beurs vindt plaats op 28. 29 en 30 september in de Zeelandhallen in Goes. INFO: WWW.SURPLUS-OEKRAINE.COM. MAANDAG T/M ZONDAG GEOPEND VAN 10.00 TOT 18.00 UUR n De Bevel W6GGNGR huis-aan-huiskranten Rosada 70 (Wouwbaan), 4703 TB Roosendaal www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE IN OKTOBER JUNIORBRILLENWEKEN Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 WONEN WORDT WEER SPANNEND TIJDENS DE OKTOBER WOONMAAND VAN LOGUS s LOGUS Vlissingen B.V. Marie Curieweg 9-13, 4389 WB Vlissingen, T 0118 - 69 00 25 LOGUS Goes Zuid (inpandig Gevier) Nobelweg 14462 GK Goes. 10113 - 24 95 31 LOGUS Goes Noord Albert Joachimikade 33. 4463 AA Goes. T 0113 21 54 01 LOGUS Afbouw Marie Curieweg 9-13,4389 WB Vlissingen, 10118 - 69 00 00 GEVIER Nobelweg 14462 GK Goes, T 0113 - 24 95 31 VOOR IEDEREEN GRATIS TOEGANKELIJK 9:30 uur - 17:00 uur wwwjstoffenbeursm als waarschuwing DOOR MARCEL VAN DER VOORT POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES «REDACTIE 0113-274021/ RED. BEVELANDER@WHK. WEGENER. NL ADVERTEREN 0113-274000 BEZORGING 0113-274093

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 1