I Film by the sea ■LfTnns Wilhelminadorp viert groot polderfeest HOI Psycholoog aan huis badkamer 7.900,- lAgus I imabol l'o Optiek VROUWEN PAGINA 45 T/M 47: UIT IN ZEELAND PAGINA 2/3: SEXY MODE VOOR VOLLE drink niets”, aldus Van Dam. rot Lange Vorststraat 57 - Goes - Tel. 0113-230214 Deze week www.logus.nl Span de stembanden GOES - In samenwerking met "Ik heb mijn nieuwbouwwoning gevonden op www.huisliin.nl" Am a Test je theorie op open dag Dek “Voor de gezelligheid drink ik van tevoren.” De broers Jansen uit ’s-Gravenpolder lusten eveneens bier. ”Als de cafés eerder sluiten, dan gaan wij eerder indrinken. Meestal drin ken we bij een vriend en gaan daarna naar de kroeg in Goes”, zegt Herman Jansen (22). Mari- Voor meer informatie: Antwan de Punder via tele foonnummer 06-28129685. van 14 tot en met 23 septem ber veel mooie films en con certen. Een belangrijke rol is weggelegd voor de Zeeuwse popgroep Blof. Tijdens de ope ning op vrijdag 14 september wordt de film Een Manier Om Thuis Te Komen - Umoja Live vertoond. Meer over het film festival op pagina 12 en 13. Duizenden dahlia’s om van te genieten HEINKENSZAND - Septem ber? Tijd voor herfstbloe men. Bij Wisse Bloemisterij in Heinkenszand zijn vanaf woensdag 19 september tal loze soorten te bewonderen in de Zeeuwse Dahliaten- toonstelling. De expo is don derdag 20 en vrijdag 21 sep tember tussen 9.00 en 17.00 uur open, zaterdag 22 sep tember zijn de dahlia’s tus sen 9.00 en 17.00 uur te be zichtigen. De organisatie is in handen van Frans Sturm (meer info www.zeeland- dahlia.nl). Wisse Bloemiste rij is te vinden aan de Zwake 7 in Heinkenszand. GOES - Dek Verkeersoplei dingen houdt zatërdag 15 september een open dag op het verkeersoefenterrein aan de Olympiaweg in Goes. Be zoekers vanaf zeventien jaar kunnen er hun theorieken- nis testen of een proefrit in één van de voertuigen ma ken. De open dag begint om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur. World komt terug MIDDELBURG - Hello BBC World and bye bye F.uro- News. Vanaf 5 september is het tv-kanaal BBC World weer opgenomen in het tele visiepakket op de kabel. Om tariefsverhoging te voorko men verdween in 2006 BBC, maar na vele reacties van abonnees is dit besluit her zien. Ten koste van Euro- News. De Engelse nieuws zender is straks te ontvan gen via frequentie 245.25 MHz, kanaal S13. zeer complete nu voor k incl. tegels j Verzamelbeurs in Lewedorps café LEWEDORP - Grote verza melaars opgelet! Op vrijdag avond 7 september kan ie dereen zijn collectie aanvul len met munten, oude an sichten, postzegels of derge lijke voorwerpen. De beurs wordt gehouden in café-pension De Goede Verwachting in Leeuwe- dorp. De zaal gaat om 18.30 uur open. dat ik volle bak indrink”, erkent cantor-organist Kees van Eersel Schrier. Zijn maat, Cees (18) is er op zondagmiddag 16 sep- die niet met zijn achternaam in tember in de Maria Magdalen- de krant wil, is het er mee eens: acantorij in Goes een zanguur. Koorwerken van Purcell, Buxte hude, Mendelssohn en Ireland zullen te horen zijn. Het zan guur begint om 17.00 uur. Kloetingseschool viert haar 50e verjaardag GOES - Leren lezen en schrij- lot Batenburg (16) uit Middel- ven, de eerste schoolliefdes en spelen in de zandbak. Allemaal elementen die de tijd van de ba sisschool typeren. Basisschool de Kloetingseschool bestaat 50 jaar en viert op 10 november haar reünie. De school is nog op zoek naar oud-leerlingen die leuke ervaringen of foto's kwijt willen. Mail naar info@kloe- tingseschool.nl. VLISSINGEN - Film by the sea onthaalt dit jaar een acteur van grote faam, Sir Ben Kingsley. De Britse acteur heeft zijn roem te danken aan rollen als die van Itzhak Stern in Schind ler’s List en van Mahatma Gandhi. Hij ontvangt een Spe cial Award. Film by the Sea trakteert de filmliefhebbers GOES - Het centrum voor gees telijke gezondheidszorg Emer- gis in Goes wil mensen die met psychische problemen kampen dichtbij huis en direct hulp bie den. Vanaf 1 november gaan psychologen van Indigo de pro vincie in om mensen thuis te behandelen. Om te beginnen gaat het project in Zeeuws- Vlaanderen van start. Indigo biedt hulp aan mensen die mentale ondersteuning nodig hebben in hun eigen omgeving. Daar leren zij hoe zij hun psy chosociale, psychiatrische of verslavingsproblemen, waar ze zelf niet uitkomen, kunnen aan pakken. Familieleden, vrienden en andere naastbetrokkenen kunnen eveneens bij Indigo te recht. Daarnaast is Indigo er voor vragen over gezondheid, leefstijl en arbeidshulpverle- ning. Indigo biedt dus niet al leen hulp, maar is ook een gids. Medewerkers van Indigo wer ken in de praktijk van de huis- arts of in een gezondheids- ff' centrum. Maar ook op andere F gemakkelijk toegankelijke lo caties, zoals consultatiebu- flk reaus, scholen, buurthuizen, BÈ wijkcentra zullen vanaf 1 no- W vember Indigopsychologen, i sociaal-psychiatrisch verpleeg- fcj kundigen of preventiewerkers werkzaam zijn. De hulp varieert 1 van voorlichting, zelfhulp en cursussen tot begeleiding en behandeling. Er zijn geen wachttijden. WILHELMINDADORP - Gratis seerd door tien vrijwilligers I peren eten, schminken, rom- uit de buurt. Op zaterdag I melmarkten bezoeken, exposi- 22 september is het van I ties bezoeken van de jonge ja- 14.00 - 20.00 uur feest in het I ren van Wilhelminadorp en een dorp voor jong en oud. hoop gezelligheid. Verschillende onderdelen die horen het drukke programma voor het dorpsfeest, georgani- burg wandelt gezellig met drink niets”, aldus Van Dam. twee Friezinnen die een burge- vriendin. Alexandra van Dam Het plan om de horeca eerder rinitiatief op internet zijn ge- (18) uit Veere. "Eerder sluiten op slot te gooien komt van start. lost het probleem niet op. Zelf drink ik voor het uitgaan, maar niet zo veel”, zegt Batenburg. ”Ik vind alcohol niet lekker en MIDDELBURG De ‘Voordat ik op stap ga neem ik niet te wachten op een vroegere sluiting van de horeca. Zodat indrinken verdwijnt en ongelukken verminderen. ”Dat zal nooit Cees en Carel nemen nog maar een biertje. Want van praten over drank krijgen de jon ge gasten blijkbaar dorst, foto izaak verkeste gewoon vroeger beginnen met indrinken”, denkt 1 Ih B WOENSDAG 12 SEPTEMBER 2007 - JAARGANG 59 - NUMMER 37 De Bevelander Eerder op stap DOOR ELLEN DE VRIEND t ROC Zeeland POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES REDACTIE 0113-274021/ RED.BEVELANDER@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274000 BEZORGING 0113-274093 eek www.roczeeland.nl Goes Noord, Albert Joachimikade 33, T 0113 - 21 54 01 Vlissingen, Marie Curieweg 9-13, T 0118 69 00 25 Datum: 25 september 2007 Tijd: 13.30 - 20.00 uur Plaats: Goes, Zusterstraat, het Oude Manhuis. "leren is leuk, maar je moet zelf de slingers ophangen" www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Het is niet zo 8 W6GGN6R huis-aan-huiskranten ’F BOUW IN AFIKHIWMAII.HIMIN DOOR MARCEL VAN DER VOORT

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 1