Beperkt zwemmen BEELDEN »WT|Roe;s Basiscursus EHBO is onmisbaar Zeeland raakt lekkernij kwijt Zeeuwse hobu Ronald ;EW. EX. PAGINA 2/3: STERFT HET ZEEUWS UIT..? PAGINA 4: NIEUWE DANNY VERA PAGINA 45: EN ÉRr 7DDEL’ Monumentendag met ambachten I Deze week www.logusafbouw.nl IS "Laat de makelaar ook üw woning gratis plaatsen op www.huislijn.nl" Mamilla speelt rock in De Pompe Fundag voor jonge mantelzorgers VEERE - De Steunpunten Mantelzorg in Zeeland hou den op zaterdag 15 septem ber een fundag voor jonge mantelzorgers. Zij kunnen een dag zeilen op het Veerse Meer. Volgens Commissaris van de Koningin Karla Peijs is deze ont wikkeling niet goed voor de pro vincie. StreekSelecties is een sa menwerking van ondernemer tegels en natuursteen KRUININGEN - Kinderen met een beperking op lichamelijk of verstandelijk gebied kunnen zwemles krijgen bij Zwembad Den Inkel in Kruiningen. Het bijzondere zwemonderwijs gaat in groepjes van maximaal drie kinderen, maar er kan ook ge kozen worden voor individuele begeleiding. De kinderen wor den opgeleid voor het nieuwe verdwenen. Dan gaat er iets weg van de charme van Zeeland.”, laat Peijs weten. Ze heeft nog een bezwaar. “Is de Zeeuwse bolus een beschermd product? Ik denk van niet. Zijn het straks dan nog wel Zeeuwse bolus sen?”, vraagt Peijs zich af. In Nederland zijn honderden streekproducten. Hiervoor MIDDELBURG - Het nieu we merk StreekSelecties moet de bolus en andere Zeeuwse producten beter bereikbaar maken. De lek kernijen moeten over vier maanden in de Nederland se supermarkten liggen. kijk op onze website ABC en indien noodzakelijk kunnen zij ook afzwemmen voor een certificaat, wat aan geeft dat een kind zwemveilig is in diep water. Vanaf 11 september geven spe ciaal opgeleide zweminstruc- teurs de lessen op de dinsdag en woensdag tussen 18.30 en 20.00 uur. Voor meer informa tie: 0113-320144. Antieke rijtuigen op de Monumentendag S-HEER HENDRIKSKINDE- REN - Aanstaande zaterdag is het Open Monumenten dag. Van 10.30 tot 16.30 uur staat de muziektent aan de Nieuwe Rijksweg in 's-Heer Hendrikskinderen in het te ken van de Zeeuwse monu menten. Antieke koetsen en auto's worden niet alleen ge showd, maar ook kunnen bezoekers gratis rondritten maken in de koetsen. Er zijn demonstraties van oude am bachten als glas- in lood- schilderen houtdraaien, hoeden maken en siersme- denGedurende de hele dag zijn er shows van Zeeuwse klederdrachten en concer ten. Eén op de tien jongeren, van twaalf tot en met zeventien jaar, leeft met een ziek, gehandicapt of verslaafd familielid. Dat betekent twee tot drie jongeren per klas. Deze jongeren hebben vaak meer verantwoordelijkheden dan nor maal is voor hun leeftijd. Vaak praten ze niet graag over hun zor gen of problemen thuis en stui ten daardoor op onbegrip van hun omgeving. Ook kunnen ze het gevoel krijgen dat ze de enige zijn die voor een ander zorgt. Dan kan het wel eens te veel worden. De zeildag op het Veerse Meer biedt deze jongeren de gelegen heid om eens te ontspannen en andere mantelzorgers van hun eigen leeftijd te ontmoeten. Het programma is van 9.30 tot onge veer 20.00 uur. De jongeren gaan de hele dag het water op en lun chen op een eilandje. De dag wordt afgesloten met een barbe cue. Er is plaats voor zestig jonge ren. De jonge mantelzorgers mo gen ook een vriend of vriendin meenemen. Meedoen kost 10 eu ro per persoon. Aanmelden via; 0113-249310. Kole exposeert op sluisplateau WEMELDINGE - Wout Kole heeft sinds kort het oude peil buis je aan het einde van het sluis plateau in Wemeldinge ingericht als atelier. Hij exposeert er eigen werk, variërend van landschap pen en zeegezichten op doek en foto’s. Gastexposante is fotografe Hester Kraaijeveld.. De opening van deze expositie is zondag 9 September om 15.00 uur. De ruimte is zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur open. GOES - Gitaarrockband Ma milla treedt zondag 9 sep tember op in De Pompe in Goes. Het concert op de Markt begint om 16.00 uur. Mamilla is een gitaarrock band uit Zeeland en speelt vooral eigen werk, lichtelijk beïnvloed door de rockmu ziek uit de jaren tachtig. De Zeeuwen spelen dit jaar op bekende podia als P60 in Amstelveen en EXIT Rotter dam. De nieuwste cd On The Track kwam half februari uit. GOES - Tijdens de Open Monumentendag op zater dag 8 september zijn er in het Ambachtscentrum Goes veel extra activiteiten. De ateliers zijn van 10.00 tot 17.00 uur open en er zijn de monstraties kantklossen, oude schildertechnieken, smeden, houtdraaien, wa genwielenmaken en goot- disselen. Het Ambachtscen trum is te vinden in recre atiepark De Hollandsche Hoeve aan de Kattendijkse- dijk. bestaat een potentiële afzet markt die de 1 miljard euro overstijgt. Zelfstandig kunnen de meestal kleinschalige produ centen de markt niet goed be dienen. Daarom is de huidige verkoop minder dan 200 mil joen euro. Een kwart van de consumenten zou bereid zijn meer te betalen voor streekpro ducten. R. Arntz, ontwikkelingsmaat schappij Agro Co Brabant en de landbouworganisatie ZLTO. Het merk is vrijdag ten doop ge houden. Peijs is bang dat het niet bijdraagt aan de promotie van de provincie. ”Wat dat be treft vind ik het geen handige zet. Het fijne van vakantie in Zeeland is dat je hier iets leuks koopt. Als het in alle super markten ligt is het gemeengoed 7 3 L^GUS schap ’’rovinciesen -uziën over gc meerbevtwd CUFLFTsUnvIt IS september 2007 Opleiding EHBO- diploma begint GOES - De EHBO Goes be gint op woensdag 19 sep tember een nieuwe oplei ding Diploma Eerste Hulp. In deze opleiding zijn ook de aantekeningen reanimatie en verbandleer opgenomen. De cursus wordt gegeven bij Logus Goes aan de Albert Jo- achimikade en duurt vijftien lesavonden. Het is van 19.30 tot 21.30 uur en de totale kosten zijn 140,00 euro. Aan melden kan via 0113 211279. SC ippen ;en b< idere WOENSDAG 5 SEPTEMBER 2007 - JAARGANG 59 - NUMMER 36 r i eek B De Bevel WGGGNGR huis-aan-huiskranten KAPELLE - Driekwart van alle ongevallen gebeuren in of rond het huis. Vaak zijn er ook kinderen er bij be trokken. Het Nederlandse Rode Kruis afdeling Kapelle begint daarom op maandag 16 september met een ba siscursus EHBO. Eind sep tember is er een herha lingscursus voor mensen die hun diploma al hebben. Meer informatie via: 0113- 342480. Bolus verdwijnt H LOGUS Afbouw is onderdeel van LOGUS bouw- en afbouw- materialen: bouwmaterialen, badkamers, tegels en natuur steen, verwarming, keukens, interieurafbouw. www.logus.nl AFBOUW Vlissingen: Marie Curieweg 9-13, (A58, afrit 40), T: 0118 - 69 00 00 POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES REDACTIE 0113-274021/ RED.BEVELANDER@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274000 BEZORGING 0113-274093

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 1