Van legerplaats tot videoclip Zeeuwse 1 HET IS WEER VOLOP GENIETEN OP DE ZEEUWSE NAZOMER FAIR www.zeeuwsenazomerfair.nl PMER Fair i w I - r 1 De Bevelander dfe motieclip. We hopen dat TMF en Onder rook van Borssele Maskers af in kerk dé Weekkrant Radioactief Nacht vol vlinders in de buik... verschillende mogelijkheden om zowel binnen als buiten te filmen zijn perfect” In overleg is geko zen een performanceclip te ma ken. “Het lijkt of ze optreden”, legt Pelgrom uit. Toch is live spe len heel anders dan playbacken ervaart de 28-jarige gitarist Sa- scha Kondic uit Oostburg: “Een optreden is anderhalf uur gecon centreerd spelen. Een clip is frag mentarisch, je wordt dus steeds in en uit je concentratie gehaald. Maar een leuke uitdaging”, zegt hij glimlachend. Trefoil refereert aan Tjernobyl. “Ik vind het nog steeds actueel en zo dichtbij met de kerncentrale van Borssele”, zegt Carla. “Trefoil is het waarschuwingssymbool voor radioactief afval. Het betekent trouwens ook klavertje, wat weer terugpakt naar La Ventura, dat Het Geluk betekent”, vult Kondic haar aan. “We zijn een beginnende band”, vervolgt Carla. “Als je dan ziet hoe veel professionals we om ons heen hebben, dan kan je wel zeg gen dat het geluk aan onze zijde staat”. De release van A New Beginning is 6 oktober in 't Arsenaaltheater in Vlissingen tijdens het Lostkeyfestival. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.lostkey- festival.nl. ELLEWOUTSDIJK - Aan de voet van de Westerschelde- dijk bij Ellewoutsdijk, staat het eeuwenoude Fort Elle woutsdijk. Wat eens diende als legerplaats voor soldaten, was afgelopen dinsdag het decor van de video clip ‘Trefoil’ van de| Zeeuwse Gothicband La Ventura. De clip J dient als promotie" voor het nieuwe uit te komen album ‘A New Beginning’. ANTIEK BROCANTE DECORATIE KLEDING KUNST MEUBELEN SIERADEN - WIJNEN DELICATESSEN PRODUCTEN VAN HET LAND BLOEMEN PLANTEN TUINMEUBELEN - TUINVERLICHTING SPEELGOED ENZ. ROOFVOGELS DOGFRISBEE-SHOWS GANZENDRIJVEN JACHTHOORNBLAZEN KLEDERDRACHT HUSKY’S POLITIEHONDEN MODESHOWS WORKSHOPS PROEVERIJEN KINDERWORKSHOPS FAIRY KIDS GOES - De werkgroep litur gie van de Vrije Evangelische Gemeente in Goes houdt zondag 2 september een startzondag. Het thema is maskers af. Do minee G. van de Wetering, theatergroep Re; Look en de Bethelband verlenen hun medewerking aan de dienst die om 10.00 uur in de Bet- helkerk begint. Mirko Pelgrom van d’iMages uit Amersfoort. “Een ideale locatie voor deze muziek”, vult zijn ca meraman zLex Hulleman aan. “De historie van het fort en de KWADENDAMME - Niet alleen de vlinders die overdag van bloem tot bloem fladderen zijn een lust voor het oog, ook ’s nachts vliegen er vlin ders rond die het bekij ken waard zijn. Op vrij dagavond 1 september wordt aan de Zwaakse Weel de nacht van de vlinders gehouden. Iedereen die iets meer te we ten wil komen over nacht vlinders, ofwel motten, is van harte welkom. Vlinder- specialist Henk Wagenaar van de Vlinder en Libellen werkgroep Zeeland gaat om 20.30 uur op pad vanuit de werkschuur van Natuurmo numenten. Hij vertelt over de nachtvlin ders en daarna gaat de groep met behulp van een lamp en een laken of met een vlinder- val proberen om nachtvlin ders te vangen langs de Zwaakse Weel. De gevangen vlinders kun nen binnen nog eens nader bekeken worden. Aanmel den via telefoonnummer 0113-644044. Bij aankomst galmen de^M zware bassen, scheurende gi-^i taren en dromerige melodieën al j boven windkracht vijf en het fort’ uit. De krachtige vrouwenstem van de 36-jarige Carla Douw uit Goes zingt: “Something less con tagious, something else to take it over.” De band staat opgesteld op de binnenplaats van het fort. Een cameraman geeft nog wat aan wijzingen als: “Ik wil stoere kop- Fort Ellewoutsdijk vormt het decor voor de nieuwe clip van La Ventura, foto: feuce buonadonna pen en niet in de camera kijken!” De band wacht geduldig tot de regisseur “Camera loopt”, roept. “Dit is te gek”, zegt een stralende MTV het uitzenden. Onze ma- Carla tussen de opnames door, nager Mike Saffrie zit er achter re maakt er van tevoren een aan”, vervolgt ze. “Hij is tevens voorstelling van, maar dat het zo onze bassist.” zou gaan? Ik geniet er ontzettend Het totstandkomen van een clip van. Mijn droom wordt nu waar- vergt nogal wat voorbereiding, gemaakt.” Het nummer Trefoil blijkt. “De zangeres en coregis- wordt de hitsingel van A New Be- seur zijn op zoek gegaan naar ge- ginning. “De plaat wordt in eigen schikte locaties”, zegt regisseur beheer uitgebracht. Nadat het contact met het Amerikaanse la bel verbroken was, hebben we het in eigen hand genomen”, ver telt de zangeres. “Dit is een pro- l K kt 1 Woensdag 29 augustus 2007 - Pagina 25 DOOR JOSIE KNEEPKENS cb ~r Fatradres: LmJgtjcd ürccn-W'hitex.iduvj: 434356 EB Oosikapelk Entree Kmderen t/ni 12 pur «paus 65+ tTi vrot-, Far J :at. 'H '2.00- s A' uvr; 2.30-2’ Ji Meer tieten N'eem c.>r.t*k't <’l< met. Orgdrusatk Te! tl 13 tx’i". 5, e-matL m.dktvgamsatie&hemet.nl. -:>f bexoek website:

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 25