Tel. 0113 22 90 21 Zonwering tot 20% korting! Goese Metaalhandel recycling - schroot non-ferro metalen - accu 's Westbavendijk 9 Tel. 0113-212684 Fax 0113-232053 Moh. 06-20442944 GOES L J^4C, VRIJDAG 31 AUGUSTUS DE VERFBRON DECOKAV' il VAN 19.00 TOT 24.00 UUR - Reparatie/aanpassingen - Vergoeding zorgverzekeraars - Lid org. Ned. tandprothetici - Nieuwe kunstgebitten evt. met implantaten PArJ^&rJ VArJUlT JT U/TT SABO 43-COMPACT A.D. van Gilst De Bevelander Waarom spijbelen als het op school leuk is, vinden ze op ABS in Middelburg, foto: jaap wolterbeek Westsingel 98, Goes Telefoon 0113 - 21 55 79 www.deverfbron.decokay.nl “Als een kind niet in de klas is, ±- dé Weekkrant Onderzoek hier niet op school", vertelt di recteur A. van Hoepen van ba- Vosmaerstraat 3 4461 HT Goes Tel. (0113) 22 90 21 Kennismakingsles vrijdag 31 augustus en vrijdag 7 september HOLLAND LINK HiFi Uw stereo installatie op betaalbaar High End niveau advance acoustic: EVEN.BUREAU 'Z.W.-NED.' 0113-220107 Tandprothetische praktijk direct de ouders opbelt, komt spijbelen in Zeeland ministratie. nauwelijks voor. Uit onder zoek van Scoop in Middel- MIDDELBURG/GOES Omdat de schoolleiding bij afwezigheid van een kind nagenoeg niet spijbelen zou ko- men door de nauwgezette ad- Scoop heeft de Zeeuwse ba sisschoolleerlingen van groep 6 via internet ge vraagd naar hun spijbelge- drag. Van 213 scholen heb ben 3500 kinderen meege daan. Eén op de tien geeft toe wel eens te spijbelen. Dat percentage is lager dan het landelijk gemiddelde. Mooi thuis in huis gfFMtT teraan gaan. Tenzij ik merk dat wel voorlichtingsmateriaal over een kind vaak ziek is en er spra- spijbelen op school. Maar dat ke is van smoesjes of fraude.” heeft ook een risico. Misschien Dat de kinderen op zijn school komen de kinderen dan juist op - verkeerde ideeën." Directeur J. Lukasse van basis school Koelman in Goes kent geen doorgewinterde spijbe- wacht de leraar vijf minuten, laars. ’’Soms zijn kinderen niet burg blijkt zelfs dat onge- Dan ^98* leiding het ver- op school als ouders langer op zoek om naar huis te bellen en vakantie willen. Dat geven wij wij stoppen niet voordat er con- door aan de leerplichtambtena- tact is”, stelt Van Hoepen. ren. De opvoeders riskeren een Basisschool ABS in Middelburg boete. Dat calculeren ze soms doet er alles aan om het de leer- in als ze een last-minute reis lingen naar de zin te maken, hebben geboekt. oorloofd verzuim in groep 6 van de Zeeuwse basisscho len lager is dan in de rest van Nederland. Wel houden ouders hun kroost uit de klas wanneer ze langer op Aansprekende lessen en zelfs vakantie willen. oud-Hollandse spelletjes op het schoolplein. “Ik ben hier een “Echte spijbelaars hebben wij jaar directeur en heb nog nooit een spijbelaar betrapt", zegt di recteur Ruud Sturm. "Waar- sisschool ’t Honk in Kapelle. schijnlijk komt dat door ons wa- "Ongetwijfeld zal een kind eens terdichte systeem. Daardoor lo- een keer niet ziek zien, terwijl pen potentiële spijbelaars grote dat wel is doorgegeven. Twee kans om door de mand te val- kinderen uit één gezin zijn op len. Bovendien blijven de leer- vrijdagochtend ziek gemeld. Ik lingen tussen de middag op heb het vermoeden dat ze een school. Daarom is bijvoorbeeld lang weekend zijn weggegaan, ’s middags wegblijven moeilij- De verantwoordelijkheid ligt bij ker. Ik zeg niet dat het nooit de ouders. Daar zal ik niet ach- voor zal komen. Daarom wil ik I B DECOKAy JE» Woensdag 29 augustus 2007 - Pagina 23 Kinderen spijbelen KEF Deze kortinq is alleen qeldiq op Decokay Design zonwering. Deze korting is alleen geldig op Decokay Design zonwering. VERF BEHANG* ZONWERING* GORDIJNEN *TAPIJT Noordgouwe (Schouwen-Duiveland) - öe Schouw 19.30-21.30 uur Voor aanvraag folder of opgave cursus of kennismakingsles (1' les): 0118-617781 06-51762783 dancinqpothelle@tiscali.nl Website: www.dancingpath.nl SPEAKERS ■V VON BSHWEIKCRT Versterkers, CD-spelers, Luidsprekers Kom luisteren in Kapelle! Bel 0113-342290 of kijk op: www.hollandlink.nl/hifi niet veel DOOR MARCEL VAN DER VOORT Compact en sierlijk, 43 cm maaibreedte, robuust aluminium chassis. Standaard met centrale maaihoogteverstelling en variabele duwboominstelling. Uw dealer Nieuwe Rijksweg 2A 4472 AB ’s-Heer Hendrikskinderen (bij Goes) Telefoon 0113-215351/223531 Ook op zaterdag geopend www.vangilstbv.nl J ‘“I I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 23