I jH Sail de Ruyter is een doorslaand succes E V ffiW j- MS Kilk De Bevelander A dé Weekkrant t Korenprotest vrouw H. Baumsteiger uit het Duitse Aaken. Na het zien van ten de meeste bezoekers de boulevard. Na veertig minuten Als de bruine vloot en deelne mers aan de Veerse Van Loon de sfeer rondom Sail kan allang niet meer stuk. Bij het ope ningsconcert 's avonds zit de Sint Jacobskerk nagenoeg vol. Daar treedt het Nederlands Po litie Orkest op. Eerst voorspelt te en Take a Walk valt in de smaak. Op het Bellamypark en schip spelen muzikanten in uniform. Naast de mannen het evenemententerrein snel te vinden. Daar geeft een trotse schipper uitleg over 'zijn' Utrechts Statenjacht. Niet ver van hem vandaan strijden de vooral Nederlandse en ook en kele Duitse en Belgische boten om de eer tijdens het Admiraal Zeilschip de Tecla heeft race2Saü gewonnen. De oude haringlogger uit 1915, heeft met 471 mijlen de grootste af stand op de Op de Binnenhaven en in de binnenstad zongen zaterdag de shantykoren. De van oudsher werkliederen aan boord bevatten soms ook protestteksten. Terwijl de groep 'Voor de mast' het be kende ‘Aan het strand stil en verlaten' zingt, vertelt de pr- vrouw van een ander koor over het protestgehalte in hun repertoire. "Wij komen uit Kampen en hebben een protestlied over onze ge meente. Er is bij ons een pa lingrokerij die ze willen slo pen om op die plek een nieuw' wijk te bouwen. Wij zijn daar op tegen. Ons koor T chiel de Ruyter. Die heeft het trouwens druk tijdens Sail. Tij dens het evenement is hij meer dere malen gespot. Onder an dere tijdens de opening bij het kanon, als gastheer bij een con cert en later joviaal zwaaiend op een schip. Steelband of the Roy al Netherlands Marine Corps is zondagmiddag ingehuurd als opwarmertje voor de vloot- schouw. Stoere musici veelal met even blitse zonnebril weten de stemming te maken. Bij een kiosk aan de boulevard staan twee rijen wachtenden op jacht naar ijs. Ruim 75.000 toeschou wers wachten geduldig op de 15 tailships en 55 andere zeilsche pen die huiswaarts keren. De chauffeur van het strandbewa- kingsvoertuig van de brand weer zoekt contact met een col lega. “Het is hier stervensdruk op de glooiing en wij blijven voorlopig staan. Het C2000 sys teem en onze eigen porto werkt niet, dan maar gewoon met de telefoon bellen”, zegt hij. “Wij hebben vakantie in Kam perland en lazen in de Recre- atiekrant over Sail. Vandaar dat luik naar beneden. "Hé, daar we hier zijn. Wel lang wachten, hangen visjes”, roept hij. De be- We kwamen om twaalf uur aan manning praat honderduit Rus- en nu komen de eerste boten, sisch tegen elkaar terwijl uit een Het is prachtig”, vertelt me- oude radio de muziek van de Hollandse zender Siam FM schalt. Enkele uren later vraagt de 15 boeiendste schepen verla- in de Vlissingse binnenstad een jeugdig bemanninglid in ge brekkig Engels de weg naar de zijn de schepen voorbij. Een AMBN-AMRO bank. Een vriend aantal komt later nog een keer zeult een bouwpakket met langs. Veel mensen missen deze daarin een historisch schip met aangename herhaling. "Ik ben zich mee. Op de Zeilmarkt zijn dinsdag in de haven gaan kijken kramen met maritieme spullen, toen het eerste schip aankwam En op de Nieuwendijk zingt een en ben alle dagen naar Sail ge- artieste voor het publiek op de weest”, aldus een tevreden Fred terrassen. van Gils uit Vlissingen tenslotte. Burgemeester A. van Dok-van Weele is net zo positief: ’’Onze maritieme stad laat zich van de beste kant zien. Vanaf de boule- I Hardzeildagen door het kanaal vard hebben wij een prachtig I naar Vlissingen varen zijn er al uitzicht op de schepen. De mu- veel kijkers. De belangstelling ziek van het orkest slaat aan. groeit donderdag op de boule- Vooral het eigen werk Aphrodi- vard. Daar vaart de Dar Mlod- ziezy. J. Boone uit Vlissingen ge niet van de aanblik. “Bij het zien van die schepen bedenk ik me- dat het vroeger heel mooi op zee is geweest. Geweldig dat ze vroeger zulke schepen bouw den”, zegt ze. M. Potter krijgt nostalgische gevoelens: “Het lijkt de Onedin Line wel”, roept ze verrukt. boot, maar op het luxe jacht De Drinken? Ruyter bekijkt ze geamuseerd Het grote publiek weet zaterdag de Mercedes, Alexander von Humboldt en ook de kleine bo ten met klinkende namen zoals Flierefluiter, Pieternel en Vrou we Barbara. Peijs bevindt zich overigens in goed gezelschap. Ook aan boord zijn staatssecre taris Sharon Dijksma en de bur gemeesters Cees van Liere, Pau- Zeilen. Aan boord van een zeil- line Krikker en Ivo Opstelten. Stichting Behoud Hoogaars maakt met de Yerseke 36 even- staat een biertap. Zodra de bar- eens een vaartocht. “Vroeger is keeper aan ze vraagt: “Willen met deze boot gevist”, weet jullie iets drinken?”, stopt de schipper Tom Ekering. Het Rus- muziek. sische driemastvlotschip Mir is In de loop van de avond is er in met zijn ruim 109 meter lengte de Binnenhaven een spiegelge- het grootste schip op Sail. Dat vecht. Een oude hobby van Mi- weten de liefhebbers ook. Het is er druk. Een bezoeker kijkt aan boord van het schip door een VLISSINGEN - Genietende kinderen toe. Ben je helemaal mensen en prachtige zeil- besodemieterd”, snauwt ze. schepen. Sail de Ruyter in Maar de zon blijft schijnen en Vlissingen is een succes ge worden en heeft ruim 200.000 bezoekers uit bin nen- en buitenland naar de stad gebracht. Dat Michiel de Ruyter daar vierhonderd saji de Ruyter-voorzitter Tjalle jaar geleden op de wereld Peeters het succes van Sail. "Als kwam, moesten de Vlissin- wij Vlissingers iets vieren, dan gers natuurlijk in stijl vie- doen wij het goed”, zegt hij. ren> Burgemeester A. van Dok-van Iets verderop is een historische beloodsing. De bemanning van een Belgische en Nederlandse sloep roeien zo snel mogelijk naar een schip om Michiel de Ruyter van boord te halen. “Ze moeten wel een beetje doorva ren”, vindt een mevrouw. De Hollanders hebben de snelste slag en krijgen de zeeheld aan boord. Aan wal knalt een kanon. Het publiek schrikt en begint daarna massaal te lachen. “Waarom doet die man schie ten?”, vraagt een meisje aan haar vader. Bij volgende knallen houden de mensen wijselijk hun vingers in de oren. Bij het standbeeld staat het vol met toeschouwers. Het hekwerk rondom de beroemdste Vlissin- ger ooit is in gebruik als fietsen- aan de Nieuwendijk is er onder- stalling. Iets verderop staan zes tussen ook muziek. Met een agenten met de fiets in de hand vuurwerkshow vanaf De Schel- met elkaar te kletsen. de komt een knallend einde aan Even later is er consternatie bij de eerste dag van Sail de Ruyter, de sluis van de Vlissingse jacht haven. De eigenaar van een na- Visjes bij gevestigd restaurant wil dat Op het evenemententerrein in het bruggetje over het water de Binnenhaven is het vrijdag- daar voor het publiek gesloten ochtend snel gezellig. Daar lig- blijft. Hij wenst blijkbaar geen gen de deelnemende schepen paar honderd Sail-fans langs aan Sail afgemeerd. Vanaf het zijn terras. Na enig gemor krijgt water is de pracht en praal goed de uitbater zijn zin. Een jonge te zien. Dat vindt ook de Zeeuw- vrouw kijkt verbouwereerd toe. se Commissaris van de Konin- ”Ik kan nu niet meer naar mijn gin Karla Peijs. Niet op een zeil- ook tijdens de fak keloptocht don- a derdagavond rich- Ü- ting het vuurwerk 4j.t - kil de Groene 11 voor Sail in Den Helder van Boulevard. Voorafgegaan start gegaan. Aan boord van door een muziekkorps zingen de schepen veel jonge niet ge- en swingen de jeugdige zei- oefende liefhebbers. De sfeer Iers. onderling is prima. Dat blijkt “Hoewel wij tijdens de race zijn overvallen door de wind is het goed bevallen”, vindt Mo nique Touw van organi- - sator At Sea Sail Trai ning uit Amsterdam. zingt alleen Nederlandstali ge liedjes op bekende melo dieën. Ons koor heeft 45 mannelijke leden”, aldus Ti neke Hellendoorn van de Ketel-Binken. «1 L i dMHÜI tl ixooruzee j? afgelegd.-. De race is een 4a- week j 400.000 4 TEKST: MARCEL VAN DER VOORT FOTO'S: IZAAK VERKESTE EN B0 VAN SCHEYEN Woensdag 29 augustus 2007 - Pagina 12 gen in het zeil 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 12