ZATERDAG 25 AUG. 2007 GROTE MARKT GOES J h JScfielcJs^ ^Spoc-T’S NedZorg X Trekkertrek met live muziek Nederlandse politie blaast ook op andere fluitjes Organisatie Nazomerfestival opent met de Vloed Organisatie imr Schelde Snorts in samen Rabo Streetbail Tour vair Stichting Goes Promotie Bios Goes Schrijf je in voor 22 aug. www.bvvolharding.nl Ouderwets wassen op een wasbord in 't museum W o Vloed is te zien bij de sluizen in Hansweert foto: rien zandee Doe er iets aan! O dé Weekkrant Rabo Streetball Tour Weer naar school! Weer die taalproblemen? VLISSINGEN - Het openings concert van Sail de Ruyter in Vlissingen wordt op donderdag 23 augustus gehouden in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Het concert wordt gegeven door het Nationaal Politie Orkest (NPO), onder leiding van dirigent Hardy Mertens. Voor de pauze laat het orkest een uitgebreid populair- klassiek programma horen. Na de pauze wordt een wereldmu- ziekshow ten gehore gebracht, met medewerking van diverse solisten. Het NPO is het muzika le visitekaartje van de Neder landse politie. Het is een zoge naamd symfonisch blaasorkest in harmoniebezetting. Het NPO bestaat uit circa vijfenvijftig mu zikanten afkomstig uit nagenoeg klasse, sport klasse en diverse demo’s start om 13.00 uur. Voor de kinderen is er een traptrek- ker skelterrace. De dag wordt af gesloten door De Zeeuwse Rock Band. Entree: volwassenen is 3,00 euro en kinderen 1,00 euro. der gaat worden. Het voor Zee land actuele thema van ontpol- dering - het onder water zetten van landbouwgrond voor na tuurontwikkeling - speelt in hun conflict een cruciale rol. De vader neraties lang is gegaan. De rol van de zwangere vrouw in het stuk wordt vertolkt door een zangeres actrice. Ze begeleidt zichzelf aan een harmonium en zingt frag menten uit Bijbelse psalmen, die zijn gearrangeerd door de jonge componiste Marlijn Helder. Het geeft de voorstelling een ritueel karakter. Leden van de Muziek vereniging Scheldegalm uit Hansweert spelen mee in deze bijzondere theaterproductie. De productie is dinsdag 28 augustus vanaf 20.30 uur bij de gedempte sluizen in Hansweert. Kaarten kosten 24 euro. Voor meer data en arrangementen zie www.na- zomerfestival.nl De presentatie is van 14.00 tot 17.00 uur. Toegang is gratis. Zie voor meer infor matie: www.champagne- charlie.nl Basketbalclub Volharding Basketbalclub BC Vlissingen SPEEL MEE! werking met te NBB De nieuwe cd Down The Road is inmiddels hun tien de schijf en heeft als onder titel Train Songs, Road Songs, Songs About Leaving Songs About Trying To Get Home. De Walchers Zeeuws-Vlaamse zesmans roots- en bluesgroep heeft op deze cd de in het begin van de vorige eeuw door de muziekindustrie gecreëer de grenzen tussen blanke en zwarte muziek openge steld. De meeste songs zijn diepgeworteld in de blues, sommige zijn afkomstig uit the old time country. Naast een paar covers van heden- daagse singer songwriters bevat de cd ook twee eigen nummers. De Amerikaanse zangeres Karen Neumann (Delta 88) en violist David Egter van Wissekerke (No Frontiers Catfish) werk ten mee aan dit nieuwe al bum. Zij leveren tijdens de cd-presentatie ook een mu zikale bijdrage. Daarnaast zijn er optredens van de Vlissingse pianist Jan van de Berg en Jac Hustinx (Shiner Twins). wil het land onder aan de dijk, waarop de familie al jaren boert, van de hand doen om zo het ver leden te begraven. De zoon ziet in dat land juist een toekomst voor zijn kind, zoals het immers al ge- 'S-HEER ABTSKERKE - Stich ting Trekkertrek 's Heer Abts- kerke houdt zaterdag 25 augus tus de zevende editie Trekker trek. Om 10.00 uur is de proef- trek. De wedstrijd met onder andere standaard landbouw HANSWEERT - Straks is het weg, weggewassen, alles water tot nog minstens een half keer ik, hier bo ven mijn hoofd, water. Net als voorgaande jaren brengt het Na zomerfestival weer eigen theater producties op bijzondere locaties in het Zeeuwse landschap. Het festival opent dinsdag 28 augus tus met de voorstelling Vloed in de gedempte sluizen van Hans weert. In opdracht van het Nazo merfestival maken auteur Her man van de Wijdeven en regis seur Jos van Kan een voorstelling over een vader zoon relatie. Na een jarenlange afwezigheid ver schijnt de vader uit het niets, op het moment dat de zoon zelf va- alle politiekorpsen van het land. Dirigent van het orkest is de in de blaasmuziekwereld zeer beken de Limburgse componist diri gent Hardy Mertens. Naast diri gent van het NPO is hij docent directie blaasmuziek aan het Conservatorium in Tilburg, de vaste gastdirigent van het Singa pore Wind Symphony Orchestra en het symfonisch blaasorkest Lao Silesu op het Italiaanse ei land Sardinië. Voor het concert zijn een groot aantal VIP’s en re laties van Sail de Ruyter uitgeno digd. Het concert is toegankelijk voor iedereen. Kaarten kosten 7,50 euro en zijn te koop bij het VW in Vlissingen en op de avond zelf in de kerk. Het con cert is van 20.00 tot 22.30‘uur. IN VERTROUWDE HANDEN BIJ NEDZORG Lange Jan getuige van cd-presentatie MIDDELBURG - Wie van blues houdt kan za terdag 25 augustus aan zijn trekken komen op het Koorkerkplein on der de Lange Jan in Mid delburg, tijdens de cd- presentatie van de Zeeuwse bluesgroep Champagne Charlie. a. Woensdag 22 augustus 2007 - Pagina 39 De Bevelander Sluizen als decor Jij en twee van je vrienden zijn al genoeg om je in te schrijven! WiMlflst ir^rirW hyPfisign Rabobank Als u in verwachting bent, gaat u een leuke én spannende tijd tegemoet. Hoe zal uw kindje eruit zien? Hoe gaat u het noemen? Hoe zorgt u ervoor dat het uw kindje aan niets ontbreekt? En wat moet u doen om de bevallingen de kraamtijd zo goed mogelijk te laten verlopen? Op heel veel van uw vragen hebbende mensen van NedZorg een duidelijk antwoord. Onze professionele kraamverzorgenden geven onder meer adviezen over de voorbereiding op een thuis- of ziekenhuisbevalling en ze zijn er natuurlijk met raad en daad tijdens en na de bevalling Ze assisteren bij de thuisbevalling, verzorgen u en uw baby en helpen om het huishouden draaiende te houden. Meer weten? Neem dan contact met ons op en vraag naar de uitgebreide folder “Kraamzorg die bij u past*. het helpen bij ouderwets was sen, worden er diverse activi teiten gehouden waaronder een speurtocht en een specia le jukrace. Van 12.00 tot 16.00 uur. Museumplein, Sin- gelstraat 13. Entree: 5,00. Tot 18 jaar gratis. WEBSITE www.nedzorg.nl NedZorg Goes ADRES Wijngaardstraat 30 4461 DC Goes TELEFOON (0113) 24 43 20 FAX (0113)24 43 29 E-MAIL kz.goes@nedzorg.nl Iedereen vanaf 12 jaar kan deelnemen aan dit recreatieve toernooi. Een team bestaat uit 3 personen! De teams worden in poules ingedeeld. Aanvang 10=00 uur. Eind ca. 16=00 uur. 0 speelt diverse wedstrijden op een veldje van 10.5x10,5 meter en wie weet de finaleP! Klik op www.bwolharding.nl om in te schrijven én op www.streetballtour.nl om werkelijk alles te lezen over deze geweldige sport! Indien u geen mogelijkheden heen om u via de website aan te melden, kunt u zich op de dag zelf tot 10=00 uur aanmelden bil het wedstrijdsecretariaat. K GOES - Het Historisch Muse um de Bevelenden te Goes or ganiseert samen met kleder- drachtgroep Mooi Zeeland we gens gigantisch succes van de vorige wasdag, nogmaals een nostalgische wasdag op zater dag 25 augustus. Behalve bij KRAAMZORG DIE BIJ tl PAST MM) Voor advies en begeleiding, neem contact op met S.M. Bosch telefoon: 0113 - 572244 Van der Poest Clementstraat 22, 4443 AM Nisse E-mail: smbosch@zeelandnet.nl 1 - I i :!~£3 I kf n r» k "Wr' - *81#^. ft J i JZorg c a A Q-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 39