F I M T L 1 3 Opening met groots concert van De Dijk, I.O.S. en Van Dik Hout I r 4 Wr uil .4 De Bevelander Rommelmarkt het industrieterrein de Poel A 1 I dé Weekkrant Uitgaan Kaartjes Kapelse dag met korfbaldemonstratie De oude hallen zijn geheel ge renoveerd, er is een moderne nieuwe hal - geschikt voor beur zen en (muziek) evenementen - bijgebouwd en het belendende leisurecentrum completeert het nieuwe gezicht. Het leisurecen trum is de slagroom op de taart. Het bevat een servicebioscoop met vier zalen, een smaakvol wokrestaurant, een groot fitnes scentrum en een sfeervol bow ling- en biljartcentrum. Sinds 2005 zijn de Zeelandhallen on- atieve concern ontvangt jaar lijks ruim vijf miljoen gasten en er een groots openingsconcert “voor een schappelijke prijs van tien euro’’ worden aangeboden. Voor deze prijs geldt ook nog eens gratis parkeren en zijn twee consumpties inbegrepen. “Om bij deze feestelijke opening in de gelegenheid te zijn om de ze grote namen aan te trekken en dan de kaartjes voor een der gelijk bedrag te kunnen aanbie den is natuurlijk fantastisch en we heten iedereen van harte welkom.” Wij leveren veelal direct uit voorraad en bezorgen gratis thuis. Je hoeft niet in de rij te staan voor kaartjes voor het ope ningsconcert op 13 septem ber. Ze zijn namelijk te ver krijgen via de website www.zeelandhallen.nl. De zaal is open vanaf 18.30 uur en de optredens beginnen om 19.30 uur. 1 Proeflessen ROC Ashtanga Yoga GOES - In het ROC aan de Bessenstraat in Goes begint vandaag (22 augustus) een kennismaking met Ashtanga Yoga. Dat kan ook op 23, 29 en 30 augustus. Het is een bewegingsvorm voor een sterk en gezond lichaam. De lessen beginnen op woens dag om 19.00 en donderdag om 19.30 uur. Een proefles kost 7,00 euro. Aanmelden kan via 06-21591212. ers res uk ze >r- let HEINKENSZAND - De handbalvereniging Sv Orion in Heinkenszand houdt op zaterdag 25 augustus een au thentieke rommelmarkt met veel opvallende, bruikbare en zeldzame spullen. Het is in het centrum aan de Dorpsstraat en is van 9.00 tot 13.00 uur. Om 9.15 begint de veiling waarin de meest ex clusieve spullen bij opbod worden verkocht. De op brengst van de markt gaat naar de jeugdteams van de vereniging. Meer informatie via 06-53392231. ie- n- o- el- ag en ir- de ;is OP igs IU- jle ri jp. :ht de )ie op in- r KAPELLE - Op het terrein van de Cl000 Harlaar is er op zaterdag 25 augustus de Ka pelse dag. Het begint om 10.00 uur en er zijn verschil lende activiteiten te doen voor kinderen zoals korf- schieten, een vrijmarkt en een springkussen. Maar ook is er een demonstratie korf bal door de korfbalvereni ging Kapelle. Aanmelden voor de vrijmarkt kost 2,00 euro en kan via 0113-268350. De servicebioscoop in het leisurecentrum heeft vier za len waar de nieuwste films vertoond worden. Het wok- restaurant heeft plaats voor vijfhonderd gasten en biedt tegen een schappelijke prijs een gevarieerde buffetmaal- tijd met voor, hoofd- en na gerecht aan. Carambowl, het bowlingcentrum, heeft de beschikking over twaalf modem uitgeruste bowling banen, twintig bil- jarttafels en en-^WBW kele horecagc legenheden. Een over twee J verdie- pingen verdeelde nessruimte heeft alle mo derne voorzieningen voor groepsfitness en spinning. Een gloednieuw bowlingcentrum maakt sinds kort onderdeel uit van de Zeelandhallen nieuwe Stijl. FOTO: FEUCE BUONADONNA XJ-X F ai ’WE GOES - Het pleisterwerk is nog niet droog en de bouw- containers op het parkeer terrein staan er nog, maar de metamorfose van de Zeelandhallen is bijna com pleet. Op woensdag 12 sep tember verricht Commissa ris van de Koningin Karla Peijs de openingshandeling van de vernieuwde en uitge breide Zeelandhallen in Goes. f x-f gelijkheden gaan bieden. Zo zal voor een vermelding in het derdeeï van I.ibéma. Dit recre- begin oktober het spektakel van Guinness book of records. De Holiday on Ice met de uitvoe- opbrengst van de opening komt ring van Peter Pan te zien zijn, er ten gunste van de aangepaste heeft naast het nieuwe complex zal een gezellige Hollandse sport in Zeeland. in Goes bekende accommoda- avond georganiseerd worden en Donderdag 13 september is ties als de Brabanthallen en de in het nieuwe jaar doet de pop- Beekse Bergen in bezit. Jaarlijks ulaire Jan Smit opnieuw Zee- waarbij klinkende namen als worden diverse grote evene- land aan. I.O.S, de Dijk, Van Dik Hout en menten georganiseerd en vanaf Tijdens de officiële opening (al- Kaas acte de présence geven. De september zal de vestiging op leen voor genodigden) moet kaartjes voor dit muzikale hoog- een piramide van veertigdui- tepunt mogen volgens project- meer sportieve- en uitgaansmo- zend champagneglazen zorgen manager Mirjam Reijnierse - Woensdag 22 augustus 2007 - Pagina 15 Hallen worden centrum 3 fit- ei I- y V- I 127 10. l W; ■.nl I ?er le- let 3SS in de eel ad. nd en 1. 1 s et ry ig ri jn s- jn ke jn a- m e- in e- ?n alf LtS in ir is -M, DOOR EDWIN VAN HERWONEN "Va-u*' e JA v.d. Goctskado 49, Gor’. IHöfoon 0113 - Opon dms. !/m vrij. 09.30 - 17 30 uur Zrt. 00.00 DONDERDAG KOOPAVOND v

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 15