i sprintphoto.nl Juniordames en elite-dames actief in Meeus-race Lierop W! ■ÈhZS I Natuursteeniïuis G°es verbouwing tydand Grafqedenktekens I Uitvaartverzorging Lgida van Wingen Efficiënter Heliplatform Geven aan een goed doel? Let op dit keurmerk FOTO'S OOK ONLINE BESTELLEN Rgrfand jJ-JI Uitvaart Zorg Ziekenhuizen in Vlissingen en De Bevelander i De ziekenhuizen in Vlissingen en in Goes wachten een forse verbouwing, foto: jaap wolterbeek Dansavond in De Pit AFDRUKSERVICE k F F T F 1 www.sprintphoto.nl dé Weekkrant FOTO-IDEEÉNWINKEL LEUKSTE D E 1 dag I budget 1 uur GOES - De juniordames reden zaterdag de Meeus-race te Lier- op, een klassieker over 60 kilome ter. Anna van der Breggen won in een sprint van de eerste grote groep (27 rensters). Anne Evers- dijk werd tiende. Lisa Phemam- bucq uit Ovezande eindigde als vierentwintigste. Agnieta Francke reed de laatste vier kilometer so- Zodra de spoedeisende hulp in Goes is, moet de bereik baarheid van het Ooster- schelde Ziekenhuis opti maal zijn. In oktober geeft een werkgroep openheid van zaken over de rapporta ge van de kinderkraam. “Die overgang moet zonder pro blemen gaan verlopen”, al dus H. Simons van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Zeeland. Simons verwacht dat er geen extra bezuinigin gen nodig zijn. “Wij moeten geld halen uit de eigen orga nisatie. De zaak beter orga niseren en efficiënter gaan werken”, meent hij. De komst van een dottercen- truni juicht Simons toe: “Er zijn twee kerels die zich hier voor opleiden. Wij kunnen wel dingen bedenken, maar zij moeten het doen.” moet een goed systeem in ko men. Van een zeven naar een Het is nog onduidelijk of het straks gemoderniseerde Zie kenhuis Walcheren een heli- platform krijgt. “De trauma- helikopter is interessant, maar wij moeten ons er niet op fixeren. Een goede ambu lancezorg is belangrijker”, zegt H. Simons. direct klaar GOES - De Vriendschap begint op zaterdag 8 september weer met dansavonden in het buurt huis De Pit aan de Appelstraat in Goes. Het eerste deuntje wordt vanaf20.00 uur gespeeld. De zaal gaat om 19.30 uur open. Entree kost 5 euro. ^BFs IDEEËNWINKEL K 'ir lo, maar werd op het laatst terug gegrepen en eindigde achter de eerste groep. In de tweede groep sprintte Christel Janssen van mountainbike vereniging X-tre- me naar een 31e plaats. In het kielzog gevolgd door Anneke Kempe (32e) uit Vlissingen en Mariska Hamelink (WV Zeeuws- Vlaanderen) uit Axel. Mariska VLISSINGEN/GOES - Zie kenhuis Walcheren in Vliss ingen krijgt een flinke op knapbeurt. Er komt nieuw bouw en volgende maand komen de definitieve plan nen naar buiten. Daarna komt het Oosterschelde Ziekenhuis in Goes aan de beurt. Het verbouwen van alle locaties gaat honderd- miljoen euro kosten. 3 het werk en Werk- T stress. In Terug- keer naar het P werk leren men- sen in groeps verband hoe ze met problemen en moeilijke si- j*> tuaties op het werk kunnen omgaan. Voor mensen die last hebben van stress in hun werksituatie is er de training Werkstress. Beide zijn het tien bijeenkomsten van ongeveer 2 uur. Deelname is gratis. Aan melden kan via 0118 625113. Pedagogische hulplijn GOES - INJEZO Intensieve Jeugdzorg begint op maandag 20 augustus met een pedagogi sche hulplijn. De beller krijgt via het telefoonnummer 0900- jeugdzorg direct een van de or thopedagogen aan de telefoon. Zowel ouders van kinderen met als ouders van kinderen zonder een gedragsbeperking kunnen hun vragen hier stel- len. Daarnaast kunnen freelan- cers binnen de zorg gebruik- B maken de specialisten. Emergispakt werkproblemen aan GOES - Het Zeeuwse centrum voor geestelijke gezondheids zorg Emergis in Goes begint in g>. september met de preventie- I programma’s Terugkeer naar werd dus 33e. Birgit Lavrijssen uit Kapelle en lid van PRC Delta werd bij de nieuwelingmeisjes 14e. Zondag gingen enkele elite- dames van ZRTC Theo Middel kamp van start in Nispen. Niet zonder succes want twee dames vielen in de prijzen. Marlou Eck hardt werd 18e en Suzan Lavooy 23e in de massasprint. ”Wij werken hard aan een bouw plan in Vlissingen. Hiermee ver laten wij het idee om een cen traal ziekenhuis in Zeeland te bouwen. Er is ruimte genoeg voor nieuwbouw en goede par keergelegenheid”, vindt voorzit ter van de Raad van Bestuur H. Simons. De samenwerkende ziekenhuizen in Vlissingen en Goes noemen zich Ziekenhuis Zeeland. De verbouwingen zijn zichtbare ontwikkelingen van wege de samenwerking tussen de ziekenhuizen. Ook is er op de burger. Want niet iedereen is een ander gebied volop bedrij- blij met de samensmelting van vigheid. “Vorige week is de ft- de ziekenhuizen. “Er zijn zes in- nanciële administratie verhuisd formatiebijeenkomsten ge naar Vlissingen en deze week weest. Mij werd duidelijk dat de gaat Personeel en Organisatie mensen het prima vinden dat de naar Goes. Deze afdelingen hou- ziekenhuisbesturen de zieken den op beide locaties een front- huiszorg naar een hoger plan office. Wij gaan in toenemende brengen. Ze vinden de basis van mate als één club werken”, aldus onze plannen goed. Maar mij is Simons. Ondank de bedrijvig- ook duidelijk dat wij niet alleen heid gaat de Raad van Bestuur met cliëntenraden moeten pra- niet voorbij aan de wensen van ten. In het najaar gaan wij in ge- Volledige verzorging van begrafenis of crematie. Tel. 0113-63 91 08 sprek met gemeenteraden en redelijk doet. Geen topzieken- willen de maatschappelijke dis- huis. Maar een goede zeven. Wij cussie stimuleren. Uiteraard in willen beter gaan scoren. Met gesprek blijven met Het Klaver- behulp van een verbouwing, be- blad, maar eveneens praten met tere bejegening van de patiënten de individuele burger”, belooft en een goede logistiek. Op deze Simons. Hij is zich ervan bewust manier willen wij het ziekenhuis dat er veel moet veranderen, naar dat hogere plan brengen. “Wij zijn fysiek aan het bouwen Daar is het om begonnen. Er met stenen. Het heeft verdomd weinig zin als je de zorg rond het bed niet verbetert. Wij zijn een acht. Het zou fantastisch zijn als gemiddeld ziekenhuis, dat het dat ons lukt”, besluit Simons. Woensdag 22 augustus 2007 - Pagina 10 www.cbf.nl Goes 's-Heer Hendrikskinderendijk 117. Tel (0113) 216555 Middelburg Arnesteinweg 40. Tel (0118) 612579 (op afspraak) Voor vragen over het CBF-Keur: Centraal Bureau Fondsenwerving Tel: 0900 202 55 92 0,35 p.m.) Middelburg, Markt 29 Goes, Lange Vorststraat 36 Bergen op Zoom, Van der Rijtstraat 1 Roosendaal, Nieuwe Markt 64 Etten-Leur, Hof van den Houte 115/117 (WC Etten-Leur) VOOR GOEDE DOELEN Digitale albums en lijsten Foto's op posterformaat en canvas Foto's op mousepads, t-shirts, wenskaarten en mokken etc. Direct-klaar foto's ook van mobiele telefoon Ge heugenkaarten altijd voor de laagste prijs Spaar voor leuke foto-kado's Fotoprinters voorthuis Pasfoto's met acceptatiegarantie Ook wenskaarten online bestellen Begrafenissen - Crematies Anthony Edenlaan 21, 4463 ID Goes, Tel. 0113 - 231 577 of 06-512 774 73 www.roeland-uitvaart.nl Uitvaartverzorging voor particulieren en olie landelijke uitvaartverzekeringsmaafschappijen. Fusie kost 100 miljoen DOOR MARCEL VAN DER VOORT Kijk voor op www.natuursteenhuis.nl wJF Dag en nacht beschikbaar UW wens is onze zorg, uw vertrouwen waard! Striepseweg 4 4435 RL Baarland Web- www lindavanwingen.nl AMBULANCE

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 10