nu te koop: care96£0 lÈWfeB WÉÉ Kunst 4 Goese Kids VLOOIEN? EijserHians Optiek Frontline* helpt kijk op: www.wegvlooien.nl Restanten driedaagse in Goes Kinderen en politie bieden automobilisten koekjes aan Ronald F L 1 /z PAGINA 18: EEN NIEUW LEVEN IN DUBAI PAGINA 6: STOFZUIGEN OP DE ZUIDPOOL i 1 Streetballtoernooi delta-succes Deze week Tjokvol programma op Total Tebo toernooi Kunstspoor doorkruist Noord-Beveland KATS - Het Kunstspoor, een route langs de verschillende ateliers en galeries op Noord- Beveland, is op 18,19, 25 en 26 augustus van 11.00 tot 18.00 uur weer te volgen. Er zijn twaalf vaste locaties en een variabele met in totaal 21 Onder de noemer Vaker Veilig Fietsen sturen het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zee land ROVZ) en het Zeeuws We zien straks groengeel! Cookies aan te bieden. Deze Chinese koekjes bevatten wijze spreuken als Verkeer is geen kwestie van geluk en op de ach terkant staan teksten zoals Rij voorzichtig. Dit jaar doen acht scholen met circa duizend leerlingen aan de actie mee. De kinderen van de bovenbouw verspreiden de kaarten onder familie en beken den. Er staan waarschuwings- teksten op zoals extra elert te zijn op kinderen, rustig te rijden op de schoolroute en onveilige situaties te melden bij het Meld punt Verkeersonveiligheid Zee land GOES - Show-en musical do cente Janine Gunst komt dit seizoen de gelederen bij Ballet studio Free in Goes versterken. Daarnaast gaan ook de gewo ne cursussen weer beginnen. Er zijn lessen voor kleuters van af vier jaar en een jazz-street- dancecursus voor tieners. Twaalfjarigen kunnen mee doen aan de nieuwe groep moderne dans. Ook zijn er cur sussen voor tapdansen. Aan melden via; 0113-232281. Kattendieksedag KATTENDIJKE - In de dorps kern van Kattendijke is zater dag 18 augustus weer een Kat tendieksedag. Er staan kramen met tweedehands boeken, rommel, kunst en ambachts- werk. Ook is er een veiling. Bij de kerk is een theetuin waar al lerlei lekkers te koop is. Tussen 12.00 en 12.30 uur treedt mu ziekvereniging Oefening en Uitspanning op. Ook treedt de groep Celtic4 op. Voor de kin deren is er een vrijmarkt De Kattendieksedag is van 12.00 tot 17.00 uur. ’s Avonds treedt de rock rollband Flashback op in De Lantaarn. Showdans bij Balletstudio GOES - In het kader van Goes Kinderstad houdt het Histo risch Museum de Bevelanden in Goes op zaterdag 18 augus tus een speciaal kinderpro gramma Kunst 4 Kids. Op het kerkplein, voor het museum, kunnen kinderen schilderen. En binnen kunnen tasjes be schilderd worden of kunnen de kinderen tekenen of mee doen aan een speurtocht. Meedoen is gratis, aanmel den via: 0113-228883. werken met plezier, passie en succes GOES - De campagne De Scholen zijn weer begon nen is afgelopen maandag weer van start gegaan. HEINKENSZAND - Op het sportpark in Heinkenszand wordt van zaterdag 18 augustus tot en met zondag 26 augustus het Total Tebo Tennistoernooi gehouden voor de categorieën 5 tot en met 8. Het toernooi weet zich van een goede belangstelling verzekerd want het aantal inschrijvingen is elk jaar dermate groot dat het speelschema boordevol zit. Veel deelnemers, waaronder nogal wat jong talent, maar zeer zeker de gedreven oudere spelers ko men jaarlijks uit alle delen van Zeeland op het Total Tebo Ten nistoernooi af. De organisatie is al maanden in touw om het toernooi in goede banen te leiden. Zo kunnen ie der jaar vele bezoekers genieten van een aantal boeiende partij en tennis met als hoogtepunt de finale dag op zondag 26 augus tus. De organiserende vereni ging heeft leden, spelers en be zoekers extra gastvrijheid te bie den want het nieuwe clubge bouw is kortgeleden in gebruik genomen. Kleedruimtes en doucheruimtes zijn volledig vernieuwd en het kantinege- deelte is voorzien van een per fecte bar met buiten een terras.. Het Total Tebo Tennistoernooi begint zaterdag om 08.30 uur, Zondag om 09.00 uur en maan dag vanaf 17.00 uur. wwwJvte- bo.nl. KRUININGEN - Hoe boerden de boeren in vroeger tijden? Het was afgelopen zaterdag te zien tijdens de historische oogstdag in Kruiningen. Oude dorsmachines en klassieke tractoren waren niet alleen van dichtbij te bewonderen, de 'oudjes' lieten ook zien dat ze nog steeds konden werken. Het historisch gevoel kreeg nog een extra impuls door de mensen van Ons Boeregoed die zich in de Zeeuwse kle derdracht hadden gehuld. Verder kon het publiek in Kruiningen zich vergapen aan de ijzersterke Zeeuwse trek paarden. PAGINA 30-33: UIT INzBttANB* GOES - Op de Grote Markt in deelnemers. Elk jaar heeft het Goes is zaterdag 25 augustus Kunstspoor een ere-exposant. tussen 10.00 en 16.00 uur een Dit jaar is dat de bekende op pleintjes basketballtoemooi. le- Noord-Beveland geboren schil- dereen vanaf twaalf jaar kan der Dirk Jan Koets (1895-1956). zich inschrijven via www.street- Een expositie met zijn werk is te balltour.nl. Er wordt drie tegen bekijken in Galerie Kats, Dorps- drie gespeeld. straat 16 in Kats. Op veel plaatsen in Zeeland zo als winkels, galeries en musea zijn folders van het Kunstspoor te verkrijgen. Coördinatiepunt Fiets het eigen overvalteam op pad om auto mobilisten en andere wegge bruikers te attenderen op het feit dat de kinderen weer vaker veilig naar school willen fietsen. In augustus houdt het team sa men met de politie verkeers deelnemers aan om Fortune "Laat de makelaar ook üw woning gratis plaatsen op www.huislijn.fil" Zeeuws proeven op de streekmarkt COLIJNSPLAAT - Aan de Ou de Haven in Colijnsplaat staat donderdag 16 en 23 augustus een streekmarkt Tussen 10.00 en 15.00 uur kunnen Zeeuwse streekproducten geproefd worden. Er zijn onder meer verse groenten en fruit, biologi sche graanproducten, mosse len, kaassoorten, boerderij ijs, jams en Zeeuws bier. Tijdens de streekmarkt kan een tocht met een huifkar gemaakt wor den en een dorpswandeling met een gids. Ook kan een kijk je genomen worden bij de vis- afelag. n. .Sr- WOENSDAG 15 AUGUSTUS 2007 - JAARGANG 59 - NUMMER 33 Scholen beginnen DOOR ELLEN DE VRIEND Open dag 25 augustus Al 40 jaar uw adres voor Cl ES KOLE zie elders in deze uitgave eek d'Ii H1 i Mi A Cees Kole wordt Cees Kole Garantiemakelaars Kom langs en maak kans op één van de vliegreizen. sportprijzen relatiegeschenken www.deltasucces.nl Schalklaan IKloetinge 0113-215797 www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Wij staan weer voor u klaar! Lange Vorststraat 57 - Goes - Tel. 0113-230214 GOES - De Ondernemers Organisatie Goes zet 23 tot en met 25 augustus heel Goes weer in de uitverkoop. De zesde editie van de res tanten driedaagse is weer aangebroken. Alle winke liers kunnen hun laatste restanten aanbieden voor spectaculair lage prijzen. Dat kan zowel in de winkels als in kramen. Op donder dag is het tevens koop avond. Zaterdag om 17.00 uur sluit dit evenement. I (Ws kunnen nog hard werken 'V/ - - FOTO: ROMANO SCHEURWATER B De BevelaniL WGGGNGR huis-aan-huiskranten - POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES REDACTIE 0113-274021/ RED.BEVELANDER@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274000 BEZORGING 0113-274093 W' h -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 1