«L WINDRUNNERS Kunstspeuren in de Zak is flink uitgebreid k 4 W 1 NIEUWE COLLECTIE SPORTSCHOENEN KLEDING Goese kunstroute 30 kunstenaars doen mee aan Dors- en stoppeldag met oldtimers en demonstraties Open tuinen op Noord-Beveland SPORTIEF WINDJACK -aÜBSk MET CAPUCHON De Bevelander dé Weekkrant Fruitige kunst en natuurroute BORSELE - In de Zak van Zuid- Beveland kan op 11 en 12 augus tus weer worden genoten van kunst en natuur. Borselse kun stenaars houden dan weer de jaarlijkse Open Atelierroute. Bei de dagen is het van 11.00 tot 17.00 uur. Voor dit evenement is een folder gratis verkrijgbaar bij de VW Goes en bij de deelne mende kunstenaars. Het aantal deelnemers is dit jaar flink uitge breid met zeven kunstenaars en daardoor is de route bijna twee keer zo groot geworden. Ook zijn er nieuwe disciplines bij geko men, zoals textiel, papier en foto grafie. Verder is er divers kera miek en porselein, schilderijen in olieverf, acryl, aquarel, gouache, glas objecten en glassieraden, hout, brons en beelden in diverse steensoorten. Deelnemers van dit jaar zijn: Betsy de Jonge en Nellie Grim uit Heinkenszand; Jopie Minnaard en Tineke van de Water uit Baarland; Rinus enAn- ke Rentmeester uit Nieuwdorp; Nelly van Nieuwenhuijzen uit Lewedorp; Diana Stevens uit Driewegen; Cock Hazelager uit Borssele; Han Koster uit Ovezan- de en Petra Bouman uit 's Gra venpolder. Verder nog atelier Het Vezelrijk uit Ovezande, beeld- houwgroep Het Vrije Beeld en Galerie ’t Kunstuus uit Heinkens zand. In het Kerkje in Ellewouts- dijk en de Katholieke kerk in Kwadendamme is een overzicht stentoonstelling. GOES - Het Comité Goese Pol der Expressief is bezig om een open huis kunstroute in de Goes Polder op te zetten. Dertig deel nemers hebben inmiddels hun medewerking hieraan toege zegd. Vooraf hieraan wordt van 16 augustus tot 13 september een expositie in de Goese biblio- In deze Goese wijk wonen zowel amateurs al professionele kun stenaars. Zij laten schilderijen en beelden zien, maar ook wand kleden, muziek, foto’s en sie raden. Initiatiefnemers van de kunstroute zijn Henny van Zun- deren, Georg Riel en Willemien Evers. “Ik maak wandkleden en mandala’s in subtiel op elkaar afgestemde kleuren”, vertelt Evers. Samen met haar vriendin Henny van Zunderen werkt zij ook graag met klei. Een keer in de week komen zij met een groepje bij elkaar. Ook schildert Van Zunderen al heel lang. Vaak dingen uit de natuur met een sprookjesachtige, bijna mystieke sfeer. “We vroegen ons vaak af hoeveel andere kunstzinnige mensen er nog in de wijk wo nen”, vertelt Evers. De kunstzin nige open huis route moet hierin meer duidelijkheid brengen. Zij vroegen Riel, die al jarenlang schilderijen in de bibliotheek ex poseert, om mee te helpen. De kunstroute is in de twee weeken den van 15 en 16 en 22 en 23 sep tember zien. De precieze route en tijden worden binnenkort in De Bevelander vermeld. KORTGENE - De NBvP Vrou wen van Nu houdt op Woens dag 15 augustus een open tui- nendag op Noord-Beveland. Tussen 10.00 en 17.00 uur zijn er acht verschillende minen te bezoeken voor maar vijf euro. In de tuinen bestaat de mogelijk- Trekkertrek met honderd tractoren ’S-HEER ABTSKERKE - Na een natte juni en juli maand is het tijd geworden om al les op te laten drogen zodat er op zaterdag 25 augustus weer een trekkertrek verre den kan worden aan de Noordhoekweg in ’s Heer Abtskerke. Deze dag zullen er meer dan honderd landbouw tractoren aan de start ver schijnen om de krachten met elkaar te meten, ’s Mor gens is de proeftrek waarna ’s middags de wedstrijden beginnen. In de pauze is er voor de kinderen een trap- trekker en skelter race. WEMELDINGE - De Kunst en Natuurroute Wemeldin- ge staat dit jaar in het teken van de fruitteelt. Originele fruitkisten staan langs de route en vormen een opval lend lint. De route concentreert zich rond de historische Dorps straat en de eeuwenoude kerk van Wemeldinge en kan wandelend, fietsend of met de auto afgelegd wor den. Het is op zaterdag 18 augustus van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag 19 augus tus van 12.00 tot 17.00 uur. Onder de deelnemers be vinden zich beeldhouwers, schilders, keramisten, een weefster en een knipkun- stenares. Een tuin, een vliedberg en een kerk zijn ook in de route opgeno men. Verder wordt het straatbeeld opgeluisterd door musicerende kinde ren. heid koffie, thee of frisdrank te theek gehouden. In de biblio- nuttigen. Ook zijn er plantjes, theek is één werkstuk van elke jam, brocante en andere tuin- deelnemer te zien. Deze exposi- producten te koop. De totale tie vormt het voorproefje op de opbrengst is bestemd voor het verborgen schatten van kunst- Mikrokredietproject in Benin, zinnigheid in de Goese Polder. Meer informatie via 0113 372640. Henny van Zunderen, Georg Riel en Willemien Evers hebben de kunstroute in de Goese Polder op gezet FOTO: P.R. 1 i Woensdag 8 augustus 2007 - Pagina 7 DOOR TARA DE VRIEND DOOR TARA DE VRIEND zijn er te bewonderen. Ook zijn er demonstraties met oogstwerktuigen, grondbe- werkingsmachines en word er geploegd. Het begint om 10.00 uur en kost één euro per persoon. Meer informatie via 0113-404064. BAARLAND - De Oldtimer Trekkers en Motorenclub Midden-Zeeland houdt op za terdag 11 augustus haar jaarlijkse dors- en stoppeldag aan de Bakendorpseweg in Baarland. Een groot aantal oude trekkers en werktuigen

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 7