Goese Metaalhandel recycling - schroot non-ferro metalen - accu's Westbavendijk 9 TeL 0113-212684 Fax 0113-232053 Mob. 06-20442944 Vlissingen in het teken van de visserij 'Waar bemoei jij je mee?' www.SRuzzie.nl rankbeleid Hypotheekgesprek zonder afspraak. Loopt u even binnen? De Bevelander Rabobank dé Weekkrant worden. In de binnenhaven zijn de moderne Zeeuwse vissers schepen en historische hoogaar- Het plan van de PvdA om alcoholbezit onder zestien jaar straf baar te maken valt goed bij enkele campinghouders in de pro vincie. “Ze moeten dan regelen dat jongeren en ouders aan sprakelijk zijn. En niet de eigenaar van een bedrijf’, vindt S. Jas- perse van camping 't Veerse Meer. Een aantal Zeeuwse campings heeft een kantine, café of restau rant. Daar is vaak ook een drankbeleid voor de vakantie vieren de jongeren. “Aan de jeugd onder de zestien schenken wij geen alcohol en tot achttien jaar evenmin sterke drank", vertelt eigenaar P. Oomen van camping de Witte Raaf in Amemuiden. "Als een ou der komt met zijn kinderen en die neemt drie biertjes en geeft ervan aan zijn kroost, kunnen we er niets aan doen. Als wij er iets van zeggen, komt er als reactie: 'Waar bemoei jij je mee'?” Roompotrit is een gezelligheidstoer KAMPERLAND - Motor- en Autoclub de Bevelanden houdt in samenwerking met Camping Roompot Be ach Ressort op woensdag 15 augustus een puzzel en gezelligheidsrit. Daaraan kan deelgenomen worden met de auto, motor of scooter. Er zijn twee klas sen, de A-klasse is voor de ervaren puzzelritters en de B-klasse is voor de onerva ren deelnemers. Inschrijven voor deze rit kan van 18.30 tot 19.30 uur in het familierestaurant van de Roompot aan de Maria- polderseweg 1. Cursus rozen verzorgen in Kats KATS - Als vervolg op de veel bezochte Rozensnoei- cursus houdt de Zeeuwse Rozentuin in Kats op 11 en 18 augustus een Rozenver- zorgingscursus. Tijdens de cursus komen alle aspecten van het hou den en verzorgen van rozen aan de orde. De cursus be staat uit een theoretisch deel waarbij er volop vra gen gesteld kunnen worden en uit een wandeling door de tuin waarbij temidden van de rozen praktische aanwijzingen en demon straties gegeven worden. Het is van 13.00 tot 17.00 uur en het kost 16,50 euro per persoon. Aanmelden kan via 0113-600361. Salsa Workshop in de rozentuin KATS - Dansschool Salsa Para Siempre houdt op za terdag 11 augustus een Sal sa Workshop in het nieuwe gebouw van de Zeeuwse Rozentuin. Bij aankomst wordt er de Cubaanse cocktail de Mo- hito geserveerd om de heu pen wat losser te maken. Een danspartner is niet ver plicht want de medewer kers van de Zeeuwse Ro zentuin dansen graag mee. De cursus is van 14.00 tot 16.00 uur en kost 6,00 euro per persoon. Aanmelden kan via 0113-600361. Het laatste nieuws van de Provincie Het is tijd voor de Rabobank. VLISSINGEN - Kramen, vissers schepen, historische hoogaarzen nibioscoop worden films ge en heel veel vissen zijn zaterdag draaid over de historie en in de 15 september te zien tijdens de vismijn staan diverse kraampjes dag van de Zeeuwse visserij in Vlissingen. Deze is van 10.00 tot Antiek- en curiosamarkt Goes GOES - Op de Grote Markt in Goes staat woensdag 22 augustus een antiek- en cu riosamarkt. Liefhebbers kunnen er tussen 10.00 en 17.00 uur iets van hun ga ding vinden. De markt wordt georganiseerd door Le Collectionneur. door tara de vriend een schip te werken. De vissers geven uitleg over de visvangstme- thoden van toen en nu. In een mi- Werkzaamheden Schoorse Oudedijk SCHORE - Waterschap Zeeuwse Eilanden begint deze week met verschillen de werkzaamheden aan de Schoorse Oudedijk tussen Schore en Kapelle. Er wordt aan beide kanten van de dijk een vrij liggend fietspad aangelegd en de rijweg wordt opnieuw geasfal teerd. Het viaduct wordt voorzien van twee nieuwe leunin gen. Als laatste wordt er bij kruispunt Eversdijkseweg een verkeersplateau aange legd waardoor de weg volle dig afgesloten is. Het ver keer wordt dan omgeleid via de Rijksweg en de Evers dijkseweg. De werkzaam heden duren nog tot 21 september. met proeverijen uit de zee. Er worden mosselen gekookt, de- 17.00 uur in en om de vismijn aan monstraties gegeven van het pa- de Binnenhaven. De dag wordt lingroken en er is het eerste kam- voor de derde keer georganiseerd pioenschap Zeeuws oestersteken. door de Zeeuwse visserijsector en Traditioneel geklede garnalen- de provincie Zeeland. Het leuke is pelsters geven de fijne kneepjes dat er zowel Zeeuwse tradities als van gamalenpellen prijs en door nieuwe innovaties gepresenteerd Zeeuwse koks wordt gedemon streerd hoe het beste vis, schaal- en schelpdieren klaargemaakt kunnen worden. Het koor het zen te bekijken. Hierop kunnen Veers Scheepstuig zingt de hele bezoekers zien hoe het is om op dag door liederen van het water. camping Oranjezon in Vrouwen- Wij voeren een beleid om dit te polder is duidelijk: “Overmatig al- voorkomen met gedragsregels en coholgebruik tolereren wij niet, controle.” ■wo r' Woensdag 8 augustus 2007 - Pagina 3 Nieuwe Burg 42, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg L t U heeft het huis van uw dromen gezien en wilt direct weten wat de financiële consequenties zijn? Dan kan. Loop nu binnen op ons kantoor Dam 9-11 in Goes. Onze hypotheekadviseur René Kuiper staat u graag te woord. 13.00-17.00 uur 09.00-17.00 uur 18.30 - 20.00 uur 09.00-13.00 uur Op de Dam zijn wij 6 dagen per week geopend voor alle bankzaken. De openingstijden zijn: maandag dinsdag t/m vrijdag donderdag zaterdag Geen internet? Bel voor een afdruk van AbdijNieuws naar het informatiecentrum: 0118-631400. Voor officiële mededelingen zie ook elders in dit blad. Provincie Zeeland AbdijNieuws Voor vragen bel de afdeling Huis Hypotheekadvies van Rabobank Beveland, tel. (0113) 23 92 40 of kijk op www.beveland.rabobank.nl Het provinciaal informatiecentrum is i.v.m. het reces van 16 juli t/m 10 augustus geopend van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Informatie(materiaat) kan de hele dag door aangevraagd worden via infocentrumiazeeland.nl. Vanwege het reces verschijnt de eerstvolgende Abdijnieuws weer op 15 augustus. t 1 3 -t-- T 3 2 Vi

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 3