Laat je horen! ^ster wester 1 Bodyguard voor iPod Teamleider wonen O -f De Bevelander d dé Weekkrant 4462 GX Goes Tel.: 0113 - 212070 Fax:0113 - 214505 AFWASSER voor de keuken parttime BEDIENINGSMEDEWERKER/STER met en zonder ervaring SCHOONMAKER/STER voor ons restaurant. 0 0 6 Woensdag 8 augustus 2007 - Pagina 37 te Wij vragen Bundl*wtth USB lnterfQ<e Da Vinciplein 6 (Bij de Zeelandhallen) Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Het salaris en overige arbeids voorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg Cliënten van Zuidwester wonen momenteel verspreid in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant. Onze woonvoorzieningen zijn te vinden van Breda tot Goes, van Middelharnis tot Oud- Beijerland en van Barendrecht/Rotterdam tot Spijkenisse. Doelstelling van de functie: Bewaken, coördineren, organiseren en uitvoeren van zorg en begeleiding con form de uitgangspunten van het individuele zorgplan. Coachend leidinggeven aan en meewerken in een team dat zorg en begeleiding biedt aan cliënten. Als teamleider wonen geef je coachend leiding aan het zorgproces. Binnen de woning ben je het eerste aan spreekpunt voor de organisatorische en inhoudelijke gang van zaken binnen diezelfde woning. Tevens bewaakt de teamleider de voortgang van het zorgpro ces. Ten aanzien van beleid geef je als teamleider uitvoe ring aan het kwaliteitsbeleid binnen je eigen team. Je neemt deel aan projecten. Verder lever je een bijdrage aan het operationele jaarplan voor de eigen groep zorg- producten. Ten aanzien van het zorgproces ben je verantwoordelijk voor: - opstellen, evalueren, bijstellen en afstemmen van de zorgplannen - uitvoeren van de zorgplannen volgens vastgestel de procedures en protocollen - bewaken van de kwaliteit en continuïteit van de zorg en dienstverlening binnen en vanuit je eigen team. Ten aanzien van de medewerkers ben je verantwoordelijk voor: - adviseren over optimale inzet van competenties van medewerkers - coachen en begeleiden van medewerkers - signaleren van de individuele en/of team behoefte - jaarlijks houden van functioneringsgesprekken en maken van afspraken t.a.v. resultaten, competen- tieontwikkeling, opleidingen en persoonlijke ontwik- kelplannen (POP’s) - houden van verzuimgesprekken Informatie wordt graag verstrekt door de leidinggevende wonen, dhr. Patrick Lambregts, tel. 0113-273252. Voor de regio Zuid locatie Den Berg te Goes zijn we op zoek naar een enthousiaste collega die deel wil uitma ken van ons team in de functie van: Tandenpoetsen is voor de meeste mensen meer noodzakelijk dan leuk. Maar dan heb je de Tooth Tunes nog niet ontdekt! Deze tandenborstel heeft een ingebouwde chip met een geluidsfragment van twee minuten. Precies de tijd dat volgens tandartsen nodig is om het gebit echt te reini gen. En omdat de chip werkt met geluidsgolven die zich via de borstel naar het gebit en via het kaakbeen naar het oor verplaatsen, kan alleen de poet ser de muziek horen. Kijk op www.toothtunes.com voor meer informatie. Je eigen radiostation. Altijd al een droom geweest? Dankzij internet is het allemaal niet meer zo ingewikkeld. Podcasting is een snel groeiende vin ding om audiobestanden met radioprogramma’s beschikbaar te stellen via internet. En als je het goed wilt doen, kun je met de USB Podcast Studio be hoorlijk professioneel voor de dag komen. Niet alleen beschikt dit pakket over alle benodigde hardware, zoals een mixer en een microfoon, maar ook over software waarmee het beschikbaar stellen van podcasts echt kin derwerk is. Meer weten? Kijk op www.zzounds.com. )S je 1“ Je sollicitatie kun je binnen 10 dagen sturen naar Zuidwester, t.a.v. de sector P&O, postbus 16, 3240 AA Middelharnis. Telefoon 0187 898888, toestel 8785/8786 P&o@zuidwester.orq Ten aanzien van middelen ben je verantwoordelijk voor: - beheren van het huishoudbudget - aanschaffen van middelen en materiaal conform het huishoudbudget en beheer van voorraden - voldoen aan eisen op het gebied van veiligheid en hygiëne Als teamleider heb je periodiek bereikbaarheidsdienst. Kennis en opleidingsniveau is minimaal MBO plus of HBO. Eigen competenties zijn: Klantgerichtheid, Expertise, Samenwerken, Integriteit, Plannen en organiseren, Leiderschap, Ontwikkelen van anderen, Prestatiemotivatie en Probleemoriëntatie. Salaris is conform de CAO gehandicaptenzorg FWG 45. zoekt: Info: tel. 06 - 47937882 www.happywok.nl Voor de woning “Appartementen” Er zijn inmiddels al ruim drieduizend accessoires voor de iPod, dus er kon er nog wel ééntje bij. Zoals de Sound Shell, bijvoorbeeld. Als je de iPod hierin opbergt, is hij beschermd tegen water en andere na tuurlijke vijanden van de moderne techniek. En om de iPod te gebruiken, hoefje ‘m natuurlijk niet eerst uit de Sound Shell te halen. Vanaf de buitenkant van de hoes kun je de muziekdrager tot leven brengen. Een handige haak maakt het makkelijk om de Sound Shell aan broekriem of tas te bevestigen. Meer weten? Kijk op www.g-techworld.com. in n it 5. ij s je i- In Zuid-Holland, Zeeland en W-Brabant biedt Zuidwester aan mensen met een verstandelijke handicap een netwerk van voorzieningen. De individuele vraag van de cliënt vormt hierbij het uitgangspunt. Dit vraagt om professionele medewerkers die voortdurend meedenken en mee veranderen. Werken binnen Zuidwester betekent werken met een doel. Maar ook de mogelijkheid om jezelf, bijvoorbeeld door middel van interne opleidingen, verder te ontwikkelen. Daarnaast biedt Zuidwester een eigentijds pakket aanvullende arbeidsvoorwaarden. ^■'.-■^Organisatie voor zorg en dienstverlening B O POdsOStiog JL lw"“* '«Mlng

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 37