Seizoen Card Prijsvraag Stewardkorps RBC Roosendaal zoekt versterking R61 W\ 2007/2008 KWS De Kroon INFORMATIE BUSREIS ADO DEN HAAG INFORMATIE KAARTVERKOOP FC DEN BOSCH Media Makers 0CITROËN DE JONG BETON e-sites F STORM Van de Ree HET LAATSTE NIEUWS OVER RBC ROOSENDAAL i- k Heuvel UK it K n e a e a Wedstrijdsponsors BUSINESS UNITS BUSINESS WC «Z. z& ■MB CBBNMM aan de administratie van het RBC Stadion. n e Op zondag 19 augustus speelt RBC Roosendaal de eerste uit wedstrijd van het seizoen tegen ADO Den Haag. Kaarten voor de busreis van de supportersver eniging zijn voor en na het duel van vrijdagavond en op maandag 13 augustus aanstaande tussen 19.00 uur en 20.00 uur verkrijg baar in het supporterscafé. Leden betalen 20,- en niet-leden 25,-. Het vertrek van de bussen staat gepland om 12.30 uur vanaf het RBC Stadion. Beantwoordt dan de volgende vraag: Voor het komende seizoen is het stewardkorps van RBC Roosendaal op zoek naar versterking. Zo bestaan er vacatures voor de functie van steward en verkeersregelaar. Wilt u uw steentje bijdragen rondom de thuiswedstrijden van RBC Roosendaal in het seizoen 2007-2008? Neem dan schriftelijk contact op met RBC Roosendaal via Postbus 1588, 4700 BN te Roosendaal, of via mail op info@rbconline.nl Vraag: Op 21 september 1994 won RBC Roosendaal met 1-0 van Fortuna Sittard. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam destijds op naam van Ronald van Oeveren. Wie hield destijds op sportpark De Luiten zijn doel schoon voor de Roosendalers? A) Jeroen van Empel B) Christol van Campenhout C) Mukweyanzo Bulayima 15,00 12,50 10,00 12,50 10,00 7,50 Informatie ClubCard RBC Roosendaal Met een RBC ClubCard kunt u via Ticketbox kaartjes voor wed strijden van RBC Roosendaal aanschaffen waarvoor een Club- Card-regeling van toepassing is. Dit zijn onder andere de zoge noemde risicoduels waarvoor geen vrije verkoopregeling geldt. Kortom; een RBC ClubCard biedt u de mogelijkheid deze wed strijden in het stadion mee te maken! Het aantal wedstrijden waarvoor een ClubCard-regeling geldt zal RBC Roosendaal zo be perkt mogelijk proberen te houden! De ClubCard is kosteloos verkrijgbaar en heeft een geldigheid van vijfjaar. s 0 s t. g i ‘t n T !- i, e T Losse toegangskaarten thuiswedstrijden RBC Roosendaal heeft voor alle thuiswedstrijden in het seizoen 2007-2008 kaarten beschikbaar voor de vrije verkoop. Supporters die niet beschikken over een SeizoenClubCard kunnen evenals voorgaande seizoenen tijdens kantooruren hun toegangskaarten aanschaffen op de administratie van het RBC Stadion en bij één van de Ticketbox-verkooppunten. (Let op: Bij risicoduels' van RBC Roosendaal kan een ClubCard-verplichting gelden). Moch ten er op de wedstrijddag nog voldoende kaarten beschikbaar zijn, dan zijn deze vanaf anderhalf uur voor aanvang van de wedstrijd verkrijgbaar aan de kassa van het RBC Stadion (ach terzijde). ma Supporters die nog niet in het bezit zijn van een SeizoenClub Card voor het komende seizoen, maar wel graag verzekerd willen zijn van een vaste zitplaats in het RBC Stadion, kunnen tijdens kantooruren terecht op de administratie van RBC Roosendaal of het aanvraagformulier downloaden op www.rbconline.nl K den gehouden op maandag 20 Bij het ter perse gaan van deze augustus tussen 19.00 uur en 20.00 uur in het supporterscafé. thuispagina is helaas nog niet be kend of voor deze wedstrijd een Leden betalen 29,- en voor niet- ClubCard-verplichting geldt, leden 34,-. Het vertrek van de bussen staat gepland om 17.00 Lange zijde: uur vanaf het RBC Stadion. Volwassenen: Jongeren (13 t/m 15 jr) Kinderen (t/m 12 jaar) Korte zijde: Volwassenen: Jongeren (13 t/m 15 jr) Kinderen (t/m 12 jaar) Het is voor supporters van FC Den Bosch niet toegestaan om nemen in andere vakken dan het bezoekersvak. - g AAN DE STEGGE Kijk voor meer informatie over de SeizoenClubCard, de RBC ClubCard, de Fankaart, de verkooppunten van Ticketbox en de busreizen naar uitwedstrij den die ook dit seizoen weer door de Supportersvereniging worden georga niseerd op www.rbconline.nl L Vanaf het seizoen 2007-2008 vindt u op elke thuispagina van RBC Roosendaal op deze plaats een nieuwe prijsvraag. Wilt u kans maken op 2 toegangs kaarten voor vak OE voor de thuiswedstrijd van RBC Roosendaal tegen FC Den Bosch op maandag 27 augustus aan staande? Weet u het antwoord op deze vraag? Mail dan het goede antwoord (A, B of C) vóór vrijdag 17 augustus naar: media@rbconline onder vermelding van ‘Prijs vraag RBC Nieuws’ en vermeld daarbij dui delijk uw naam, adres en telefoon nummer. Met de prijs winnaar zal contact worden opgenomen. AGOW organiseert de suppor tersvereniging een busreis. Wedstrij dinformatie Informatie Fankaart RBC Roosendaal Met de RBC Fankaart krijgt u twee euro korting op de aanschaf van een losse toegangskaart tijdens de voorverkoop op de admi nistratie van RBC Roosendaal of op de wedstrijddag aan de kas sa van het stadion. De RBC Fankaart is aan te vragen op de ad ministratie van RBC Roosendaal of via www.fankaart.nl. Kinder- en jongerenkaarten wor den aan de administratie en de kassa uitsluitend verkocht op vertoon van een geldig legitima tiebewijs. Op de wedstrijddag zijn de kassa's geopend vanaf 18.45 uur! Op maandag 27 augustus staat voor RBC Roosendaal haar twee- INFORMATIE de thuiswedstrijd van dit seizoen op het programma. In het RBC BUSREIS AGOW Stadion speelt de ploeg van trai- ner/coach Rob Meppelink de top- plaats te Ook naar de uitwedstrijd tegen per tegen FC Den Bosch. Kaarten voor dit duel zijn verkrijgbaar Supporters van FC Den Bosch die vanaf zaterdag 11 augustus via toch in het bezit zijn van een toe- Kaarten voor deze busreis zijn Ticketbox en vanaf maandag 13 gangskaart voor een ander vak verkrijgbaar op de traditionele aan de administratie van het RBC zal de toegang worden gewei- voorverkoopavond. Deze zal wor- Stadion. gerd.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 21