Van Liere neemt afscheid in huttendorp Charmantste route wordt grondig gerestaureerd De hoeve Van der Meulen in 's Heer Abtskerke De Bevelander terscheldetunnel begint deze Romeinen aan zoutwinning dé Weekkrant Ganzenplaag Restauratie Volksmond 1 i Hoeve Van der Meulen in ’s-Heer Abtskerke is hard aan restauratie toe. Van de bakkeet op het erf is niet veel meer over. Op de achtergrond het dichtgetimmerde oude woonhuis foto: leon janssens GEERSDIJK - De opening van het Huttendorp in Geersdijk donderdagavond 9 augustus wordt tegelijk het informele afscheid van burgemeester Van Liere, die per 1 januari 2008 de ge meente gaat verlaten van wege het bereiken van de VUT-leeftijd. werkgroep: “Donderdagavond kunnen ook alle vaders, moe- Dat is een boerderij met bijbe horende landerijen van hoog cultuurhistorische waarde. Het historisch boerderijencomplex, Hoeve Van der Meulen in ’s- Heer Abtskerke, is met recht een uniek stukje Zuid-Beveland te noemen. De weilanden zijn nog authen tiek met veedrinkputten en om zoomd met heggen. Er is een hoogstamboomgaard met aller lei soorten fruit. Op het bouw land gaat Fleurige akkerkruiden Het Zeeuwse Landschap in sa- Dat heeft invloed gehad. Het tarwe moet zich dan juist ont wikkelen. Er is minder dan vorig jaar. Maar de prijs is hoger, dus huis na restauratie op gezette tijden voor het publiek open te stellen. Hoeve Van der Meulen is in de volksmond bekend als ‘Vermeultje’. Iedereen wist, als je mooie pronkende pau wen wilde zien, dan reed je door de Zuidweg langs de hoeve van Vermeultje. Het erf ligt op een duidelijk her kenbare kreekrug. culaire dag. 's Morgens een roofvogelshow van dik ander- te vinden over de bezienswaar digheden en acties, maar ook over de routes: www.wester- Fletstocht langs de mooiste plekjes BORSELE - Voor de derde keer houdt het CDA Bor- sele een fietstocht door de mooie gemeente. Deze keer op zaterdag 18 au gustus. De tocht gaat door De Zak van Zuid-Beve land en is 45 kilometer lang. Het gaat over het dijkenge- bied, langs boomgaarden, langs De Westerschelde en door diverse dorpen. Ook worden de vermaarde bloem- dijken, de zwarte bessenge- bieden, het heggengebied en vele welen gepasseerd. Tus sen 10.00 en 12.00 uur begint de tocht. Er zijn vier start plaatsen, bij dorpshuis De Jeugdhoeve in ’s-Heeren- hoek, bij de Witte Hoeve in Ovezande, bij kaasboerderij Ter Nisse in Nisse en bij ver enigingsgebouw Vijverzicht in Borssele. De kosten zijn 3 euro voor volwassenen en 1,50 euro voor kinderen inclu sief een consumptie. Het geld dat overblijft gaat naar de Stichting Cornel Ngaleku Childrens Centre Foundation. 's HEER ABTSKERKE - De afgelopen jaren is er veel aan landschaps- en natuur schoon in Zeeland verloren gegaan. Daarom is de Stich ting Het Zeeuwse Land schap overgegaan tot aan koop van een nu nog verval len historische boerderij. Het is de bedoeling die hele maal op te knappen. Niet alleen de regen is een spelbreker voor de Zeeuwse graanboeren. Ganzen blij ken een vijand die voor over last zorgt “Er zijn gebieden waar ganzen een enorme plaag zijn. In Sint Laurens is bijvoorbeeld een natuurge bied. Ze zitten juist in de randen er omheen", zegt K. Francke van de Coöperatie ve Zuidelijke Aan- en ver koop Vereniging. "Als de tar we gaat liggen door de regen is dat lekker voor de ganzen om te landen. Ze halen de korrels uit de planten. En met hun grote poten trap pen ze de rest ook plat. Óp de vogels jagen is een oplos sing. Ook kunnen de boeren een vogelverschrikker neer zetten of linten spannen.” Helpen hooien KWADENDAMME - Natuur monumenten houdt op woensdag 22 augustus samen met de Stichting Zeeuwse Schaapskudde de activiteit helpen met hooien van bij zondere graslanden. De groep vertrekt om 19.00 uur bij de Werkschuur Natuurmonu menten aan de Zwaaksedijk 5 in Kwadendamme. De han den worden tot 21.30 uur uit de mouwen gestoken. product geen goed gedaan. Wij hebben veel last van schimmel. Bovendien stond het door de natte periode te lang op het land. De planten zakken in en Ook P. Minderhoud uit Aagte- de tarwe waait eruit. Als er nu kerke heeft het druk. “Het oog- meer regen komt is het funest sten gaat goed. Maar de op- voor de oogst.” brengst is deze keer minder. Dit Deze broers hebben mazzel. De voorjaar is het droog geweest, zon blijft schijnen en terwijl veel Akkerbouwer Minderhoud keurt zijn oogst die dit jaar extreme weersomstandigheden moest trot seren. FOTO: IZAAK VERKESTE S HEER ABTSKERKE - De boerderij is in zeer slechte staat maar dit zal als het aan Stichting Het Zeeuwse Landschap ligt snel verande ren. Aan het einde van het jaar wil men beginnen met de restauratie van het woon huis. Het is aangewezen als rijksmonument. De oudste delen dateren van rond 1600 en zullen steen voor steen gerestaureerd moeten wor den. De totale kosten wor den geschat op ongeveer 300.000 euro. Voor 40.000 stenen is dat 7,50 euro per steen. Hiervoor is een spon soractie gestart Draagt U ook een steentje bij? Meer informatie is verkrijg baar via: 0113-569110 of email info@hetzeeuwse- landschap.nl AAGTEKERKE - Na weken van regen grijpen de Zeeuwse graanboeren bij komen wij gelijk uit. Want heel terugkomst van de zon hun Europa heeft last gehad van de kans. Tractoren met aan- nattigheid”, weet hij. hangers rijden af en aan. Op Zijn broer vult hem aan: “De re de akkers staan de combi- 8en die daarna kwam, heeft het nes amper stil. Deze machi nes halen onder andere het tarwe van het land. sfeer van vroeger zien. Het is de bedoeling dat zeld zaam g patrijzen en veldleeuweriken, cumenten uit 1040 genoemd en renlang achterwege blijven van zich er weer thuis gaan voelen. er zijn zelfs vondsten gedaan onderhoud flink in verval ge- Met de aanleg van ongeveer vier die er op wijzen dat hier door de raakt, maar is nog wel te restau- Er zijn een aantal leuke routes samengesteld, zoals een dagje scheldetunnel.nl/decharmant- terug in de tijd met de histori- steroute. Zeeuwen het strand opzoeken, werkzaamheden. De harde haalt het tweetal snel de akkers werkers krijgen vanwege het leeg. Met een oude combine, warme weer regelmatig verfriss- Gelukkig hebben wij die, zodat ingen toegestopt. Een oudere wij direct aan de slag kunnen, man wandelt met een hark over waren de kinderen, vooral om- hoorlijk sociaal gebeuren voor Normaal wacht iedereen op zijn een landweg. In een plastic tas- dat de burgemeester heeft be- Geerdijk.” beurt tot er een machine vrij is. je zitten twee blikjes Grolsch. Daar hebben we geen last van”, Een akkerbouwer neemt ze over zegt Minderhoud. De landbou- en rijdt met zijn grote combine wers grijpen het interview aan het land op. als een korte pauze. Met een Ondertussen begint L. Melse uit kop koffie en een gevulde koek, Meliskerke een gesprek. De mo- ELLEWOUTSDIJK - N.V. Wes- sche route of een dagje heerlijk om daarna gestaag verder te tor van zijn tractor draait door, terscheldetunnel begint deze de natuur in met de natuurrou- werken. “Als het zo zonnig blijft, komt zomer, net als vorig jaar, met de te. Op de website is informatie het goed met de oogst. De campagne De Charmantste Verfrissingen grond is echter nog vochtig. Er Route. Alle bedrijvigheid in de akkers is zijn eerder twee combines weg- een bijzonder gezicht. Af en toe gezakt. Maar die komen er van- kijkt een groepje fietsers naar de zelf weer uit”, lacht hij. Geersdijk is de enige kem van loofd bij een van hen thuis Noord- Beveland, waar nog elk spaghetti te komen eten. jaar de kinderen van vier tot Donderdag wordt een specta- twaalf jaar een week lang kun nen genieten van allerlei activi teiten. Ook dit jaar, de 21e editie half uur voor alle bewoners van van het festijn zal worden be- het dorp, ’s Avonds de officiële gonnen met het bouwen van opening door de burgemeester, hutten. een fancy fair, broodjes en drin- Elk jaar heeft de vakantieweek ken. Enkele werkgroepleden een ander thema en wordt er van de kindervakantieweek zul- een krant gemaakt. ‘Vreemde len als vreemde vogels rondlo- vogels’ is deze keer het thema, pen. De krant heet de Fabeltjes- Arie Oudshoorn, lid van de krant’. Drie kinderen van zeven tot tien jaar oud hebben een heus interview met de burge- ders, opa’s en oma’s komen. Dé meester gehad, wat natuurlijk gelegenheid om met elkaar bij verschijnt in de krant. Apetrots te kletsen. Het is echt een be waren de kinderen, vooral om- kilometer wandelpaden is het Romeinen aan zoutwinning reren. complex bij uitstek geschikt werd gedaan. Duidelijk histori- De muren van de hoeve bestaan menwerking met de huidige voor een nostalgisch rondje kui- sche grond dus. uit kloostermoppen met daar- pachters een akkerlandreser- eren. Met financiële steun van de boven IJsselsteentjes, wat op vaat creëren. Oude landbouw- provincie Zeeland en de ge- een hoge ouderdom wijst. Het gewassen en ouderwetse fleuri- Oude delen meente Borsele wordt het erf woonhuis moet zeker eeuwen oud zijn maar voor een exacte datering is nog nader onder zoek nodig. sche grond dus. Met financiële steun van de provincie Zeeland en de ge- Oude delen meente Borsele wordt het erf ge akkerkruiden laten daar de Het gebied rond ’s-Heer-Abts- helemaal gesaneerd, kerke is één van de oudste delen van Zeeland. De kerk van ’s- Verval geworden vogels, zoals Heer Abtskerke wordt al in do- De boerderij zelf is door het ja- Het ligt in de bedoeling om het Woensdag 8 augustus 2007 - Pagina 17 Boeren gfijaan ervoor FOTO: JAAP WOLTERBEEK DOOR INE BLOEMEN DOOR TARA DE VRIEND DOOR LEON JANSSENS Historie opgplapt DOOR MARCEL VAN DER VOORT

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 17