I Muziek met Jan en Martin ■Rarweni NotuursteenHuis laiMsUio Crafqedenktekens a I Wil je echt goed leren dansen? Bij Balletstudio Free zitje goed I TL U i t va a rt ve rzo rg i n g Dansconditie Moderne dans Algemene Dansante Vorming\ Callanetics Stretching jazzdn ncc/S tree tda tKt Showhmisicaltraining Tapdance Klassiek ballet Uitvaartverzorging Lpitla van Wingen De Bevelander ff1 De titel van hun nieuwe al- dé Weekkrant Marianne van der Maas instrumenten en improvi saties. Enkele programma- bum luidt: Twee klaviervir- tuozen in concert en bevat een dwarsdoorsnede van het werk dat zij op hun duoconcerten ten gehore brengen. Het concert be gint om 20.00 uur. Reserve ren kan via www.martin- mans.nl, per e-mail: in- fo@martinmans.nl of tele- Tel:0113-232281 www.balletstudiofree.nl Je conditie opbouwen op leuke muziek met eenvoudige danspasjes en aan het eind van de les buik/bil/borst- en beenoefeningen Verdi, Badinerie en Air van de legendarische compo nist Bach, improvisaties over thema’s van Mozart en Bach. Martin Mans impro viseert solistisch over klas sieke thema’s en oud-hol- landse liedjes en Jan Vayne fonisch op de reserveerlijn: improviseert ter plaatse op Alle dansstijlen zijn vanaf de aangegeven minimum leeftijd tot zolang als je het lekker vindt. Ook voor volwassenen zijn er makkelijk instroommogelijkheden. MH kii’ii t w MIDDELBURG - Het virtuoos duo Jan Vayne en Martin Mans treedt op dinsdag 21 augustus op in Middelburg. Le zers van De Faam kun nen met 5,00 euro kor ting naar het zomercon- cert. Moderne dans is een hele fijne stijl om je emotioneel in uit te drukken. Je raakt heel erg bewust van de manier waarop je in de ruimte beweegt. In deze creatieve les wordt op speelse wijze de basis gelegd voor het latere klassieke ballet. Op allerlei verschillende muzieksoorten krijgen ritmiek, expressie, houding, lichaamsherkenning en coördinatie veel aandacht. Deze les voorfiguursverbeèering is heel geschikt ïw dames met lichte rug-ofknieklachten. Het is een spiergerichtetraining, op prachtige veelzijdige muziek, waarbij niet gesprongen wordt. Door middel van ademhaling de spanning uit je spieren halen. Regelmatig stretchen voorkomt blessures. Lekker op hedendaagse muziek dansen zoals in de videoclips. Als je nier te jong mee begint krijg je het niet goed in je lijf geplaats. Daarom geldt bij FREE: eerst 10 jaar zipi en dan: uit je naad. Kinderen die al klassiek ballet volgen kunnen vanaf 9 jaar starten. In deze les leer je de basiselementen van zingen en showdansen. Maar het belangrijkste ondeel is het zingen en dansen tegelijk uitvoeren. De nieuwe dansstijl die in musicals veel gebruikt wordt is tapdance. Het werkt heel opzwepend om met een groep ritmische snelle en sensationele tapgeluiden te maken. Klassiek ballet is de basis voor alle dansvormen. Er bestaat geen betere methode om het lichaam geheel te controleren. Het is een fantastische dansvorm om ook op latere leeftijd nog eigen te maken. Vanaf 12 jaar worden er, bij genoeg training spitslessen gegeven. Oude Vismarkt 1 4461 AE Goes Daardoor kost een kaartje slechts 10 euro. Kinderen Muzikale avond met Jan Vayne en Martin mans in Mid- krijgen 2,50 euro korting, delburg foto: p.r. Als u dit artikel uitknipt en meeneemt, krijgt u de kor ting. De kaarten kunnen ook worden klaargelegd bij titels zijn: Mars uit Aïda van de ingang op de concert avond. De beroemde, lang harige pianovirtuoos, Jan Vayne, en bekende orga nist, Martin Mans, brengen in de Oostkerk een nieuw programma met werken van hun langverwachte, eerste CD ten gehore met improviseert ter plaatse op 06-52281279. Ook is het spectaculaire, vierhandige verzoeken uit het publiek, mogelijk bij het VW in Vlis- werken, muziek voor twee De titel van hun nieuwe al- singen te reserveren. Tel. 0113-63 91 08 0113 504199 F». Woensdag 8 augustus 2007 - Pagina 10 Wilsbeschikkingen - Verzekeringen - Deposito's Ruim 35 jaar ervaring in persoonlijke uitvaartbegeleiding. Zorg - vuldig Hulp - vaardig Respect - vol Voor een geheel verzorgde uitvaart Dag en nacht te bereiken op telefoonnummer: Met extra aandacht voor nazorg Anthony Edenlaan 21, 4463 JD Goes Tel. 0113 - 231 577 of 06-512 774 73 www.roeland-uitvaart.nl ®£k lezersJactie WGGGNGR huis-aan-huiskranten Kijk voor op www.natuursteenhuis.nl Goes 's-Heer Hendrikskinderendijk 117. Tel (0113)216555 r Middelburg Arnesteinweg 40. Tel (0118) 612579 (op afspraak) Volledige verzorging van begrafenis of crematie. Dag en nacht beschikbaar Uw wens is onze.zorg, uw vertrouwen waard! Striepseweg 4 4435 RL Baarland Web: www.lindavanwingen.nl v Jfer 1 Jr fe WW

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 10