nu te koop: I Carearo. s Studie PC S'Ci Pakjes in de biebbus t De Tiende gaat toch nog een weekendje weg Goes tekent voor wielerspektakel geld wordt besteed aan onderzoek naar kanker. Woonboulevard woon Breda ruimt op! BOULEVARD Afs|ag Breda West (nagst |KEA) Gratjs parkeren! c Jaap LowBudgetPC WWlfeMs PAGINA 6: WAKEBOARDEN STEEDS POPULAIRDER PAGINA 17: BOEREN BEGINNEN GRAANOOGST PAGINA 34-35: UIT IN ZEELAND B Deze week www.lowbudgetpc.nl "Ik heb mijn huis gevonden op www.huislijn.nl" Gratis rondleiding in Historisch Museum Optreden van Estlandse organiste Klusdurpse dagen met wo(r)kshop Herenstraat 17, Middelburg Zie onze advertentie op pagina 30 Dimensies van licht, kleur en ruimte TE KOOP Kinderdag in Goese binnenstad Nostalgische oogstdemonstrati in Kruiningen KRUININGE - Op de van de Goversweg en Oudedijk in Kruiningen j zaterdag U augustus el nostalgische oogstdemf stratie. Te zien is een S| Zeeuwse trekpaarden wagen. Verder en oldtii tractor met maaier en j binder, dorsmachine err een tractor met stro pers. Ons Boeregoed luistert het geheel met mooie Zeeuw- s se dracht op. Het begint om 13.30 uur. WEMELDINGE - Hij was onder anderen de beroemde chef Her- ’ifo man den Blijker te snel af. Het was Aschwin Zweed van Bom Dia Havenbrasserie in Wemeldinge die uiteindelijk de hand wist te leggen op de uitzonderlijk grote tarbot van 10,5 kilo. "Het is leuk om Herman te hebben afgetroefd, ik hoop dat nu ook culinair te doen", zegt Zweed, foto: feucebuonadonna T 59 - NUMMER 32 WOENSDAG 8 AUGU! r In naam van roos zie elders in deze uitgave POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES REDACTIE 0113-274021/ RED.BEVELANDER@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274000 BEZORGING 0113-274093 eek B De Bevel WGGGNGR huis-aan-huiskranten DOOR ELLEN DE VRIEND GOES - De elfde editie van het charitatieve wielerspek takel Ride for the Roses komt in 2008 naar Goes. Burgemeester en voorzitter van de lokale stichting D. van der Zaag heeft hiervoor de overeenkomst onderte kend. KLOETINGE - De Klusdurpse dagen in Kloetinge gaan op 8 au gustus weer van start. Drie da gen lang duurt de kindervakan- tieweek. Op vrijdag is er een workshop waarin de kinderen hun eigen Oosterse maaltijd ma ken. Het project krijgt een ver volg tijdens de workshops van Stichting jeugdwerk Kloetinge. GOES - Het Historisch Museum de Bevelanden in Goes houdt el ke tweede zaterdag van de maand een gratis rondleiding. Iedere keer wordt een andere zaal extra belicht. Op zaterdag 11 augustus om 14.00 uur staan de verdronken dorpen centraal die belicht worden in de expositie Blinken en Verzinken. In de zaal is een verdronken dorp nage maakt, geïnspireerd op het in 1530 verdronken dorpje Gobbe- noord nabij Rilland. Voor kinde ren van diverse leeftijden zijn er speciale speurtochten gemaakt. Toegangsprijs voor volwassen is vijf euro en voor kinderen is het gratis. Het spektakel is volgend jaar op 31 augustus. Dit jaar is de start plaats Groningen. Zo'n 9500 fietsers doen er aan mee. Vorig jaar verschenen 8500 deelne mers aan de start in Utrecht, j GOES - Het gezinsvervangende tehuis voor lichamelijk gehan dicapte jongeren de Tiende in Goes kon wegens bezuinigin gen niet op vakantie. hoofd hebben. Het Monuta Charity Fonds en Partycentrum de Zaete uit Yerseke hebben toegezegd een deel van het geld dat hun nodig hebben te geven. De cheque wordt op woensdag 5 september overhandigd, waarna de jongeren een week end naar de Efteling kunnen. strijd tegen kanker. Iedereen kan aan de rit meedoen. Er is zowel een rit van honderd kilo meter als een toertocht van vijf entwintig en vijftig kilometer. Zeelandhallen De tocht begint en eindigt in de Zeelandhallen. Iedere deelne mer krijgt een rode roos die symbool staat voor andere waarden in het leven dan geld. BAARLAND - Bij galerie G achttien 88 in Baarland be gint zaterdag de derde perio de van de Zomerexpositie. Tot en met 26 augustus kan het werk van Jacqueline de Jong met Fiberart en mixed media bezocht worden maar ook het werk van Judit Hó- dos met porselein. De galerie is geopend op zaterdag en zondag tussen 12.00 tot 17.00 uur. KAPELLE - De beroemde or ganiste Inez Maidre uit Est land treedt op vrijdag 17 au gustus op in de Grote Kerk in Kapelle. Zij speelt werk van Buxtehude, Bach, Peter Sü- da, Guy Bovet en Kurt Wik landen Het begint om 20.00 uur en het kost 4,50 euro. KATS - Het assortiment van TNT Post in de Biblioservi- cebus in Zeeland is sinds 6 augustus uitgebreid. Klan ten van kunnen in de bus niet alleen boeken lenen of postzegels kopen maar ook andere postzaken regelen zoals het versturen van brie ven, pakketten en aangete kende post binnen en buiten Nederland. De service biedt een uitkomst voor gemeen ten die niet beschikken over een eigen bibliotheek, arto theek, bank of verkooppun ten van TNT Post. werken met plezier, passie en succes GOES - De stichting Goes Promotie houdt op zaterdag 18 augustus van 11.00 tot 16.00 uur een kinderdag. In de binnenstad zijn er dan ve le attracties zowel voor ple zier als educatief en er is een kinderburgemeester. Er is een Quadparcours, een kin derboerderij, er kan gereden worden op een kameel, er kunnen pannekoeken ge bakken worden en er is een kunstplein waar van alles ge maakt kan worden. GAMKHEMAKELAAIS Terwijl de vakantie erg belang rijk is voor de jongeren zodat ze even geen zorgen aan hun Bouw Zuidschor Wolphaartsdijk Verkoop Compleet 29.500,- Verhuur Per dag€ 195,- Info: De Zuidschor Watersport Telefoon 0113-582310 Zandkreekweg 5, Wolphaartsdijk 7 dagen per week open loanee Armstrong Ride for the Roses is een»'* toertocht die jaarlijks in Ne- derland en andere landen wordt gereden met als doel V geld te werven voor het Ko- Zevenvoudig k Tourwin- B naar Lance Armstrong zette de wielertocht Fin 1997 in Texas op. Hij 1ÉSJ won zelf zijn b r e o j www.woonboulevardbreda.nl ningin Wilhclminafonds. Dat IJS 1 T ■-'St 1 ft .v V 7.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 1