PRAXIS ZLTO kruiskruid Coole demonstratie van Zibro Airco's hekelt McJzdllKJd I Bij inlevering f van deze bon: I 15% korting op alle airco's! I 1 y Op zaterdag 4 augustus van 10.00 - 16.00 uur 1 w Bkjiü Niet dood van honing van kruiskruid in de thee I® wl k- De Bevelander B gen. dé Weekkrant Dode lij de gifstoffen Quist spoort Goes, A. Joachimikade 30, tel. 0113 - 233 220 GOES - K. Toledo van ZLTO in Goes vindt dat het Jacobkruis- kruid zo snel mogelijk weg moet. “Het vormt een gevaar voor het vee. Wij willen dat de provinciale en gemeentelijke overheden een speciale veror dening instellen. Zodat het kruid in de toekomst weg is voordat het tot bloei komt. In middels bloeit het, dus nu is er helaas weinig aan te doen. Wij willen dat ondernemers het ad vies krijgen geen hooi en kuil- gras met het kruid erin te ko pen. Die moeten van de leve rancier een verklaring eisen dat het er niet in zit. bloei: “Het mooie bloer lizidine alkali Het gif grijp vooral aan op maar ook in tigheid van hel cobskruiskruid tot een leiden. ARNEMUIDEN/GOES - Het mooie plantje Jacobskruis- kruid met lieve gele bloe metjes is giftig en een killer voor mens en dier. Dat weet ook landbouwer en paar denliefhebber H. Quist uit Arnemuiden. Hij is bezig met het uitroeien van de boosdoener. - ren aan dood gaan. Ik ge- loof nooit fl dat wij het'M helemaal kun- TV- Zibro airconditioning ^,194.65 il ders zijn er afhankelijk van. "Vlinders kunnen ook ergens anders op gaan zitten.” “Het Jacobskruiskruid is vergif voor het vee en ze kunnen er dood aan gaan. In de wei kun nen de dieren het onderschei den. Als ze hooi uit geperste ba len eten, lukt dat niet. Dan eten ze het op met verschrikkelijke gevolgen", zegt Quist. Op de Muidenweg in zijn woon plaats, heeft Quist inmiddels meer dan honderdvijftig plan ten weggehaald. “Vorig jaar wa ren dat er vijftien. Ik trek ze met overleden wortel en tak uit de grond. Om- hij. dat ze vast staan, moet ik er hard aan rukken. Met hand schoenen aan trekt het beter. Ik denk niet aan het gif dat aan mijn handen kan komen. Vlak bij is De Piet van Natuurmonu menten. Daar is het helemaal geel van de bloemen. De zaden zijn. Daarom waaien over naar de Muiden- moet het weg. Er weg. Vandaar dat het blijft toe- mogen geen die- nemen. Ik hoop dat Natuurmo numenten er iets aan gaat doen.”, verzucht de agrariër. Hij maait de berm en maakt kuilgras van de opbrengst voor eigen gebruik en de handel. Me de omdat hij zijn klanten geen gif wil verkopen, haalt Quist op arme grom eerst alle plantjes weg. “Ik ben bermen drie kt bang voor mijn paarden. Als ze en, komt er tc het eten, gaat het fout. Zelf ben zaad van de ik tot nu bespaard gebleven, waaid.”Elij begrijpt niet dat na- maar van een kennis van mij is tuurliefhebbers het plantje wil- wel een paard vergiftigd en len behouden. Sommige vlin- P r o y r a m rn o r Woensdag 1 augustus 2007 - Pagina 2 Plantje is llllllllllllll mens en dier 4 X DOOR MARCEL VAN DER VOORT sportzaken. Alle programma's worden ieder uur herhaald Maximaal TV is te ontvangen via: Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Maandag Dinsdag Zondag KIJK VOOR MEER INFO OP WWW.MAXIMAAL.NE met snelheid te maken 'heeft. ”lk wist dat niet. Eén keer per jaar komt hier de Voedsel en Waren Autoriteit en die koopt van ieder soort een potje. Wij hebben nooit van ze gehoord dat er gif in de ho ning zit”, zegt hij. "De bij raakt zelf niet vergif tigd. Die heeft immers geen lever. Maar het is waar schijnlijk dat de gif in de ho ning terecht komt. De hoe veelheid is onbekend. Als de bij vliegt op het Jacobskruis- kruid, verzamelt het diertje nectar en stuifmeel en daar uit ontstaat honing." "Wij zijn een onderzoek ge start. Het gif is dodelijk voor mensen. Maar als iemand da gelijks een beetje honing in de thee doet, gaat die niet dood. Dan moet je er zoveel van eten, zodat je eerder be zwijkt aan de hoeveelheid ho ning als van het giftige Ja- cobkruiskruid”, weet S. van der Steen van Onderzoeksin stituut PPO Bijen in Wage- ningen. Delta Digitale TV stondaardpakket: preset 111-113 Delta Kabelcamfort analoog: kanaal 10 (210.25MHz) GRIJPSKERKE/WAGENIN- GEN - Piet de Meester van Imkerij Poppendamme in Grijpskerke toont zich ver baasd over het nieuws dat ook bijen een kwalijke rol spelen in de Jacobskruis- kruid-affaire. 00.00 Zeeuwse Lekkernijen Zeeuwse Sfreekgerech- ten bereid door chefkok Marcel Schouwenaar. 00.12 Watersport- 00.30 Kabelkrant. 00.25 Kabelkrant 00.00 Straatpraat Programma waarin de mening van de Zeeuwse bevolking centraal staat. 00.06 Kabelkrant 00.00 LIJF-stijl Magazine Het magazine voor de Zeeuw met Stijl. Gepre senteerd door Miranda Slabber 00.10 Top Speed Martin Utberg gaat op zoek naar alles wat met snelheid te maken heeft. 00.30 Kabelkrant 00.00 Filmspot Jac Goderie bespreekt wekelijks de nieuwste films die in Cine City draaien.* 00.00 De Zeeuwse Week Overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. 00.08 Zeeuwse Zomer Toeristisch programma. Zie dinsdag 00.33 Kabelkrant 00.30 Kabelkrant 00.00 Wonen in Zeeland Sanne de Regt gaat op zoek naar alles over wonen in de provincie Zeeland. 00.00 Hart voor Muziek Programma waarin het Nederlandse en Vlaamse product cen traal staat* 00.25 Kabelkrant 00.00 LIJF-stijl Magazine Het magazine voor de Zeeuw met Stijl, gepre senteerd door iMiranda Slabber 00.10 Top Speed Martin Utberg land igaat op zoek 00.21 Wonen in Zeeland Sanne de Regt Regionaal naar alles wat watersport- programma i met aandacht i voor vaar routes en andere water- 00.12 Zeeuwse zomer Toeristisch programma gepresenteerd door Escha Tanihatu. gaat op zoek naar alles over wonen Filmspot) in de provincie Zeeland. •4-; De aanbieding is alleen geldig op 4 augustus 2007, bij Praxis Goes. Op=Op! 05 t/m 11 augustus 2007 het ene uur Hart voor Muziek en het andere uur E- Wis*

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 2