Ambtenaren soms redders in nood Vakantie in Yerseke: direct naar de haven - B Genieten De Bevelander De leden van deze Zeeuwse Voor mij is het nu genoeg en twee maanden. Alles bij elkaar De rappers Thomas (1) en Chris reageren op de diss-rap van MC Dunne foto pr dé Weekkrant door marcel van der voort ARNEMUIDEN - Na de re genbuien van afgelopen week hebben de vakantie gangers op camping De Witte Raaf in Amemuiden hun kleding gewassen en gedroogd. Optimistisch zijn de korte broeken vrijdag weer aangetrokken en veel gasten genieten van de zon. Rond elf uur zijn de meeste va- kantievierders uit bed en aan de koffie. Anderen, vaak vaste gas ten, maken hun chalet of cara van schoon. Dat doet ook R. Au- gustyns uit Antwerpen. "Wij ko men al zevenendertig jaar naar deze camping. Door de regen stond het veld helemaal onder water. Dat heb ik niet vaak mee gemaakt. Het weer is niet goed, maar de rest wel. Anders zou den wij het hier niet zo lang uit houden. Wij komen graag naar Zeeland om te fietsen. Er zijn goede fietspaden op Walcheren en de Bevelanden", vertelt de Belg. In de speeltuin zijn ondertussen kinderen aan het wippen, glij den en schommelen. F. Penne- kamp wil juist één van zijn kin deren gaan duwen op de schommel. ”Wij staan op het punt om te vertrekken. Wij heb ben het weer tegen gehad, dus zijn we naar het Arsenaal in Vlissingen en het zwembad in Goes geweest. Gelukkig hebben wij ook een dagje aan het water gezeten”, zegt de inwoner van Zoetermeer. Iets verderop zit een Duitse da me voor een oude witte caravan een boek te lezen. Een man zet optimistisch de parasol om hoog. Op één van de kampeer- velden met twee tenten en een caravan staat ook de camper van de familie A. Plat uit Dalf- sen. Ze zijn een dag eerder aan gekomen. “Wij komen vanuit Luxemburg. Daar was het rede- KAPELLE - De nieuwe clip van MC Dunne uit Nieuw- dorp heeft veel los gemaakt bij rappend Zeeland. Een conflict met een oude vriend verwoorde hij in een diss- rap. Er is als ondersteuning een videoclip opgenomen. Deze is inmiddels te zien op de site You Tube en trekt bekijks. Ook van De Formatie, een groepje rappende vrienden die zich aangesproken voelen door de tekst van de Nieuw- dorper. “In die rap heeft MC Dunne het over mij. Ik ben producer en hij stelt mijn vak kundigheid aan de kaak. Maar als ik naar de productie van de clip kijk, zet ik ook vraagtekens bij dat vakmanschap”, zegt Thomas uit Kapelle, die niet met zijn achternaam in de krant wil. “De clip vind ik redelijk leuk, maar standaard gemaakt. En de kwaliteit is lelijk. Ik heb er wel respect voor hoe hij het Aan de bar zitten drie stamgasten en op het overdekt terras eten een paar mensen mosselen. Bij YERSEKE - In het dorp Yerse ke is het op vrijdagmiddag niet druk. “De toeristen gaan direct naar de mosselen en oesters in de haven. Daarom komen er weinig mensen. Dat is jammer”, zegt de bar- keepster van een café-restau- rant treffend. kantie op Schouwen-Duiveland en zijn net aangekomen. Bij de VW gaan we de weg naar de ha- terbeurs in de Wijngaardstraat zitten meer mensen te genieten ven vragen. Ik was hier als kleine jongen en nu kom ik met mijn ge zin. Yerseke is echt een leuk Zeeuws dorp. Maar vandaag gaan wij mosselen eten. Mijn zoon Rick gaat ze voor de aller eerste keer proeven”, vertelt P. de Gram. Terwijl een groepje kinde ren vist in de Oosterschelde, is het behoorlijk druk in de haven. Ook de winkeltjes van de beken de mosselbedrijven hebben over klandizie niet te klagen. Eerder vorige week was het weer in Zeeland niet best. Zo kreeg de politie Zeeland dinsdag in twee uur tijd zo’n vijftig meldingen van overlast door de barre weerom standigheden. Bomen zijn omver gewaaid, en losse takken kwa men op het wegdek terecht. In Middelburg landde een boom op het dak van een chemisch toilet en de nieuwe parkeergarage aan de Spuistraat in Vlissingen kreeg zijn waterdoop. Daar kwam het regenwater naar binnen. De stal- tent van Circus Renz Berlin in Veere ging de lucht in. Dat ge beurde ook in Goes bij de tenten van een scoutingvereniging. Een supermarkt met zakken vol Zeeuws knabbelspek en genoeg paraplu’s bij de kas sa, een speelautomatenhal, snackbar, eetcafé, wasma chines en prima verzorgd sanitair. Het is er allemaal op camping De Witte Raaf. Ook een veld met vijftien ingerichte tenten van Vacansoleil. Daar zit Shari St Schmidt (17) uit Nijmegen te genieten van de zuinige zon. “Het weer had beter gekund. Graag was ik elke dag gaart zwemmen. Maar in de regen doe ik dat niet. Vandaag ga iknaar het bin nenbad van Goes. Ik ben in Vlissingen en Middelburg geweest en op de camping was er volleybal en film”, zegt ze. Speciale ambtenaren houden voortaan langs het spoor een oog je in het zeil, foto: feuce buonadonna “Waar is de haven met de mosselen?”, vraagt familie De Gram uitBeesd. foto: izaakverkesje De familie Plat uit Dalfsen geniet ondanks alle regenbuien van haar vakantie in Zeeland, foto: izaak lijk mooi weer”, zegt de vakan tieganger. Het liefst zaten we dichter aan de zee, maar wij wa- het raam lunchen vier jonge gas ren te laat met boeken. Alles zat ten. Een kwartiertje later verlaten vol”, aldus Plat. ze per auto met veel bombarie Drie Limburgse mannen zitten het vredige plaatsje. Bij de Ges met ontbloot bovenlijf van de zon te genieten voor hun cara van. “Gelukkig is het vandaag van de mosselen. En van de zon. een goede dag. De rest was niet Dat doet ook C. Van Oers, die va- best. Te veel regen. Wij beslui- kantie in eigen dorp viert. “De ten elke dag spontaan wat we mensen vragen altijd naar de ha- gaan doen. En elke dag is dat ven. Ik heb niet het idee dat ze shoppen”, zegt P. Fransse uit voor iets anders komen”, zegt ze. Roermond. Jeroen van Ugten Dat geldt zeker voor de familie De uit Meijel (19) lijkt weinig last te Gram uit Beesd. “Wij houden va- hebben van het kwakkelende weer. “Ik ga graag naar het café”, vertelt hij. oproep krijgen om te bemidde len.” De BOA’s zijn tot nu toe “Die geven wij aandacht. Ik weet binnen het spoorwegbedrijf ge promoot”, laat de rapper van dat die plek bovendien op de lijst worven. Mensen van buitenaf De Formatie weten. staat om in het najaar dubbele kunnen zich ook aanmelden. Ze overwegbomen te krijgen. Dan is gaan niet onvoorbereid aan het het moeilijker om het spoor te werk. Eerst mogen ze naar een rapgroep reageerden direct, betreden”, zegt ze. landelijke opleiding en dan nog “Er zijn inmiddels vier diss- Bij zelfdoding, zoals dit voorjaar tien dagen, verdeeld over een raps over en weer gemaakt, in Middelburg, kunnen de BOA’s aantal weken, intem bij ProRail. de redder in nood zijn. Van de Het bevoegd maken door het mi- de ruzie is over. Wel zijn wij Wouw: “Wij trainen ons perso- nisterie van Justitie vergt uiterlijk van plan om ook een videoclip neel in het herkennen van labiele te maken. En ik produceer mensen. Ook kan ik mij voorstel- duurtheteenkleinhalfjaarvoor- graag nieuwe beats voor MC len dat als iemand verdacht op dat een BOA onregelmatigheden Dunne”, belooft Thomas. het spoor loopt, de BOA’s een bij het spoor mag opsporen. VvYetfexM' Woensdag 1.augustus 2007 - Pagina 20 42 Hè. hè ar is de zon Ophef over diss-rap DOOR MARCEL VAN DER VOORT VERVOLG VERKESTE 'S iiêst s’’ a--

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 20