Bowlen met snufjes EM-TE DEZE WEEK EXTRA 49 067 Controles zijn toch behoorlijk streng st I STUNT! STUNT! i/tnrrjw, tlke ww... SjT Woensdag 25 juli 2007 - Pagina 8 EM-TÉ Heinkenszand, Stenevate 2. 3 KRATTEN Uitstraling VERVOLG 2e GRATIS 3+1 GRATIS SUPERMARKTEN SLIJTERIJEN Bavaria bier 3 kratten a 12 x 30 cl Sla en komkommer Page Plus toiletpapier Patates frites 2 zakken a 1 kilo r First Choice Cola alle soorten 4-pack Gehakt Bij de Zeelandhallen is nu een modem uitgaanscentrum, foto: romano scheurwater DOOR MARCEL VAN DER VOORT 12Ro"el' 0." 6 samen voordeelpak 32 rollen "Ook kan de gemeente op kosten van de hoteleige naar het mankement in or de maken. Bij eerdere con troles is gebleken dat de brandcompartimentering in orde is.” Broerse doelt hiermee op de aanwezig heid van deuren, kozijnen en afscheidingen die vol doende brandwerend zijn. “Ik vind dat de gemeente Vlissingen samen met de eigenaars van die hotels moet zorgen dat het bin nen korte tijd is opgelost", reageert B. van der Velde, secretaris van Horeca Ne derland regio Zeeland. "Uiteraard moeten de on dernemers voldoen aan de regels.” Ook in Middelburg zijn niet alle hotels brandveilig. Want bij ons spelen de twee eredivisie teams van De Delta Bevers. Bij Car- ambowl kunnen ze de thuiswedstrijden spelen, i Het is geschikt voor kam- 1 pioenschappen en de gro- i tere toernooien. De ruimte i is ontspannen ingericht met tafels en stoelen. Een wedstrijd kan zes uur du ren. Het is dan aantrekke lijk om rondom de biljart wedstrijden iets te eten of te drinken”, aldus Ooijen. Carambowl heeft ook de ‘Brasserij’ met een restau- rantgedeelte, ronde lounge met een bank en lekkere fauteuils en een feestzaal met een capaciteit van 220 personen. Ooijen: “Het is mogelijk om een combina tie met het bowlen te ma ken. Eerst wat calorieën kwijt raken en ze er dan weer lekker aan eten”, lacht hij. Ooijen en Bosman zijn bei den bowlers. “Wij hebben nationale competitie ge speeld en veel bowlinghui- zen van binnen gezien. In België zijn die meer aange kleed. Daar hebben wij in spiratie opgedaan", zegt Ooijen. Dat is terug te zien in Carambowl. Het cen trum is strak vorm gegeven en er zijn veel kleuren ge bruikt. “Dat er naast de Zeeland- zijn pas gecontroleerd”, zegt J. Boel van de afdeling communicatie. Ze kent de actie van VROM. “Wij gaan niets ondernemen. Er ko men geen meer controles en strengere eisen. Die zijn overigens al behoorlijk streng”, laat ze weten. Over het onderzoek van VROM is de secretaris van Horeca Nederland, regio Zeeland sceptisch. “Ik vind het prima dat ze onder zoek doen. Maar het is jammer dat het zo naar buiten komt. Het gaat slechts om 12 hotels en dat vind ik niet representatief. Mijn kanttekeningen zijn dat de mensen kunnen denken dat het overal bij de hotels een janboel is en er is een doolhof aan regels waar de ondernemer niet uitkomt”, vertelt Van der Velde. Zaterdag en zondag zijn er in Carambowl open dagen van 11.00 tot 16.00 uur. Bert-Jos Ooijen: “Wij zetten de bowlingbanen, poolta- fels en biljarten aan. De mensen mogen er gra tis gebruik van maken. Het afgelopen week einde hadden wij ook open dagen. Vooral de zondag is goed be zocht. Wij krijgen posi tieve reacties van de be zoekers over de inrich ting en uitstraling. Dat doet ons goed.” Ook is er de Pro Shop Power van Erik van Sabben. Hij boort bowlingbal len en verkoopt naast ballen ook schoenen, tassen en shirts. Carambowl is aan het Da Vtnciplein 14. Tele foon: 0113 - 227373. Website: www.caram- bowl.nl. 4 x 1.5 liter VOORO’ hallen nu ook een leuk uit gaanscentrum is, blijkt een aanwinst voor de hele pro vincie. Er is een fitnessbe- drijf, binnenkort gaat de Chinees open en er komt een bioscoop", besluit Ooijen. GOES - De Carambowl presenteert de nieuwste k snufjes op bowl-, pool- en biljartgebied in het moder ne uitgaanscentrum naast de Zeelandhallen in Goes. Om de Zeeuwen kennis te laten maken zijn er zater dag 28 en zondag 29 juli open dagen waar de be zoekers gratis de facilitei ten mogen gebruiken. “Het is een bruisend cen trum met twaalf bowling banen. Die zijn volauto matisch met computer scores en 3D-animaties er op. Ook is er discobowlen met lichteffecten en laser- figuren. Vooral in het weekeinde geeft het een leuk stukje vermaak. De bezoeker luistert niet al leen naar mooie muziek, maar is volop in beweging. Ons centrum zit ook in de zakelijke markt. Dus voor feesten passen wij de mu ziek aan. Bijvoorbeeld voor ouderen draait er muziek uit de jaren zeventig”, zegt Bert-Jos Ooijen, die samen met Camil Bosman de ex ploitant is. “In een apart gedeelte heb ben wij voor het biljarten vier grote en vier kleine wedstrijdtafels en ook twaalf pooltafels. En een tribune voor het publiek. 8?9 ltr.0.83 Itr. 0.45 II9 W kilo 0.60 “Wij hebben elf hotels in de gemeente. Daarvan moeten er drie nog aan be paalde eisen voldoen", al dus I. Vermast, namens de gemeente Middelburg. "Ze zijn druk bezig met de aan passingen en hebben een termijn gekregen van de brandweer. Het gaat hier bijvoorbeeld om een brandmeldinstallatie. Geen zaken om ons zorgen over te maken. We ver wachten dat het óp korte termijn in orde is. Voor zo ver bekend zijn er geen ho tels in Middelburg die in zo’n slechte staat zijn, dat er een advies is gekomen om ze te sluiten”, stelt Ver mast. Bij de gemeente Goes zijn ze er zeker van dat het daar veilig slapen is in de hotels. “Ze hebben allemaal een gebruiksvergunning en fr Ba GRATIS L 0800-2353683 V .1»' - EM-TÉ KLANTENSERVICE week 30. Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van [2 maandag 23 t/m zondag 29 juli 2007. Prijswijzigingen fg drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Alleen g verkoop aan particulieren. Aan personen jonger dan 16 jaar wordt geen alcoholhoudende drank verkocht. Kijk voor meer informatie op www.em-te.nl gekruid of half om half voordeelverpakking per kilo

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 8