www.vangilsdewit.nl I i 3 S s Tijdens de Krabbenfoor bij Van Gils de Wit SPECTACULAIRE TAPIJTVERKOOP reserveren I MOGE LIJK Modern Exclusieve moderne en tapijten voor DE HALVE PRIJS OF...? Perzen De symfonie Moistured Minds gaat over keuzes die je maakt in je leven tapijten in overvloed. De Bevelander Age muziek voor drums, per- van tijd. Je wordt geboren en •W- dé Weekkrant Zangeres Entree Kelim 180x120 300x200 €395r= €75*z Nepal 240x170 Bidjar 200x200 Ming 350x250 Mouth 250x250 Ahar280x365 Unie 220x150 300x200 €199%c Berber super 240x240 Do. 10:00 - 21:00 uur Vr. 10:00 - 21:00 uur Za. 10:00 - 19:00 uur Herathy 237x165 etTSO^r NU €795*2 Mitzapur 300x200 €299&^- €1395,- Heriz 252x201 €1895^ €795*2 Milas 300x200 €2450^- €999*2 Behangrollen Meuldijk: Ik heb de verschil- Kajakvaren op Oosterschelde Ziegler TOP KWALITEIT 240x240 Evelien Seijbel is één van de drie zangeressen. Ze vertelt: “Het bijzondere van Ron is dat hij een stuk heeft ge schreven, dat meteen door ons begrepen werd." "Hij zet in muziek de dingen neer, die wij in ons hoofd hebben. Zeer indrukwek kend." "Toen we voor de eerste keer de video-opname van het geheel zagen, werden we er erg stil van. Terwijl we het toch al heel vaak geoefend hadden." "Moistured Minds wil uit drukking geven aan gevoe lens die je zomaar soms kunnen bekruipen. Maar die je niet altijd delen kan met anderen. Je moet altijd maar door en neemt geen tijd om stil te staan bij dat gevoel.” dan volgen er verschillende pe riodes in je leven. Je gaat leren, feestvieren, je gaat relaties aan, er volgen ernstige periodes. Ie der mens zal in z’n leven moe ten kiezen tussen avontuur en veiligheid, vaak zijn dat moeilij ke beslissingen. Er worden geen antwoorden gegeven op de vragen van het leven, de toeschouwer vult z’n eigen verhaal in, hij heeft z’n ei gen beleving. Toegang is gratis! Er zijn 300 zitplaatsen. Reservering ge wenst. Tel 0113-372048. En tree vanaf 22.30 uur. Hoofd sponsors: HCR De Kroon en Apollo uit Wïssenkerke, aan nemersbedrijf Landman uit Scharendijke en Gemeente Noord- Beveland. Kashan 350x250 €12584%= €4759*2 Mir 200x150 €745^ NU Zorgstroom krabbelt toch weer terug GOES - Zorgstroom wilde klanten zelf de loonkosten van hun zieke huishoudhulp laten betalen. Hier waren de klanten niet blij mee. Zorgstroom besloot de maatregel in te trekken. De organisatie gaat nu zoe ken naar een andere oplos sing. Klaverblad Zeeland zal de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten vragen een be middelende rol op zich te nemen. Zeer fijn design tapijt 200x200 Kars 345x239 €4254%= €1250,- Puzzelen tijdens een mooie rit COLIJNSPLAAT - Een puz- zelrit over de binnenweg van oostelijk Noord-Beveland. Die kan gemaakt worden op woensdag 1 augustus vanuit Colijnsplaat. De rit is uitgezet als puzzelrit voor auto's in de wedstrijd en beginnersklasse. Door de eenvoudige routebeschrij ving kan iedereen de finish bereiken. Deelnemers krij gen een prijs. Inschrijven voor de rit kan van 18.30 tot 19.30 uur bij Kantine de Vis mijn aan de Visserijweg 1. Meer info: 0113-213201. sfeer aan van het stuk, je wordt er rustig van, het doet iets met je.” Bergen op Zoom Bosstraat 24 telefoon 0164 - 242216 Parkeren in Parkeergarage ACHTER DE GROTE MARKT (vh. De Lindebaan) KAMPERLAND - De Ooster schelde bekijken vanaf het water. Belangstellenden kunnen op donderdag 26 ju li kajakvaren op de Ooster schelde. De tocht begint om 12.15 uur bij Strandje Roompot bij Kamperland. De deelnameprijs is dertig euro. Voor opgeven of meer info: 0118-637579. Nieuw Tribal Art NIEUW BINNEN 200x161 €137%= €875,- 241x171 €187%= Gabbeh 300x200 OMRUIL" GARANTIE: Zijde kashmir 350x250 €699%= OCC. €895*2 rieuze titel: Moistured Minds - the final project -. Meuldijk, die zoals hij bekende tje van een van de zangeressen kentoren geen noot lezen kan, schreef zei tegen z’n mama, dat is mu- speelt een eigen muzikale rol. een symfonie in de stijl van New ziek van God’Dat vind ik toch Yara den Engelsman beeldt het wel heel bijzonder van zo’n thema uit in vrije dans. Lichtef- cussie, fluit, toetsen, gitaar, zang klein ventje. Het geeft mede de fecten versterken het geheel, en dans. sfeer aan van het stuk, je wordt t Kiezen Het stuk gaat om keuzes, die je Het wordt dus een totaalshow, maakt in het leven en het begrip lende partijen op behangrollen ondersteund door filmbeelden, Laat NU uw tapijten reinigen voor Sl€17t58513'50 'rV WISSENKERKE - Een to taalbeleving, dat moet het worden. Alle zintuigen wor den geprikkeld. Je komt ogen en oren te kort. Zater dag aanstaande in de Voor straat in Wissenkerke. Van half twaalf ’s avonds tot middernacht. Een half uur precies. Muziek, zang, klok kenspel, dans, licht en rook met diverse geuren. Dat staat er allemaal te gebeu ren voor het publiek. Ron Meuldijk werkt met een groep van dertien mensen nu twee jaar aan de uitvoering. Bij na alle vakanties werd er gere peteerd en de laatste maanden ook op zondagen. Het idee om een muziekstuk te componeren voor een mannenkoor of har monie zat al jaren in het hoofd van Meuldijk. Het kwam er niet van. Echter na een avondje met vrienden in het café ontstond het huidige idee met de myste- geschreven, in blokjes en kleur- geprojecteerd op een groot tjes. Dat is uitstekend opgepikt scherm. De rookmachine zal door de muzikanten. Het zoon- geuren verspreiden, de klok- van Wissenkerke Woensdag 25 juli 2007 - Pagina 5 Yara den Engelsman beeldt het thema uit in vrije dans, foto: ine bloemen I (mu.^xhtenennwwg Prikkelende zintuigen DOOR INE BLOEMEN

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 5