I I anenmarkt B 0 S I VERKOPER CAR VILLAGE I I 1e Autotechnicus m/v VOLVO I I Bach herdenken leiding nog. Dat laatste gaat na- leerden ook dat je het wapen BOS’MEN-SHOP dé Weekkrant Natres Daden opleiding pabo volgt. "Pas hadden we schietoefenin- Het Korps Nationale Reserve (Natres) is een volwaardig onderdeel van de Neder landse Koninklijke land macht. De taken van de Natres zijn het bewaken en beveiligen van het eigen grondgebied, het hulpverlenen bij calami teiten en het bijwonen van ceremoniële activiteiten. De Natres-militairen kunnen dus opgeroepen worden bij een overstroming of bijvoor beeld als er iets zou gebeu ren bij de kerncentrale in Borsele. Ook bij Prinsjesdag of een dodenherdenking 1 worden ze ingezet. Deze 1 functie vervullen de militai- ren naast hun gewone baan. Het Korps beschikt over een vaandel, uitrusting, wapens en voertuigen. Meer info: www.natres.nl. hij van zijn uitrusting een drijf- pakket maken en daarmee water overzwemmen. "We moesten zelf een drijfpakket maken." Ge middeld levert de Natres-militair een zaterdag en een vrije avond in per maand. Hij heeft dan een oefening of er is wapenonder- houd. Dit kan meer worden als je actief deelneemt aan alle activi teiten. Hierin zal de vredessol- daat zeker niet te kort schieten. Hij gaat er helemaal voor. GOES - Kees van Eersel geeft op woensdag 25 juli in Goes een concert tijdens de Bach- Herdenking. Hij speelt orgelmuziek van Bach zoals één van de trios- onates, het Preludium en een aantal koraalvoorspe- len. Van Eersel is organist in de Grote Kerk. Het concert begint om 20.00 uur. T Vissen naar de meeste punten GOES - Voor elke centime ter vis krijgen de hengelaars één punt. Wie de meeste punten heeft, wint een prijs tijdens de jeugd Hengel- wedstrijd in de Oostvest in Goes. De wedstrijd is op vrijdag 27 juli van 13.30 tot 15.30 uur. Er zijn twee categorieën. Ca tegorie A is voor jeugd tot en «r met tien jaar en categorie B voor jeugd tot en met vijf tien jaar. Inschrijven kan vanaf 12.30 uur aan het wedstrijdwater bij de Stenenbrug. Deelna me kost één euro. Meer info: 0113-220455. Fulltime De Natres hielp in 2005 in Rilland-de politie bij de af zetting van de A58 vanwege een kabelbreuk van een hoogspanningsmast. Bij de Michiel de Ruiterdagen in Vlissingen, trad de Natres ook op. Nu als verkeersrege laar en toezichthouder. Bi RILLAND - Elke nacht liep hij van 00.00 tot 8.00 uur wacht tijdens de Nijmeegse vierdaagse. Comé Schi- paan boord uit Rilland moest als Natres-soldaat een complex bewaken. Uithijgen bij het fraitteeltmuseum KAPELLE - Tijdens de Zeeuwse fiets4daagse opent het Fruitteeltmuseum in Kapelle haar deuren voor de fietsers. Voor hen geldt op woens dag 25 juli een speciale fiet- sersprijs van drieëneenhalf euro. Ze mogen dan het museum bezoeken en krij gen iets lekkers. Het museum is aan de Bie- zelingseweg 10 in Kapelle. In het dorpje Grave, bij Nijme gen, stond materieel opgeslagen van militairen die de vierdaagse liepen. Dit complex bewaakte Comé. Hij liep patrouilles en hield goed in de gaten of alles in orde was. "Het is allemaal goed gegaan", zegt de twintigjarige Rillander. Hij zit bij het Korps Nationale Reserve (Natres). Daar heeft hij het erg naar zijn zin: "Het is ontspannend naast mijn opleiding. Je bent vaak sportief bezig en je werkt in teamver band. Verder is het een nuttige hobby. Je doet iets voor je land. Dat is mooi". Hij krijgt voor deze hobby betaald. Het is dus een leuk bijbaantje. Ook kreeg hij een uitrusting met onder andere uniformen, kisten, een slaapzak mofilm op bewegende doelen", nooit alleen mag laten. Het ging en een gasmasker. vertelt Comé. "Ze zien dan pre- mee in de slaapzak". Tijdens de Af en toe is het wel lastig: "Je zit cies hoe ik mijn wapen bedien.” opleiding moest Comé in een soms in een spagaat. Je wilt naar Iedereen vanaf achttien jaar kan oefenruimte. Daar kwam gas in de Natres maar je hebt ook je op- zich aanmelden voor de Natres. vrij. Hij moest zo snel mogelijk "Je moet een test doen. Als je die zijn gasmasker opdoen. "Je ver- tuurlijk voor", zegt Comé die de haalt, moet je de Algemene Mili- gaat daar van de stank. Mijn be- taire Opleiding volgen. Je leert geleider lette niet goed op en ik dan in twee weken alle basis- liep keihard met m’n hoofd te gen. Soms schieten we met vaardigheden zoals schieten, pa- gen de muur", vertelt hij la- scherp op de schietbaan maar trouilles lopen, militair recht en chend. Z'n masker kreeg hij niet we oefenen ook in een Simula- 'Hoe overleef ik op het veld'We snel genoeg op dus volgde er een tor. We schieten dan in een de- leerden ook dat je het wapen tweede oefenronde. Ook moest De Bevelander Woensdag 25 juli 2007 - Pagina 25 ComéSchipaanboord uit Rilland in zijn militaire uitrusting, foto: romano scheurwater Powered by JobTrack.nl Met gevoel voor mode en een flexibele, collegiale werkhouding. Reageren: Bel, mail of schrijf jouw sollicitatie, voorzien van CV, vóór 8 augustus a.s. naar: De Groene-Goes, t.a.v. de vestigingsmanager Pedro Dallinga, Postbus 124, 4460 AC Goes. Tel.: 0113-275000 of per email: directie@degroene-goes.nl Samen met jouw collega's zorg je ervoor, dat de Volvo's van onze klanten blijvend in topconditie verkeren. Wij zoeken dan ook een zeer enthousiaste vakman die de moderne techniek én de techniek van het omgaan met klanten beheerst. Via voortdurende trainingen en cursussen blijf je daar overigens perfect van op de hoogte. Ook belangstellenden uit het leerlingwezen worden uitgenodigd te solliciteren. Ben je geïnteresseerd, richt dan je schriftelijke/mondelinge sollicitatie aan Bos Men Shop, Lange Vorststraat 56, 4461 JR Goes. Goes, Lange Vorststraat 56. Middelburg, Lange Delft 1Lange Delft 37. www.bosmenshop.nl Bel voor inlichtingen naar de heer Bos of de heer Lindeboom: 0113- 214530. U kunt ook reageren via: werk@bosmenshop.nl Hen bieden wij: Afwisselend werk. Een collegiaal team. Goede salariëring bij gebleken geschiktheid. Sollicitatie: Als je graag in een team werkt en weet hoe belangrijk de relatie met de klant is, dan wordt dit jouw uitdaging om te gaan werken voor een bijzonder automerk als Volvo. Je voert jouw taken uit in een hecht team van collega's waar kwaliteit, flexibiliteit en tevens klantvriendelijkheid de kernwaarden zijn. In ons bedrijf kennen wij een zeer informele sfeer en uitstekende arbeidsvoorwaarden. Jouw reactie blijft vertrouwelijk. De Groene-Goes is official dealer van Volvo personenauto's en gevestigd in een nieuw en modem pand in Car Village® te Goes. Ter ondersteuning van ons team zoeken wij op korte termijn een: Bos Men Shop, sinds jaren een begrip voor vlotte herenmode, met vestigingen in Goes en Middelburg vraagt EEN ENTHOUSIASTE Voor opgave van uw advertentie of informatie, bel: (0113) 27 40 00 Maat» DOOR CORINA DE VOS WWW.DEGROENE-GOES.Nl 0113-275000 I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 25