(X-FACTOR) 16.00 UUR 18.30 uur voor meer info: www.speelcircusbambini.nl Ganzestad O START FESTIVAL i4.oo uur <0 DJ WORKSHOP c l£ El jy 1 Toegang Festival 8,00 p.p. Toegang Festival Speelcircus 13,00 p.p. r I" j Wits De Bevelander dé Weekkrant GOES - In samenwerking met de Provincie Zeeland krijgen jongeren in Zeeland de kans te ervaren hoe het is om plaatjes te draaien ach ter professionele appara tuur. GOES - Zondag 29 juli kunnen bezoekers van de Dancetour 2007 in Goes genieten van dj’s als Ferry Corsten (de nummer zes van de wereld), Marco V en Fred Baker. Dit jaar doet de tour negen steden aan in Nederland, waarbij in totaal ruim 150.000 bezoekers worden verwacht. Het festijn is op de Grote Markt in Goes. Het begint om 13.00 en is om 22.00 uur afgelopen. De toegang is gra tis. Zie voor meer informatie www.dancetour.nl. foto pr Jan Vayne meer mans met Mans Tot zaterdag 28 juli zijn er op di verse locaties in Zeeland gratis dj-workshops. Stichting Dance- tour organiseert dit als aanloop naar het gratis toegankelijke evenement Dancetour op zon dag 29 juli op de Grote Markt in Goes. De dj-workshops vinden onder meer plaats op jongeren campings in Zeeland, het cen trum van Goes en in Renesse. De insteek van Stichting Dance- tour is om jongeren actief te be trekken bij het evenement in hun eigen stad. Zo is het ROC Zeeland betrokken bij Dance- tour. Er wordt door studenten een dj-workshop op het evene ment georganiseerd. Deze workshop is onder begelei ding van dj Erik de Koning en geeft de bezoekers de kans kennis te maken met de kneepjes van het dj-vak. De organisatie is nog op zoek naar helpers. Wie zich op geeft als ambassadeur is VIP op 29 juli in Goes. De VIP wordt in de Vedior VIP lounge ontvan gen en staat een dagje in de schijnwerpers. Met wat geluk kan de VIP kennis maken met Marco V en Ferry Corsten. Meer info op www.dancetour.nl. Ook opgave als ambassadèur is hier mogelijk. lust We I F tl g ti 1 I C ja D ei 1- u u l1. 1 E> n ft d n ei d ti o k t\ tr h h Zeelandattracfe.nl VLISSINGEN - De be roemde pianovirtuoos Jan Vayne en de bekende organist Martin Mans ge ven op zaterdag 4 augus tus aanstaande geven een zomerconcert in de St. Jacobskerk op de Ou de Markt in Vlissingen. Het nieuwe programma be vat werken van hun langver wachte, eerste CD ‘Twee kla- viervirtuozen in concert’. Het duo laat verschillende muziekstukken horen zoals Mars uit Aïda van Verdi, Ba- dinerie en Air van Bach en improvisaties over thema’s van Mozart en Bach. Mans improviseert solistisch over klassieke thema’s en Oud hollandse liedjes en Vayne improviseert ter plaatse op verzoeken uit het publiek. Het nieuwe album bevat een dwarsdoorsnede van het werk dat zij op hun duo-con- certen brengen. De cd is op genomen in de Martinikerk in Bolsward, waar het be roemde Hinsz-orgel staat. Kaarten Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten zijn te koop via: www.martinmans.nl, in- fo@martinmans.nl, VW Vlissingen en Domburg, te lefonisch via 06-52281279 en op de concertavond aan de kerkdeur, zolang de voor raad strekt. De toegang be draagt vijftien euro. Kinde ren tot en met elf jaar beta len zeveneneenhalf euro. Wie kaarten koopt in de voorverkoop, krijgt tweeën eenhalf euro korting. Woensdag 25 juli 2007 - Pagina 16 Kneepjes van het dj-vak lust Qi BAMWOP 15.00 uur Bo en Monika SHARON DJUMBO ..4—*..J ji - DOOR JOSIE KNEEPKENS X. •sea r i ‘T OANCETOJP z* t L M t N ^nrecr,v o P •Kjgj DOOR JOSIE KNEEPKENS Gebroeders Ko,:i-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 16