'Zeeuws elftal moet Toppers in Goes... Zieke als werkgever: Thuishulp voortaan onbetaalbaar? het hoogtepunt zijn' V.F ■U* l'l Woonboulevard wpnN Breda ruimt op! boulevard i^cai Lessen leren over de zee en het strand KAMPERLAND - Iedereen kent de zee en het strand. Toch hebben beide heel wat geheimen. Optiek O VLOOIEN? Telers met hagelkanon lijken gespaard - BEW. EX. B' PAGINA 5: KWEEK TONG OP HET LAND PAGINA 16-19: UIT IN ZEELAND PAGINA 33: LEZERSFOTO'S PROMOTEN DE PROVINCIE Taiji Ballon Ball Niet alleen rommel “Een hagelbui heeft mijn spelen. En wie floot die wed- Deze week 1 sturen. Nu worden de scheids rechters geprogrammeerd." kanonnen de schade had den kunnen voorkomen? te voorschijn. Zo’n 3.500 toe- schouwers zagen toen het GOES - Met het binnenha len van Piet Koster afgelo- ben ik bang. Maar het is een ri sico van het vak. Ik heb zes hec- over een oplossing", belooft P. van Boeveren, lid van de Raad van Bestuur van Zorgstroom. Van Boeveren van Zorgstroom zegt begrip te hebben voor even tuele problemen die kunnen ontstaan als mensen met weinig inkomsten de door ziekte of va kantie afwezige alfahulp moeten door betalen. Hij staat open voor oplossingen. “Hoe die eruit zien, weet ik niet. Dat is per persoon verschillend. Liever zien wij ver anderingen in de WMO.” tare met fruit. Dat is te klein voor een hagelkanon en er zijn weinig collega’s in de buurt om de kosten te delen. Het is voor mij een te grote investering. Ik ben ook niet verzekerd tegen hagelschade”, zegt hij. Schadepost J. Vennen uit Borssele heeft in middels een hagelkanon. Nadat hij drie jaar geleden in een paar minuten zijn oogst door de ha- gel zag mislukken, heeft hij de stap genomen. ”Nu is er prak tisch geen hagel gevallen. De schade is te verwaarlozen. De vorige keer had ik een schade post van 200.000 euro”, laat de fruitteler weten. Bij de Zuidelijke Land- en Tuin bouw Organisatie ZLTO weten ze dat de recente hagelschade het grootst is in de appelen. Expressieve flora en fauna HEINKENSZAND - Kunst werken van mensen met een verstandelijke beper king worden tentoonge steld. De expositie is in de Schaapskooi in Heinkens- zand. De werken zijn zeer kleurig en expressief. De werken tonen flora en fau na. Het centrum is open tussen 13.00 en 16.00 uur. Niet op maandag. OOSTERLAND - Een tan dem, een antieke kast en kleutermeubilair. Op de rommelmarkt op woens dag 1 augustus in Ooster- land is niet alleen rommel te vinden. Er is ook een grote boeken kraam op deze markt die begint om 15.00 uur. De kramen zijn in en rond de kerk aan het Torenplein te vinden. De opbrengst is voor het onderhoud van de kerk. Markt op sportpark KAMPERLAND - Op sport park Campen in Kamper land is op woensdag 1 au gustus een rommelmarkt. Om 13.00 uur begint de markt. Er is een terras waar allerlei lekkernijen te koop zijn. Om 14.00 uur is er ver koop per opbod. Irene GOES -Taiji Bailon Ball. Dit is een nieuwe bewegings vorm met vloeiende, uitge strekte en ononderbroken bewegingen. Het hele lichaam wordt ge traind terwijl er weinig kracht nodig is. In augustus geeft het Chinees Gezond heidscentrum Rep&Lentze gratis introductielessen. Meer info: 0118-636054 of www.cgczeeland.nl. OUDELANDE - Hagel in de zomer heeft rampzalige ge volgen voor de Zeeuwse In 1990 werd Koster gevraagd fruittelers. De afgelopen le voetbalwereld op zijn duim- eerste divisieclub RBC van de ft- weken geleden is er tussen pje en ziet zijn nieuwe bestuurs- nanciële ondergang te redden, de vier en vijf miljoen euro Het lukte hem. In zijn eerste schade aangericht door ha- gevaar dat mensen besluiten om geen hulp te nemen en het ziek tebeeld toeneemt Dat is nou net niet de bedoeling van de Wet Maatschappelijk Ondersteu ning", zegt Marleen Vermeer, van patiëntenorganisatie Het Klaverblad Zeeland in Goes. "De kosten mogen nooit de drempel zijn om hulp te nemen. Wij wil len aanpassingen. Wij kunnen de wetgeving niet veranderen. Maar het wel aan de kaak stellen.” “Wij zijn er nooit op uit om onze klan ten te benadelen. Als zich proble men voordoen, denken wij mee de lijst voor de eredivisie, maar kwam twaalfhonderdste van een punt tekort. Ik was toen 37 en besloot toch maar alle aan pen week, heeft de Stichting dacht aan mijn maatschappelij ke carrière te gaan besteden, hoewel ik een jaar later zeker zou zijn doorgestroomd naar het betaalde voetbal. Achteraf gezien heb ik toen de juiste be slissing genomen. Eerlijk ge zegd heb ik daarbij ook geluk Koster is ook een man die weet gehad, maar geluk moet je ook wat hij wil, niet houdt van kap- afdwingen." sones, maar doelgericht wil werken. Koster kent de nationa- Zeeuws elftal een topper binnengehaald, een voet- balkenner in hart en nieren én een succesnummer in de zakenwereld met een enorm netwerk Frontline® helpt kijk op: www.wegvlooien.nl functie allerminst als een nutti- I' ge vorm van vrijetijdsbesteding, voorzittersjaar knalde Pierre gelbuien. Maar of hagel- Piet Koster gaat het Zeeuws elf- van Hooijdonk er 29 in voor de - - - - - tal nieuw leven inblazen, stelt oranjehemden. Eerder al was hijUit zijn archief tovert hij een hij voorzitter geweest van Vliss- krantenknipsel uit de beginja- ingen, toen nog spelend in de ren zeventig van de vorige eeuw tweede klasse van het amateur voetbal en nog eerder was hij boomgaard getroffen. Alle ap- scheidsrechter. "Na negen jaar pelen zijn kapot en de schade Zeeuws elftal tegen Feyenoord gaf ik pas mijn eerste officiële bij de peren is aanzienlijk", ver- waarschuwing. En nooit heb ik zucht fruitteler P. Vleugel uit strijd? Piet Koster. "Ik stond op een speler uit het veld hoeven Oudelande. "Ik heb ook Confe- renceperen. Dat is een sterk ras. Misschien vergroeien die nog. Nee, dat zijn geen leuke mo-en weinig wind. Met zulk weer menten. Mijn bedrijf ligt ver deeld. In het verleden had ik soms hagelschade in een hoek je. Nu is alles getroffen. Ik ben niet verzekerd. Dat is mij te duur. Ik heb 22 hectare fruitbo men. Dat kost zo’n 33.000 euro per jaar.” Risico Toch gaat de fruitteler nu niet meteen een hagelkanon kopen. Telers met een hagelkanon krij gen een sms’je van bureau Weer Online. Afschieten van het kanon gaat hagelvorming te gen. Vleugel: “Zodra ik weet dat ze werken, schaf ik er misschien één aan. Of het de oplossing is zal de toekomst uitmaken.” Fruitteler J. Serier uit Koudeker- ke lijkt door het oog van de naald gekropen. “Er is een klein beetje hagel geweest, veel regen L s Ji Zieken en ouderen die dat niet kunnen, zullen het zonder hulp moeten doen en wellicht zelf de ramen gaan lappen, of de badka mer schoonmaken. Dit kan kwa lijke gevolgen hebben. “Er is het GOES - Zorgorganisatie Zorgstroom heeft haar Zeeuwse klanten vorige week een brief met een con tract gestuurd waarin staat dat ze zelf hun zieke of va kantievierende alfahulp moeten doorbetalen. Hagel zorgt voor deuk in fruitteelt eek 4 L, ZIE OOK PAG. 26 VERVOLG OP PAG. 23 VERVOLG OP PAG. 7 DOOR PETER VRANCKEN Afslag Breda West (naast IKEA) Gratis parkeren! www.woonboulevardbreda.nl www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Wegens vakantie gesloten van vrijdag 27 juli t/m maandag 13 augustus (donderdag 26 juli geen koopavond). Lange Vorststraat 57 - Goes - Tel. 0113-230214 "Het grootste aanbod huurwoningen vindt u op www.huislijn.nl" BREDA DOOR MARCEL VAN DER VOORT WOENSDAG 18 JULI gD07^ B De Bevelan W6G6N6R huis-aan-huiskranten A Op dinsdag 24 juli zijn er zeelessen op het strand in Kamperland. Belangstel lenden leren van alles over het Zeeuwse natuur schoon. De excursie en lessen beginnen om 19.00 uur bij Strandpavil joen De Banjaard. ’"SB GOES - De Grote Markt van Goes was afgelopen zaterdag één grote dei nende mensenmassa. Goes in Concert had top pers als Jan Smit en Ilse de Lange op de bühne staan. En dus stonden niet alleen Zeeuwen uit volle borst mee te zingen maar ook fans uit het hele land, foto: romano SCHEURWATER ITS9-JWMMER 29 POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES REDACTIE 0113-274021/ RED.BEVELANDER@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274000 BEZORGING 0113-274093

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 1