In zomer van alles te doen in Yerseke ostoen NACHTMARKT GOES hKOOP Böüwën met een hart voof ongeëvenaarde p^alitebdioudiog Zeeuwse pianist grasduint in muzikaal niemandsland VRIJDAG 13 JULI VAN 19.30 - 00.30 UUR OPdorP/ €7,50 Jm Van der Feen speelt solo in Grote Kerk Veere Nu 9,95 Snerpende solexen racen door Colijn HEERLIJKE AANBIEDINGEN Aardbeienvlaai AANBIEDING: Zeeuws landbrood €1,10 4 Zeeuwse bolussen 1,60 4 Gevulde koeken €3,95 De Bevelander 6 0118-469550 24 uur service info@redexpress.nl - De Vlaamse groep Ishtar is slechts een van de acts op de Pastorale Nisse. foto: pr er GOES dé Weekkrant Het Gilde van de Betere Banketbakkers '.redexpress.nl tl i ii Gebakken mosselen 'ravigotesaus frites - gem. sla Bostoen bouwt u woning geheel op maat en geheel traditioneel, laat u vrijblijvend informeren! VEERE - De Zeeuwse pianist Mark van der Feen, bekend van de Feen Brothers en zijn samenwerking met Rob van Bavel, Benjamin Her man en Jesse van Ruller, presenteert zondag 15 juli een soloprogramma in de Grote Kerk in Veere. STATIONSRESTAURATIE GOES Telefoon 0113 - 227 482 'P NISSE - Het pittoreske Zuid-Be- velandse Nisse staat vrijdag 13 en zaterdag 14 juli twee dagen in het teken van veelzijdige mu ziek. Want dan staat het mu ziekfestival Pastorale Nisse op het programma. In de kerk- en pleinconcerten komen verschillende stijlen van klassieke muziek, folk-, volks- en wereldmuziek tot leven. Een keur van binnenlandse en bui tenlandse artiesten staat op de podia en zorgt in deze twaalfde Pastorale voor een breed palet aan herkenning en verrassin gen. Daartussen is er, zoals in middels gebruikelijk bij het mu- Het programma grasduint in het niemandsland tussen klassiek, modern-klassiek en jazz. Hij speelt onder andere Schumann, Chopin, Ellington, Miles Davis en eigen werk. Met de integrale pianoversie van Gershwin's ‘Rhapsody in Blue’ staat er ook ziekfestival in Nisse, weer veel aandacht voor jonge talenten. Bijzondere liefdesliederen ko men van de vijf vrouwen van de groep Loubistok uit de Oekraïne met meerstemmige zang en be geleiding op karakteristieke ins trumenten. De Vlaamse groep Ishtar zorgt voor meerstemmi ge zang en begeleiding op vio len, cello en gitaar. Verder zijn er optredens van de Vlaamse soloaccordeonist Marino Punk, de fadogroep Quatro Ventos met Portugese zanger Emanuel Pessanha, de beroemde singer- songwriter Iain Matthews, het Zeeuwse talent Thomas Zwijs- en en de volksmuziekgroep As- dere bij Rob van Bavel. Van der Feen deed mee aan concoursen in Nederland, Frankrijk en Zwit serland. Hij behaalde een twee de prijs tijdens het Classic FM piano concours in 1998, twee- een moderne klassieker op het programma. Mark van der Feen (1972) volgde zijn opleiding aan het conserva torium van Amsterdam. In deze periode studeerde hij onder an- maal de Steinwayprijs tijdens het Internationale Piano Con cours van Montreux (1999,2002) en diverse publieksprijzen. Van der Feen speelt op verschillende podia en in diverse groepen. Als vaste pianist speelt hij in de New Generation Big Band, een acht- tienkoppige band die de Gou den Greep 2006 won. Verder heeft Van der Feen sa mengewerkt en gespeeld met Louis van Dijk, Peter Beets, Pau la Morelenbaum, Lilian Viera en René Groothof. Ook speelt hij in het combo van de saxofonist Slobodan Trkulja. Het concert begint om 15.30 uur. Entree kost vijftien euro. tzen. COLIJNSPLAAT - Het gesnerp van motoren klinkt zaterdag 14 juli door Colijnsplaat Dan strij den solexracers om de Peeland- cup. De race gaat door de Voorstraat en wordt georganiseerd door Stichting Solex Club Zeeland. Er zijn zes manches, waaronder een finale Ludiek en een finale Opgevoerd. De ritten duren tien minuten en één ronde op een volledig afgesloten parcours. De club is begonnen met als doel liefhebbers van solexen nader tot elkaar te brengen en geïnte resseerden voor te lichten. De race begint om 18.30 uur. Voor meer informatie: www.solex- club-zeeland.org. www.remax.nl/80741003-78 1- >P 3 is n )t >g et el n s- tli g- YERSEKE - De echt bloedhete zomer laat nog even op zich wachten. VW Yerseke biedt jong en oud de gelegenheid toch een leuk dagje uit te hebben. In juli en augustus is het iedere woens dag mogelijk leuke rondleidin gen te krijgen, zowel door het dorp als op het water. Een gids neemt geïnteresseer den mee op een historische rondwandeling door het dorp en naar de oesterputten. Daar ver telt zij een verhaal over de mos sel- en oestercultuur. Ook vaart dagelijks de rondvaartboot De Adriana vanuit de haven van Yerseke. Het vertrek is om 14.30 uur. Verder is het Oosterscheldemu- d, le le seum interessant om te bezoe ken. Er wordt een film gedraaid over de mosselvisserij, de ge schiedenis van de oestercultuur is boeiend in beeld gebracht en bovendien is er deze zomer een mooie tentoonstelling over sche pen en scheepsmodellen. Na tuurlijk is Yerseke ook de plek om mosselen te eten. Wie inschrijft voor de dorpsrondleiding krijgt korting op de rondvaart, het mu seum en de mosselmaaltijd. Ook is er een korting op een bezoek aan de Sequoiahof en Vlinder tuin de Berkenhof. De rondlei dingenbeginnenop 13.00 uur bij het VW aan het Kerkplein in Yer seke. Meer info: 0113-571864 of www.rondleidingenyerseke.nl. hels uit België. Een klassiek aan deel in het pastoraleprogram- ma komt van de Vlaamse groep Aranis. Verder geven zangeres Elly Kellner, Noblues en de Zeeuwse groep The Uprights een mooi concert weg. Kijk voor het gehele programma en kaartverkoop op www.pastora- le.nl. De kerkconcerten zijn vrij dag 13 juli in de Mariakerk en beginnen om 19.15 uur. Entree kost 12,50 euro. Voorverkoop is in De Koperen Tuin in Goes, De Bard Wereldmuziek in Vlissin- gen en de Tourist-Shop in Mid delburg. De gratis pleinconcer ten zijn zaterdag 14 juli vanaf 14.15 uur. Gaat uw zoon of dochter studeren in Rotterdam? Binnen één week offerte met 3d tekening! 1 s Woensdag 11 juli 2007 - Pagina 23 22 Kleurrijk palet van con Schipholtaxi 129,50 Lg Ir Goedkoop van en naar luchthavens met RES-taxi Zaventem Rotterdam Airport 89 Pakjes door heel Nederland vanaf 36 Sneldienst vanaf 0.27 per km et et 2- >e ’ij Wellicht is het kopen van een woning iets voor u? Wij bieden aan: Roggestraat 7c, Oud Mathenesse 010-453 59 23 W. Rosenthal e- ;n n. l ig n- e- Jg te g: ie »n ïr is s- ;1, fry -f-l PATISSERIE - <1 I CHOCOLATERIE GOES Middelburg, Stationsstraat 1, tel. 0118-61 23 40 Goes, Korte Kerkstraat 15, tel. 0113-21 61.08

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 23