Nu voor 2,95 in de winkel! ,r i De Bevelander :o '7 0118-602741. Ook Jeroen Bi >w iu is komt naar Nieuw en St. Joosland. foto: av fotografie dé Weekkrant Kaartverkoop Career&Co. is voor ondernemende mensen, die open staan en leergierig zijn. En daardoor veel zien. Career&Co. gaat over de wereld die ook de jouwe is. Over ergens in geloven, er helemaal voor S.vrL gaan, over geloven dat 'het' echt anders en be ter kan. Met praktische verhalen, inspirerende reportages en interviews, tests en toepasbare duidelijke theorie. Kunt u Career&Co. Niet vinden? Vraag uw winkelier. Hij of zij helpt u graag! en aanvangstijden Tentoonstellingen in de bibliotheken Zo staat de folk/Keltische groep Fribo, speelt het O Nosso Trio Braziliaanse fado, is er het Ar gentijnse Quasimodo Trio en de Latijns-Amerikaanse zangeres Beatriz Aguia. Voor de relatieve nieuwkomers op cabaretgebied is in het prachtige zaaltje van de Wegwijzer ook plaats. Jochen Otten speelt een try-out van zijn derde programma. Hij won de persoonlijkheidsprijs op Came- retten, de publieksprijs van de Holland Casino podiumprijs en weg-wijzer.nl. Kaarten nen ook gereserveerd nacht van het lichte Meer informatie ovt kunst gebied vinden we in het programma Hetty Heyting, Ast rid Nijgh, Herman Pouderoyen en Bas Marée Johan Hooge- boom. Ook zijn er vier lezingen over het ontstaan van en ontwikke lingen in 112 jaar cabaret bij te wonen. Evert de Vries, artistiek directeur van het Amsterdams Kleinkunst Festival belicht ca baret van 1868 tot nu door mid del va i tel s :en, geluids- en beeldfr gmc n :en Dit keiLteii^ programma laat zien dat Arnout en Trudy Schop uit Nieuw en Sint Joosland hun droom sinds 2003 hebben waargemaakt. Zij verbouwden een oud schooltje in hun woon plaats om tot een theater en hebben er in die korte tijd een volwaardig Zeeuws podium neergezet. Van juli tot en met 30 augus tus is de tentoonstelling Schetsmatig Jan en Johan de Koning op het plein van de Zeeuwse Bibliotheek. De schetsen van vader en zoon zijn tijdens hun vele reizen gemaakt. Prachtige kunst werkjes waarbij de kijker ge tuige is van het plezier tij dens hun ontdekkingstoch- ten over de wereld. Jan de Koning werkte vooral met waterverf, Johan de Koning met pen en potlood. Meer informatie is te vinden op www.zeeuwsebibliotheek.nl. MIDDELBURG - In de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg zijn van juli tot en met augustus twee bijzondere tentoonstel lingen te zien. NIEUW EN SINT LAND - Het theatei van De Wegwijzer september met Lel Tot en met 4 augustus is Jo hannes Cornells van der Meer Mohr, ‘Leven en werk van een Haags/Zeeuwse kunstenaar’ te bewonderen in de Expositieruimte. De wat minder bekende kunste naar Johannes Cornells van der Meer Mohr (Den Haag 1821 - Koudekerke 1876) heeft een klein oeuvre nage laten van ongeveer vijfen twintig werken. Hij schilder de vooral kerkinterieurs, met minutieuze details. Een be langrijk stuk in de tentoon stelling is het Arti-geschenk en het volledig gerestaureer de Sixtus V als Herdersjon gen. Ook zijn er werken uit Museum Boijmans Van Beu- ningen, het Rijksmuseum en stukken uit particulier bezit, archivalia en oude foto’s te zien. was finalist op het Leids Caba- finalisten van retfestival. Nathalie Baartman komt van isterdams Kleinkunstfestival 2007 te zien. De echte nieuwkomers dus. To- dezelfde opleiding als Otten, de neelliefhebbers kunnen genie- Bosche Koningstheateracade- mie. Zij speelt een try-out van Los en werd door Trouw een belofte voor de toekomst ge noemd. ten van onder andere Peter Fa ber met Verhalen van Dario Fo, Klaas Hofstra met Nacht der Gi rondijnen en de Middelburger Jos de Jonge speelt TAN.G.O. Hierin brengt hij humoristische Finalisten en serieuzere fragmenten, veel- Ook zijn in De Wegwijzer de zes al in poëtische stijl. Op Klein- NIEUW EN ST. JOOSLAND - Het programma van theater De Wegwijzer in Nieuw- en Sint Joosland heeft naast grote namen als Jochem Myjer, Claudia de Breij, Onno Innemee en Lebbis, ook prachtige nieuwkomers, toneel, veel muziek en cabaret staan. Behalve kippenvehnaken- de blueszangers en singer/songwriters, is het programma doorspekt met muziek uit verre landen. Wegwijzer naar het theater DOOR JOSIE KNEEPKENS i Vanaf nu heeft Nederland het eerste blad dat werkt Voor jou! - Pagina 21

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 21