I WIN Ik worstel -^SCHRIJVER SHIRTS 6OES Dijk van vlinders Ing vakantie Woonboulevard wonu Breda ruimt op! TE KOOP: 20% 30% 40% 60% STEÜTEL Op de fiets N-Beveland verkennen Houtloods en sluizen Hansweert als decor bij ZNF |E BIBLIOTTfo X ,C’ PAGINA 7: WAAROM TELESCOOP NIH IN CANON? PAGINA 11: VLIEGVELD WERKT AAN OVERLAST PAGINA 20-23: UIT IN ZEELAND den. WWW.KLOETINGE.NET Deze week VAN 19.30 - 00.30 UUR fel GOES - De voorbereidingen van het Zeeland Nazomer Festival 2007 zijn in volle gang. Het programma is klaar, het repetitieproces is begonnen en er zijn weder om prachtige locaties ge vonden voor de bijzondere producties van het theater- huis. De houtloodsen in "Laat de makelaar ook üw woning gratis plaatsen op www.huislijn.nr' Ronald GOES - "Het is elk jaar wel prijs", verzucht slager André Schrijver uit Goes. Maandag liep na een enorme hoosbui zijn zaak voor de zoveelste keer onder water. "Veel werk, schade, het went niet." Maar de Goese slager probeert wel de positieve kant van het verhaal te zien. "Buurtbewoners komen spontaan helpen met schoonmaken. Gewel dig." En om de humor er toch in te houden maakten zijn kinderen een boottochtje voor de winkel. Typisch geval van 'ik worstel en kom boven.' foto: j. roskam Tehuizen krijgen bronzen keurmerk Zeeuwse informatie nu ook via DigiD SMS het antwoord naar 2121. Begin met WIN (spa tie) ALPEN (spatie) en ver volgens het antwoord. U ontvangt een bericht a 40 cent retour. Zie voor meer informatie el ders in deze krant. a. Alberto Tomba b. Hansi Hinterseer c. Eddy the Eagle Vogels, strand en vloedlijn uit de kunst BAARLAND - In galerie Gacht- tien88 in Baarland zijn tot 29 juli tekeningen te zien van Kaije Feenstra. In pen, inkt en aquarel heeft hij vogels in al hun facetten vastgelegd. Marietta van der Lin- de-Feenstra laat vogelobjecten en strandpotjes van keramiek zien. In de potjes zijn strand- vondsten verwerkt. Derde expo sant is Eef Blok met sieraden be staande uit schelpjes, pareltjes, glas, hout en wier, galerie Gacht- tien88 is te vinden aan de Oude Polderdijk 2 in Baarland. Volop ambachten... GOES - In juli en augustus is het Ambachtscentrum in Goes op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 13.00 tot 16.30 uur open. Er zijn zowel traditio nele- als moderne ambachten te zien. En rondom het midden plein demonstreren ambachts lieden in hun ateliers hun werk en kunnen kinderen workshops volgen. De toegang is gratis. lonument op droomlocatie tijlvol en verrassend ruim noemen: “Dan is het ‘Vloed’ in de sluizen van Hansweert. Een spannende plek.” Vloed wordt speciaal gemaakt voor de Klei ne Sluis, een bijzondere the atrale ruimte met openslaande deuren die functioneren als een klassiek toneelportaal. Het publiek neemt plaats op een tribune in de sluiskolk met uit zicht op de machtige zeedijk. “Het bijzondere aan deze voor stelling is de samenwerking met Muziekvereniging Schel- degalm uit Hansweert. Zoiets hebben we nog niet eerder ge daan." GOES - Zorgcentrum Gast huis, Zorgcentrum Randhof en Thuiszorg Ter Weel ont vingen vorige week een bron zen keurmerk in de zorg. Cursus helen volgens Hay GOES - In Goes begint op 6 oktober de opleiding tot cur susleider Je kunt je leven he len. Deze opleiding is be stemd voor mensen die met de filosofie van Louise Hay willen gaan werken. De oplei ding wordt gegeven door Hans Boeree. Aanmelden kan via: www.hansboeree.nl of te- lefoonnummer: 0113-227746. KWADENDAMME - Juli en augustus zijn de topmaan- den om vlinders waar te ne men. Vooral op de bloemdij- ken. De gids van Natuurmo numenten wandelt 25 juli over de dijken rond Kwaden- damme en vertelt over de planten en de vlinders. Het vertrekpunt is de werkschuur aan de Zwaakse Dijk 5 en het duurt van 19.00 tot 21.30 uur. Aanmelden via 0113-644044. Inhaken en meezingen! Ko mende herfst verzorgt Pha ros Reizen van de ANWB ex clusief voor lezers van dé Weekkrant een reis naar Al- penlandischer Musikherbst. Voor vier keer twee lezers van deze krant is verblijf en verzorging ter plaatse zelfs helemaal gratis. Feest mee in Elmau! Geef antwoord op de vraag welke voormalig skiër het podium aldaar betreedt Is dat Verzekeringen Hypotheken Zeeland B.v. VRIJDAG 13 JULI NACHTMARKT GOES - Zeeuwen kunnen met de inlogcode voor alle overheidsdiensten, de Dig iD, een eigen profiel aanma ken op www.zeeland.nl, de website van de provincie Zeeland. Belangstellenden kunnen op de website het informatie aanbod specificeren via de optie Mijn Zeeland. Via deze link wordt er ingelogd met een DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. In de vorm van een digitale nieuwsbrief wordt de belangstellende op de hoogte gehouden van bij voorbeeld bekendmakingen en verleende vergunningen in de eigen omgeving. Geertesplein 15, Kloetinge 1 estuk 2estuk 3estuk 4estuk Ze voldoen zowel aan de mini mumeisen van de toets van Per- spekt als aan de minimumeisen van het cliënttevredenheidson- derzoek van stichting Cliënt Kwaliteit. Hiermee beschikken alle locaties van Zorggroep Ter Weel over een keurmerk in de zorg. Dit is echter nog geen eind station. Zorggroep Ter Weel hoopt in 2008 het gouden keur merk in de zorg te behalen. Goes is zo'n perfect decor. “Ik wil alle voorstellingen zien”, zegt Ruud van Meyel, directeur van het Zeelandia Productie huis en organisator van het ZNF. Favorieten heeft Van Meyel niet. “Het zijn allemaal kindertjes van ons.” Maar als hij toch een hoogtepunt moet Waarschuwingsbord buit voor dieven -JjL WEMELDINGE - De ver- bodsborden voor het sprin- gen van de sluizen in We- meldinge zijn verd wenen. De borden waren enkele weken geleden pas neerge zet. De borden waar schuwden mensen dat zij een boete van 75 eu ro riskeren als zij bij het sluisplateau in het water springen. De gemeente laat weten dat het ver bod nog gewoon geldt en dat binnenkort nieuwe borden geplaatst wor- if eek VERVOLG OP PAG. 27 Hypotheekrente al vanaf Bel voor een adviesgesprek (0113) 235235 www.vhzeeland.nl X. X/X Lange Kerkstraat 41 Goes Telefoon 0113 -270025 BOULEVARD Afslag Breda West (naast IKEA) Gratis parkeren! bred* www.woonboulevardbreda.nl Tommy Hilfiger, Hugo Boss, John Miller, Ledüb, Olymp, Gentiluomo WOENSDAG 11JUU 2007 - JAARGANG 59 - NUMMER 28 B De Bevelan WGG6N6R huis-aan-huiskranten KAMPERLAND - Deelne men aan leuke fietsexcur- sies op Noord-Beveland kan vanaf deze maand tot woensdag 29 augustus. De te rijden aftand is 25 kilo meter en wordt gereden tussen 13.30 en 16.00 uur inclusief dertig minuten pauze. Opgeven kan bij VW Kamperland voor dinsdag middag om 16.30 uur en deelname kost 5,00 euro. POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES REDACTIE 0113-274021/ RED.BEVELANDER@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274000 BEZORGING 0113-274093 Spannende plekjes II— - <3 SF» fl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 1