Al 12 jaar een begrip in Zeeland 3 voor 5 Verruk Cees Verstwk AD test 2007 Wie is de favoriete held? - X Sb- ui kriïükelfje Vliegen ter ere van de Heere... Cees Verspuy 8 5 Haring van r 4 De Bevelander Dus nu dé Weekkrant Eerder in 2005 tijdens de competitie visspecialist een 9, verklaard door het Nederlands Visbureau. Kreukelmarkt 10 - 4461 HW Goes - Telefoon 0113-253822 Nieuwstraat 22 - 3241 CL Middelharnis - Telefoon 0187-483365 Wij leveren ook aan restaurants en bedrijven. Vraag naar onze cateringmogelijkheden. Visspeciaalzaak Cees Verspuy is een ambachtelijk bedrijf. Zo maken wij zelf onze lasagnes - soepen - kant klaar-maaltijden. Na een tegenvallend mosseljaar in 2006 zijn de mosselen dit jaar weer SUPER en nu al dagelijks vers in de winkel (hangcultuur) VLISSINGEN - Zeeuwse jonge ren maken kans om een week lang met leeftijdgenoten uit het land gezamenlijk een zeilschip te bemannen en mee te doen aan de Race2Sail De Ruyter. Naast plezier maken, leren ze van vrijdag 17 tot en met zater dag 25 augustus ook de kneep jes van het zeilvak. “De jonge deelnemers werken in teamverband en leren elkaar anders kennen dan in het dage- lijks leven", zegt directeur M, Touw van At Sea Sail Training. "Sommige van onze sponsoren geven er de voorkeur aan dat jongeren vanuit een achters- tandsituatie meedoen. Ik be doel geen criminelen, maar de jeugd uit gezinnen die geen fi nanciële middelen voor een va kantie hebben. Andere finan ciers vinden het belangrijk dat ze kennis maken met de mari tieme wereld.” Ervaring met zeilen en getrain de zeebenen zijn niet vereist. Touw: “Zeilen en het schip be- sturen leren ze aan boord. Het is leuk als er een mengelmoes meevaart van jongeren die het nog moeten leren en die erva ring hebben. Ze moeten er wel zin in hebben. Dus geen jeugd die liever iets anders doet, of het eng vindt. Want wij gaan de vol le zee op.” De jongeren doen mee aan de race die start in Den Helder en eindigt nabij Oostende. Vervol gens varen ze donderdag 23 au gustus mee in de Parade of Sail langs de kades van Vlissingen. Sinds dit jaar hebben wij naast onze zaak onze eigen lunchroom waar u heerlijk kunt genieten van onze producten met een drankje. Heerlijke visspecialiteiten voor een betaalbare prijs!!! Gestolen rolstoel is weer vervangen GOES - Er stond altijd een rolstoel klaar voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Maar een onver laat nam de rolstoel mee uit gezondheidscentrum De Pij lers in Goes en bracht hem nooit mee terug. Dat kan niet, vond Stichting Thuis zorg Nederland (STN), een van de gebruikers van het centrum. Via een van hun leveranciers van hulpmiddelen, Jere- miasse in Goes, kwam de op lossing legt J. van Schraaf vestigingsmanager van STN uit. Jeremiasse stelde belan geloos een nieuwe rolstoel beschikbaar. "Daarmee zijn de ouderen geholpen", zegt Van Schraaf. In de Pijlers zit ten naast STN onder andere een apotheek, tandarts, huisartsen en een fysiothe rapeut. STN levert thuiszorg voor mensen die net uit het ziekenhuis zijn ontslagen of langdurige zorg nodig heb ben. Nieuw is de zorg speci aal voor kinderen die ernstig ziek zijn of bijvoorbeeld met een gebroken been veel rust moeten hebben. t.' jIk '^*1 Op zaterdag hebben wij visspecialiteiten zoals coquilles en vongelé. Verder o.a. langoustines, rog, zeeduivel, tarbot, zeewolf, verse gamba’s en verse sashimitonijn. Mw GOES - In De Bevelander van vorige week stond een artikel over de familie Van Dijk uit Goes die naar Indonesië vertrekt om daar te gaan werken als zendeling voor de christelijke organisatie MAF. Helaas is bij dat artikel de verkeerde foto geplaatst. Hier boven staat de échte familie Van Dijk. w Jeugd ahoy DOOR MARCEL VAN DER VOORT Foto: Wilco Schrier, bedrijfsleider (v.a. januari vennoot) Haringen Jongeren die 1 augustus mi nimaal vijftien en maximaal vijfentwintig jaar zijn kunnen meedoen aan de prijsvraag op www.race2sail.nl. Die gaat over helden, zoals Mi- chiel de Ruyter. Door in maxi maal 150 woorden te moti veren wie de favoriete held is, maakt de inzender kans op deelname aan de zeilrace tussen Den Helder en Vlissin- gen op Sail de Ruyter. Mee doen kan tot dinsdag 10 juli. De jury kiest mensen die moeite doen om hun held te beschrijven. Uit die inzendin gen loten ze zestig plaatsen. Visspeciaa Izaak jtes Visspeciaalzaak Lunchroom

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 5