4 SAROUK Wassen met wringer en wasbord Kinderdagverblijf Villa Valentijn Middelburg De De Hollandse Pot afhaalrestaurant van HOLLANDSE MAALTIJDEN Kortingen tot 50% www.sarouk.nl De Bevelander Grootouders in verkiezing dé Weekkrant ACCU'S ■va Wedstrijd Geven aan een goed doel? Let op dit keurmerk AbdijNieuws, de informatierubriek van het provinciaal bestuur vindt u op www.zeeland.nl/abdijnieuws. Groep tienerdieven aangehouden Telefoon 0113 - 22 71 01 Singelstraat 19, Goes Praise-actie op de Markt in Goes Openstelling kerk en expositie Openstelling Fuchsiatuin Psirui&che- en oosterse tapijten Het laatste nieuws van de Provincie ^BFf Momenteel geen wachtlijsten Gezellige en veilige opvang met volop activiteiten Grote buitenspeelplaats Zeer gunstige tariefstelling 1 Open dorpskerk in Heinkenszand I wi - -- SG»- Woensdag 4 juli 2007 - Pagina 3 2 !nd. 19% btw 4,75 p.p. zondag 1 DOOR ELLEN DE VRIEND Provincie Zeeland Nieuwe Burg 42, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg ding van tien jongeren in de leeftijd van zestien tot 45 AMP 208x175x175 €30,- 55 AMP 242X175X175 €50,- 75 AMP 278x175x175 €60,- 95 AMP 353x175x190 €70,- 105 AMP 242x175x175 €90,- 120 AMP 513x189x223 €95,- Wij zijn gevestigd aan de Rouaansekaai 61, Middelburg. Bel vrijblijvend voor een rondleiding: tel. Ol I8 - 623 563 www.villavalentijnmiddelburg.nl Want alleen fondsenwervende organisaties die op verantwoorde wijze geld inzamelen en besteden krijgen het CBF-Keur. Voor vragen over het CBF-Keur: Centraal Bureau Fondsenwerving, tel: 0900 202 55 92 0,35 p.m.) of kijk op www.cbf.nl Geen internet? Bel voor een afdruk van AbdijNieuws naar het informatiecentrum: 0118-631400. Voor officiële mededelingen zie ook elders in dit blad. 143 AMP 513x223x223 €115 180 AMP 513x223x223 €140 200 AMP 518x276x242 €145 230 AMP 518x276x242 €170,- GOES - Het Historisch Mu seum de Bevelanden in Goes houdt in samenwer king met Klederdracht- groep Mooi Zeeland op 11 juli een nostalgische was dag. Tussen 13.00 en 17.00 uur kunnen kinderen een handje helpen. Zij kunnen op een wasbord kle dingstukken wassen en ze daar na door de wringer halen. Ver der is er een speurtocht in het museum en een speciale juk- race. De nostalgische wasdag is op Voor de zesde keer werd de verkiezing van de opa en oma van het jaar georganiseerd door Groter Groeien, een tijdschrift voor ouders met jonge kinderen. Uit alle aanmeldingen werden in totaal acht opa’s en oma’s genomineerd die vervolgens de ver kiezingsstrijd met elkaar aan gingen. In de eerste ronde presenteerden kleinkinderen hun opa of oma door te zingen, te dansen of een filmpje te laten zien. In de twee de ronde kwamen de grootouders zelf aan het woord en vertel den ze wat zij hun kleinkinderen willen meegeven. Een kinderjury en een vakjury kozen uiteindelijk de opa en oma van het jaar: Opa Hans van Roon (56) uit Heukelum en Oma Mattie Konst - Lampert (67) uit Kloetinge. De verkiezing vond plaats in de Linnaeushof, een grote speeltuin in Bennebroek. GOES - Healing Leaves Mini stries uit Hansweert houdt zaterdag 7 juli een Praise ac tie op de Grote Markt in Goes. Die avond worden er een heel aantal moderne praise en worship liederen gezongen onder leiding van een voltallige band. Het is van 19.30 tot 21.00 uur. COLIJNSPLAAT - Het prach tige monumentale kerkge bouw van de Protestantse gemeente in Colijnsplaat wordt vanaf 5 juli op donder dag en zaterdag voor het pu bliek opengesteld. Dit ge beurt tussen 14.00 en 17.00 uur. In de kerk hangen teke ningen van de leerlingen van Het Stelleplankier, schilderij en van de Stichting Kunst zinnige vorming Noord-Be- veland en zijn allerlei verza melingen te zien. De oenstel- ling is tot en met zaterdag 11 augustus. Openingstijden: ma. t/m za. vanaf Reden genoeg om eens een bezoekje te brengen aan "De Hollandse Pot" Kijk op www.wapenvangoes.nl voor onze a la carte kaart met 20 keuze maaltijden het museumplein achter het museum. Enkele dames in kle derdracht laten zien hoe er vroeger werd gewassen: niet met een volautomatische was machine, maar in een wasketel met een wasbord, een borstel, de klok en de wasstamper. Ook is er een kousentuin en hangt er was aan de drooglijn. Voor mensen tot achttien jaar is de toegang gratis. Overigen be talen 5,00 euro per persoon en tree. Meer informatie over de nostal gische wasdag is te verkrijgen bij Hans Oomen van het muse um via telefoonnummer: 0113- 228883 of 06-23357687. S-HEER ARENDSKERKE - De familie Rijk aan de Rid derstraat 4 in 's Heer Arends- kerke stelt op zaterdag 14 juli hun tuin open voor het pu bliek. In deze tuin zijn vele Fuchsiaplanten te bewonde ren. De tuin is tussen 9.30 en 17.00 uur open. 11.30 tot 13.30 u. 16.30 tot 19.30 u. gesloten e g WESTSINGEL 1 -4461 DKGOES TELEFOON 0113-212071 Heeft u eens géén zin in kokkerellen weinig of geen tijd, in de ploegendienst, overwerken, of vaak wat laat thuis?! AbdijNieuws VOOR GOEDE DOELEN ste oma De twee achttienjarige in woonsters van de gemeente Reimerswaal die onlangs op heterdaad betrapt werden bij een winkeldiefstal in Goes hadden nog meer ge stolen goederen in hun bezit. Uit onderzoek bleek dat zij al ruim een halfjaar bezig wa ren en dat zij deel uitmaak ten van een grotere groep die regelmatig winkeldiefstallen pleegden bij verschillende winkels in Goes. De buit be stond uit grote hoeveelhe den make up, sieraden, kle ding en tassen. Het onder zoek leverde namen op van nog acht personen uit de ge meenten Reimerswaal, Ka- pelle en Borsele. Zij zijn alle maal aangehouden. De goe deren worden zoveel moge lijk teruggeven aan de desbe treffende winkels. Box 468,4460 AW Gotï We NaftwrlarxE TeLM-2l64G633 Ru;+31 (ÖJ113-213220 www.ftrtwe-batterie.com >nlo«Stot«rc-batterifccwn Maandaanbieding juli: Spare Ribs met groenten naar keuze en gebakken aardappelen. €6,-- p.p. DAGMENU'S DE HOLLANDSE POT a Vrijdag 6 juli: Lekkerbekje remouladesaus met rauwkostsalade en gebakken aardappelen. Spagnettischotel met kaas. Zaterdag 7 juli: Verse worst met sperziebonen en gekookte aardappelen. Gevarieerde koude schotel. Zondag 8 juli: HOLLANDSE POT GESLOTEN Maandag 9 juli: Gehaktbal met spinazie en gekookte aardappelen Kipfilet champignons, ui, paprika, doperwten en gebakken aardappelen. Dinsdag 10 juli: Varkensrollade met rode kool en gekookte aardappelen. Rundvlees Stroganoffsaus met witlofsalade en gebakken aardappelen. Woensdag 11 juli: Rundersaucijs met snijbonen en gekookte aardappelen. Bamischotel met stukjes kip in zoetzuresaus. Donderdag 12 juli: Speklapje met bietjes en gekookte aardappelen. Hamburger Hawai met tomatensalade en gebakken aardappelen. HEINKENSZAND - De Pro- testanste Gemeente in Hein kenszand stelt vanaf 4 juli tot en met 1 september haar dorpskerk open voor het pu bliek. Deze zogenaamde Wa terstaatskerk stamt uit het jaar 1844 en bevat naast een gerestaureerd orgel en een fraaie preekstoel, twee mooie grafmonumenten. In de kerk is een informatiegids beschikbaar met wetens waardigheden. De kerk is open - met uitzondering van 7 juli - op woensdag, don derdag en vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur. Van 4 tot en met 21 juli zijn er bij belse voorstellingen. ren.” van. “Ik krijg telefoontjes en Oma Konst is zeer vereerd met bloemen, iedereen leeft heel erg de titel en geniet er zichtbaar mee. Het is geweldig!” GOES - Met de aanhou- I i en met achttien jaar heeft de politie een serie win keldiefstallen die in Goes gepleegd waren opgelost. s n e it e it e it ft n r e 1 e e k :t ir n i, k l I .'v Gi - r, a, Wk ..L

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 3