De kersenteelt van Motor achter motor vroeger en nu... Zeeuws elftal krijgt niet dé topbezetting bij elkaar Woonboulevard wpnN Breda ruimt op! BOULEVARD Afs|ag Breda West (naast |KEA) Gratis parkeren! breda www.woonboulevardbreda.nl VLOOIEN? Fanfare uit Oosterland in Manhuistuin Frontline* helpt kijk op: www.wegvlooien.nl BijserHians Optiek PAGINA 7: ZEEUWEN NAAR MALAWI PAGINA 11: TROTS OP KUIFJE-AUTO PAGINA 13: AUTISTEN KUNNEN El KWUT BU KIPPEN Deze week Audrey "Ook ik heb mijn woning verkocht door www.huislijn.ni Kunstwereld in het ziekenhuis Expositie over leven in, op en rond de Schelde EINDEWEGE - In Eindewe- ge is een stichting opge- richt om de auto- en motorsport in de pro- N-Beveland stopt met oud papier Tot 1950 was de kersenteelt be langrijk op Zuid-Beveland. In Autopuzzelrit gaat door De Zak BAARLAND - MAC De Bevelan- natuur, economie, veiligheid en recreëren en wonen. Naast infor- grootste zeeaquarium van de provincie. Het is een echte del en tempelresten. In het Zeehuis zijn ook een aantal klassers is hiervoor noodzake lijk. Trainer Diederik Hiensch van Kloetinge heeft een duide lijke mening. “Ik moet mijn spe lers beschermen. Wij starten 20 juli met voorbereiden. Mini maal twee weken training zijn nodig om tegen de profclubs te spelen, die eerder zijn gestart met trainen.” auto- en motorcross wedstrij den in Zeeland. Deze wedstrijden worden af gewisseld met activiteiten als grasmaaierraces, speedway, trike- en quadraces en andere demonstraties. De eerste acti viteit van de nieuwe stichting is op zaterdag 18 augustus in ’s-Heer Arendskerke. Sterke selectie Kan het Zeeuws elftal dan nooit rekenen op een sterke selectie? Volgens Hiensch wel. “Wanneer de wedstrijden direct na de competitie worden gepland werkt Kloetinge graag mee!" Ge lukkig vinden de hoofdklassers en de Stichting Zeeuws elftal el kaar als het gaat om de belan gen van het Zeeuwse voetbal. menspraak met de hoofdklas sers en de profclubs tot een ideale periode moeten komen om wedstrijden op de kalender te zetten!’’. GOES -In het Oosterschelde- ziekenhuis in Goes is in de Expogang op de begane grond een expositie van kunstwerken van De Zuid wester. De expositie Atelier Kunstwereld duurt nog tot 12 september. Kunstwereld is opgezet om mensen met een verstandelijke handicap kunst te laten maken. Dit wordt gedaan door middel van workshops en opleidin gen met externe kunste naars. Er zijn kunstwerken op panelen met een houden lijst, werken op doek in bak- lijst of ingelijste werken ach ter glas. Kinderen sparen voor leprabestrijding RILLAND - In de kerk van de protestantse gemeente Ril land was 24 juni een feeste lijke gezinsdienst, waarbij af scheid werd genomen van de oudste groep van de zon dagschool. De leerlingen hebben het afgelopen sei zoen gespaard voor een pro ject van de leprazending in Indonesië. Ook werd een soepactie gehouden. Het be drag van 1121 euro is aan de stichting gegeven. motorsport in de pro- vincie Zeeland te bevor- ’"'”'1' deren. De stichting Auto en Motor sport Eindewege gaat zich richten op het organiseren van I Recreatiedienst in de open lucht KAMPERLAND - De protestant se gemeente in Kamperland houdt op zondag 8 juli een open luchtdienst bij de steiger aan het Veerse Meer, tegenover Veere. Voorganger is dominee H. Wij- enga uit Zwartemeer. Brassen semble Ons Genoegen en het koor Zingend Getuigen zorgen voor de muziek. De dienst begint om 19.00 uur. Bij slecht weer is de dienst in de Ark aan de Veer- weg 100. WISSENKERKE - Het Colle ge van B en W van de ge meente Noord-Beveland heeft besloten om de proef van papierinzameling met de blauwe rolcontainers in Wissenkerke te beëindigen. Het doel was om meer pa pier in te zamelen om daar mee het milieu te sparen en de uitgaven terug te dringen, maar de beoogde doelstel ling is echter niet gehaald. Er werd niet meer papier inge zameld dan voorheen, ter wijl er wel extra kosten wer den gemaakt. Uit een enquê te bleek verder dat de inwo ners niet wilden opdraaien voor de meerkosten. Clubs gaan het oud papier voor taan weer ophalen. KAPELLE - Het Fruitteeltmuse- verzending van de kersenteelt um in Kapelle houdt zaterdag 7 vroeger. Vervolgens is er een juli om 14.00 uur een lezing en bezoek aan het moderne ker- een rondleiding over de kersen- senteeltbedrijf van de gebroe- ders Slabbenkoom in Biezelin- g^, ge. De middag is gericht op Wl amateur fruittelers. het museum wijst de heer Ele- Aanmelden is gewenst en kan ma op de risico's, de pluk en de via 0113-344904. KLOETINGE - Voetbalclubs Kloetinge en Hoek staan geen spelers af voor het Zeeuws elftal. Reden is dat de ploegen de voorberei ding op het nieuwe seizoen belangrijker vinden en de kans op blessures wil ver mijden. Het Zeeuws elftal speelt zijn wedstrijden meestal tegen be taald voetbal organisaties en wil graag een sterke opstelling. In breng van spelers van de hoofd- NEELTJE JANS - Het Zeeuwse Deltapark Neeltje Jans in Vrouwenpolder heeft er een nieuwe attrac tie bij: Aquapolis. De bouw ervan heeft meer dan twee jaar in beslag genomen en heeft ongeveer twee mil joen gekost. den houdt zaterdag 7 juli een au- In Aquapolis bevindt zich het topuzzel- en oriëntatierit. De rit is uitgezet als reglements- en puzzelrit voor de A en B-klasse. blikvanger. De ruit is veertien De route loopt over de binnen- meter breed en 2,5 meter wegen rond Baarland, Oudelan- hoog. Hierdoor ontstaat een de, Ovezande en Kwadendam- schitterend panorama op de me. De start is bij camping Schel- rijke onderwaterwereld van de deoord in Baarland. Inschrijven Oosterschelde. Kleurige zee- kan tussen 13.30 en 14.00 uur. Samenspraak Bestuurslid van de Stichting Zeeuws elftal Peter de Vos vindt dat het Zeeuwse voetbal gepro moot moet worden. “We zijn nu twee jaar bezig en zullen in sa- anemonen, krabben, kreeften, zeesterren, roggen en allerlei andere soorten vissen zwem men rond tussen historische attributen, zoals een hoog- ELLEWOUTSDIJK - Het Schelde 'aarswrak, een mammoetsche- Informatie Centrum opent op vrijdag 6 juli de expositie In, op en rond de Schelde in fort Elle- thema-aquaria te bewonderen woutsdijk. De tentoonstelling en er is een aaibak. geeft een beeld van de verschil lende functies van de Schelde: Spannende ervaring "Voor kinderen is het een span nende ervaring om aairoggen matiepanelen zijn er twee spel- en hondshaaien te mogen aan- len in de thema's scheepvaart en raken. Ook zijn er bakken met natuur en twee kleurtafels voor wat gevaarlijkere bewoners van kinderen. De expositie is na 6 juli de Oosterschelde, geen piran- dagelijks te bezichtigen. Meer in- ha's of sidderalen, maar krab- fo: 0118-622887'. ben en kreeften. De kinderen mogen, als ze dur ven, ook die dieren aanraken”, zegt Ted Sluiter van WaterLand Bezoekers van de nieuwe attractie Aquapolis verwonderen zich over het leven in de Oosterschel- Neeltje Jans lachend. de. foto: izaak verkeste V Haaien en aaien Lange Vorststraat 57 - Goes - Tel. 0113-230214 teelt. GOES - In de Manhuistuin aan de Zusterstraat in Goes is zondag 8 juli een concert, van de Oosterland- se Fanfare onder leiding van Hugo Verweij. De toe gang is gratis. Het optre den is van 12.30 tot 13.30 uur. Bij minder goed weer wordt uitgeweken naar de Maria Magdalenakerk. www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE - WOENSDAG 4 JULI 2007 - JAARGANG 59 - NUMMER 27 B De Bevelander WGGGNGR huis-aan-huiskranten eek DOOR WALTER HOUTZAGER DOOR BO VAN SCHEYEN POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES REDACTIE 0113-274021/ RED.BEVELANDER@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274000 BEZORGING 0113-274093 y t

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 1