Van Gils de Wit verlaat de Bosstraat HET HELE PAND MOET LEEG! 1 www.vangilsdewit.nl Goese Metaalbandel recycling - schroot non-ferro metalen - accu's Perzen Modem OF Reserveren mogelijk ALLENEPALTAPIJTEN GEOPEND VOOR DE HALVE PRIJS 7 De Bevelander ‘typische vraag voor Bert’. dé Weekkrant Kelim 180x120 •T.r; 300x200 €39%= €7 ZONDAG Ahar 280x365 Unie 220x150 Mir 237x165 €1750,= NU €725*2 Bidjar 200x200 Heriz 252x201 €1895^ €795^ Milas 300x200 €245%= €992/: Afgelopen vrijdag maakte Van Leerdam aan het begin van zijn uitzending het nieuws be kend. “Na 11,5 jaar mag je wel eens iets anders gaan doen. Ik stop op het hoogtepunt. Na tuurlijk had ik nog een seizoen door kunnen gaan. Met het ri sico dat ik het op een gegeven moment niet meer leuk vind”, zegt hij. Het programma waarin onder meer spullen van eigenaar verwisselen hoort tot de best beluisterde van Zeeland. Toch Vrijdag is de laatste uitzen ding, van 9.00 tot 12.00 uur, Van Leerdam doet het radio programma vanaf 1 januari 1996 en vrijdag maakt hij de 2415de uitzending. Lilan 240x162 €249%- OCC. €475, Herkansing Apollo zomeravondconcert GEERSDIJK - Muziekvereni ging Apollo uit Wissenkerke waagt vrijdag 29 juni een tweede poging om hun jaar lijkse zomeravondconcert te houden. Wegens de slecht weersomstandigheden op vrijdag 22 juni is het concert verplaatst. Bij goed weer wordt het concert gehouden op het parkeerterrein bij ba sisschool De Dubbele Punt in Geersdijk van 19.30 tot 20.30 uur. Voor gratis koffie en limonade wordt gezorgd. Toernooi van beachvolleybal KORTGENE - Op het par keerterrein aan het eind van de Kaaistraat en de Kaaioprit in Kortgene is zaterdag 30 ju ni een beachvolleybaltoer- nooi. Het evenement is van 11.00 tot 16.00 uur. Inschrij ven hiervoor kan bij café Graaf van buren. OOST-SOUBURG - Radio presentator Bert van Leer dam (51) liep er anderhal ve maand mee rond voor dat hij het vrijdag aan zijn luisteraars vertelde. Maar na 29 juni is het toch echt gedaan met ’n Uurtje Bert.’ Ziegler TOP KWALITEIT 240x240 €399%= €3788, Nepal 240x170 €148%= €395,- 300x200 €199%= €899, Berber super 240x240 Zeer fijn design tapijt 200x200 Ming 350x250 Kars 345x239 €425%.- €1250,- Onderzoek Zeeuwse mogelijkheden WILHELMINADORP - Vori ge week bezochten vijf top bedrijven die zich bezighou den met dé organisatie van vergaderingen en/of con gressen Zeeland. Dit gebeur de in het kader van de pro motiecampagne om Zee land als zakenmarkt bestem ming op de kaart te krijgen. Junction Communication organiseerde de studiereis, in samenwerking met de Provincie Zeeland en het Zeeuwse bedrijfsleven. De gasten verbleven in een 4- sterren hotel en maakten kennis met het Zeeuwse aanbod en de attracties. Mitzapur 300x200 €299%= €1395,- Mouth 250x250 €389%= €1995,- Kashan 350x250 €12580^ €4750*2 Westhavendijk 9 Tel 0113-212684 Fax 0113-232053 Mob. 06-20442944 Bert van Leerdam vindt het niet makkelijk om met ’n Uurtje zat het er al een beetje aan te komen. Juist zes weken geleden zei de met gasten uit het verleden, populaire presentator tijdens muziekgezel en de allerlaatste een openhartig interview in deze krant, dat er een kans be staat dat ’n Uurtje Bert na de zomerprogrammering van Omroep Zeeland in een ande re vorm verder gaat. Tribal Art NIEUW BINNEN 200x161 €137%= €875,- 241x171 €187%= €1197-- Gabbeh 300x200 Zijde kashmir 350x250 €899%= OCC. €895*2 Van 12-0°tot 17:00 uur Laat NU uw tapijten reinigen voor slechts €13,50 ipv OMRUIL- GARANTIE: I 1 Woensdag 27 juni 2007 - Pagina 5 Berts laatste uurtje DOOR MARCEL VAN DER VOORT Bert’ te stoppen, foto izaak verkeste F L K05c®. (mjj.v.°pö«wenenmaawerk)__

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 5