Ska Night in Spot i! Serie concerten over Michiel de Ruyter TEAKPLEIN I 49,- I BEZOEK ONS VERNIEL r r. Expo in Fort Rammekens r? aanbiedingvan de maand Teakstocl Baleto onbehandeld van 69,00 voor te Middelburg Let's quit in de Spot Ska-Night W 'T’TT A TZTTT TT TX-T^=- De Bevelander F**, dé Weekkrant Expositie Opgemerkt en opgelapt 3000 M2 LANDELIJK WONEN 'j I 1 Woensdag27 juni 2007 - Pagina 37 -J L. «1 t r nt yr* T I VEERE - In het kader van het Michiel de Ruyter jaar wordt een serie herdenkingscon certen gegeven door het Zeeuws Orkest samen met het Scheldeloodsenkoor. De eerste concerten bij de ope ning van het De Ruyter jaar in maart, hadden veel succes. De laatste drie concerten vinden plaats op 28, 29 en 30 juni in Brouwershaven, Veere en Aar denburg. Het programma staat in het teken van de zee, zoals Meeresstille und glückliche Fahrt van Mendelssohn en Sea pictures’ van Elgar met soliste ZIERIKZEE GWELINGENSERAAT 33 (ACHTER PRAXISj'0111 45 4000 WW.WALHOUTWONEN.NL GEOPEND DI. T/M VR. 9.30 TOT 17.30, ZA. TOT 17.00 UUR, DO. KOOPAVOND, MA. GESLOTEN MIDDELBURG - Het Kunst- en Cultuurcentrum De Spot in Mid delburg houdt op zaterdag 30 ju ni als afsluiting van het seizoen een speciaal concert. The Skara- beez uit Venlo en Let’s Quit uit Eindhoven, trakteren op een avond SKA Mr DjD uit Vlissingen zorgt voor de verdere muzikale invulling van deze Ska avond. Ska is een aan rhythm blues verwante muzieksoort uit Jamai ca, die echter door het benadruk ken van de afterbeat spoedig van af de jaren zestig een eigen leven gaat leiden. Als voorloper van de veel langzamer klinkende reggae wordt deze muziek rond de jaren tachtig erg populair onder mods, skinheads, punks en andere jon gerengroepen. De diverse two- 18,00 euro. Op zaterdag 7 juli ge ven Het Zeeuws Orkest en het Scheldeloodsenkoor nog een openluchtconcert op het Schel- deterrein in Vlissingen. men met de eerder genoemde Skatalites en Laurel Aitken, maar ook met The Specials, Bad Manners, The Selecter en vele andere. 5-delige set Romeo 4 x Armstoel, lx Tafel 160 x 90 Nu slechts 599,- Prijs inclusief kussens. Geduld Merklappen worden met veel geduld en nauwkeurig heid gemaakt. Tijdens de ac tiviteiten in juli komt het pu bliek meer te weten over de technieken waarmee ze ge maakt worden. Tevens kun nen geïnteresseerden onder begeleiding van een werk groep, zelf een merklap ma ken. Helena Rasker, mezzo sopraan Daarna worden door het Schel deloodsenkoor enkele shanties gezongen. Koor en orkest treden samen op in Bestevaeriaties, een compositie van Léon Bours, en in de door Joan Berkhemer voor deze gelegenheid geschreven cantate De laatste zeeslag van De Ruyter voor koor, orkest en bariton met tekst van Marita cm. X I 4* ze energiemaclune begint te spe len is er geen houden meer aan. Met drie albums, twee Ip’s, sing les en internationale verzamelal- bums heeft deze negen koppige de jaren erna voor vele nieuwe band hun stempel gezet in de bands een reden deze muziek te skamuziek. Let’s Quit speelde sa- spelen. The Skarabeez is opgericht in 2002. Met invloeden van The Ska talites, Laurel Aitken en vele an dere skagiganten, houden zij er- GOES - Het Historisch Mu seum de Bevelanden in Goes opent zaterdag 30 juni de merklappenexpositie Opge merkt en Opgelapt in de Grote Kerk in Goes. Gedu rende de eerste week van ju li, tijdens de week van de merklap, zijn er diverse workshops, lezingen en een taxatiemiddag. De tentoon stelling biedt de gelegenheid om de collectie van het mu seum en enkele particuliere Zeeuwse merklappen, te be- zichtigen. Taxeren merklap Mensen die in het bezit zijn van een merklap, kunnen deze laten taxeren. Woens dag 4 juli is deskundige Joke Visser aanwezig van 13.30 tot 16.30. Zij houdt vrijdag 6 juli een lezing in het Historisch museum. De expositie Opgemerkt en Opgelapt is van 30 juni tot en met 8 september te bekijken z in de Grote Kerk aan de Sin- gelstraat in Goes. Meer infor matie over de data en de openingstijden is te vinden op de website: www.hmdb.nl of via: 0113- 228883. RITTHEM - In het Fort Ram mekens in Ritthem is van 1 juli tot en met 31 augustus een bijzondere tentoonstel ling te zien van Juul Korte- kaas en Conny Umbgrove. Fort Rammekens is het oudste zeefort van Europa (1547). De kunstenaars lie ten zich inspireren door de historie, de natuur, het wa ter, tijd, licht en de erosie van de verdedigingswer ken. De expositie is dage lijks geopend van 13.00 tot 17.00 uur, behalve op maandag. Meer informatie is verkrijgbaar via het Zeeuws maritiem mu- ZEEum. 0118- 412498. van de boel flink op zijn kop te zetten. Of het nu up-fempo ska, 5-delige set Bali 4 x Armstoel, 1 x Tafel 180 x 90 cm. Tafel gemaakt van oude teakhouten planken. Nu slechts 1.499,- (zolang de voorraad strekt) i90cm. B A 4 Jf- houten 11 tone bands zoals Madness (met hun hits ‘One step beyond’ en ‘Night boat to Cairo’) spelen hier- reggae of authentieke ska betreft, bij een belangrijke rol. Deze vro- deze band brengt een sound lijke sound in combinatie met waarbij het onmogelijk is stil te een hoge dansfactor, ook wel blijven staan. skanken genoemd, is gedurende Let’s Quit bestaat al twintig jaar en speelt up-tempo ska met een Nacht vol ska in groot gevoel voor humor. Als de- cultuurcentrum asss. ■Se- Mathijsen. Bariton Henk Smit Het Zeeuws Orkest geeft samen met het Scheldeloodsenkoor zingt solo de rol van De Ruyter een reeks concerten in Zeeland foto: p.r. die in zijn laatste zeeslag ten on der gaat. Orkest en koor staan wershaven; vrijdag 29 juni in de onder leiding van dirigenten Jo- Grote Kerk in Veere en zaterdag an Berkhemer en Léon Bours. 30 juni in de Sint Baafskerk in De concerten zijn op donderdag Aardenburg. Ze beginnen om 28 juni in de Grote Kerk in Brou- 20.15 uur en kaarten kosten MIDDELBURG - Let’s Quit, The Skarabeez en dj Mr. DjD te zien tijdens de Ska-Night op zaterdag 30 juni in De Spot aan de Bed- dewijkstraat 15 in Middelburg. Het begint om 20.00 uur en kaar ten kosten 7.50 euro. Zie voor meer informatie www.despotmid- delburg.nl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 37