Bekendmaking Gaat u binnenkort uw huis schilderen? van Johnnie To I /decóx HOME 10% I KORTING ELENBAAS N00M Biezelingsestraat 51 - 4421 BN Kapelle Tel. 0113 - 34 21 01 - Fax 0113 - 34 42 11 www.decohomeelenbaasnoom.nl www.schildernoom.nl GRATIS Workshop “BUITEN SCHILDEREN” 4'S 10." ELENBAAS N00M MAGERE BLANKE VARKENSLAPPEN MAGERE RUNDER RIBLAPPEN VARKENS FRICANDEAU/ROLLADE SHOARMA/GYROS WOKREEPJES t Jj i GEMENGD GEHAKT of VERSE WORST 3ku 10." 2.99 2.99 1.99 1.99 RUNDER SUCADELAPP. of TARTAAR 1/2^ xcleco HOME ZOMERVOORDEEL OP Kom dan donderdag 7 juni naar onze PROFESSIONELE VERF De Bevelander fl 1 KILO 1 KILO 1 KILO Rijkswaterstaat dé Weekkrant GRATIS sasr part ners op. Waar HH Boss Fay niet op heeft gerekend, is dat al deze moordenaars oude vrienden zijn van Wo. De vraag is: ligt de trouw van een keiharde misdadiger bij zijn werkgever of bij zijn voormalige ka meraad? Exiled is vanaf 31 mei te zien in de bioscoop. Regisseur Johnnie To uit Hongkong werd begin dit jaar onder de noemer Filmmaker In Focus in het zonnetje gezet tijdens het International Film Festival Rotterdam. Ook het nu uitge brachte Exiled, een spannende misdaadfilm zoals we die ken nen van To, was toen al te zien. De film speelt zich af tegen het decor van de Portugese kolonie Macau in 1998. Iedere leven de ziel gebruikt elke kans om wat extra geld te verdienen voor- dat de kolonie onder Chinees gezag komt. Tijdens deze hecti sche periode worden twee huurmoordenaars op pad ge stuurd door misdaadkoning Boss Fay. Ze moeten de voorma lige gangster Wo vermoorden, omdat deze zijn verbanning heeft geschonden en is teruggekeerd op Macau. Wo heeft een nieuw leven opgebouwd, met vrouw en kind. Als de huur moordenaars bij Wo’s huis arriveren, duiken ook twee van - hun voormalige J M| -S’ §-/\ u* I I GROOTHANDELSKORTING 10 a 20%, bij afname van 3 kg per vers vleessoort excl. reclames Wet verontreiniging oppervlaktewateren Middelburg, 30 mei 2007. drs. J.H.G. Jacobs Ministerie van Verkeer en Waterstaat VERF - BEHANG - GORDIJNSTOFFEN - RAAMDECORATIE - INTERIEURADVIES - TAPIJT Schildersbedrijf Noom brengt het vak dagelijks in de praktijk en heeft dus veel kennis over lakken, beitsen en materialen. U krijgt professioneel advies en gaat zelf aan de slag met verschillende problemen als hout- rot, moeilijke hoeken of het vervangen van kitnaden. Na deze workshop kunt u alle obstakels aan die u ervan weerhouden uw huis eens flink op te knappen. Heeft u interesse? Meldt u zich dan aan op telefoonnummer: 0113 - 34 21 01. Er is plaats voor een beperkt aantal personen, dus zorg dat u er snel bij bent. De workshop wordt gegeven op donderdag 7 juni en begint om 19.30 uur. Deze avond is er ook een demonstratie van Carte Colori kalkverf. Een kop koffie of een drankje staan voor u klaar. Op grond van de Algemene wet bestuurs recht kan tegen het besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en gezonden aan de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat dienst Zeeland (adres: Postbus 5014, 4330 KA Middelburg). Het bezwaarschrift dient te zijn onder tekend en ten minste het volgende te bevatten: 1. de naam en het adres van de indiener; 2. de dagtekening; 3. een vermelding van de datum en het kenmerk van de beschikking waartegen het bezwaarschrift zich richt; De Rijkswaterstaat dienst Zeeland geeft kennis van de acceptatie van de volgende melding: een melding Wvo van Martens Haven ontvangstinstallatie Vlissingen B.V. te Vlissingen, ontvangen op 28 maart 2007. De melding heeft betrekking op het ontkoppelen van het regenwater. (actie loopt t/m 30 augustus 2007 en geldt niet i.c.m. andere aanbiedingen) De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, namens deze, de hoofdingenieur-directeur, Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Naar aanleiding van het verzoek kan de voornoemde voorzitter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voor ziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan. Indien een bezwaarschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State. Het verzoek dient te worden ondertekend en ten minste het volgende te bevatten: 1de naam en het adres van de indiener; 2. de dagtekening; 3. een vermelding van het bestuursorgaan dat de beschikking heeft genomen en de datum en het kenmerk van de beschikking; 4. de gronden van het verzoek (motivering). 4. een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan verenigen. SIGMA COATINGS BREDA-TUINZICT Cypresstr. 7 w centrum Tuinzigt MADE Den Deel 4 COES-OOST Kamperfoeliestr 85 WAALWIJK Crotestr.309 SCHIJNCEL Hoofdstr. 166 ROOSENDAAL-OOST voltastr. 9 OOSTERHOUT-ZUID w centrum Zuiderhout 13 De melding en het besluit daarop kunnen worden ingezien van 31 mei 2007 tot en met 11 juli 2007 - bij de Rijkswaterstaat dienst Zeeland, Poelendaelesingel 18 te Middelburg op voorafgaande afspraak (telefoon 0118 - 62 24 28), op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en - bij de gemeente Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en - in de centrale hal van het stadhuis van de gemeente Vlissingen gelegen aan de Paul Krugerstraat 1 te Vlissingen, op werkdagen tijdens kantooruren. Na voorafgaande afspraak (telefoon 0118 -48 73 39/48 73 00 of whe@vlissingen.nl) kunnen de stukken ook op donderdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur ingezien worden. KLEUR- EN SCHILDER- ADVIES S2U Allure Gloss ÏSSBC: FOTO: 2007 A-FILM DISTRIBUTION. De hele maand h juni, juli en augustus krijgt u I op Boonstoppel, Sigma en Sikkens buitenverf o ■o o co o je •S _g N O o> t- co V» c -s s 5 5 ch °- tx O Melding van Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen B.V. te Nieuwdorp Reclames geldig Vm zaterdag GROOTHANDELSKORTING 10 a 20%, bij afname van 3 kg per vers vit Biezelingsestraat 51 Kapelle Tel. 0113 - 34 21 01 Kerkstraat 4 Scherpenisse Tel. 0166 - 66 28 80 www.decohomeelenbaasnoom.nl Woensdag 30 mei 2007 - Pagina 40 22 w» O> J

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 40