I I elij rk „en altijd 10 cent korting on de landelijke adviesprijs J Bij het tanken van mininimaal 30 liter brandstof op donderdag, vrijdag of zaterdag van 08.00 uur tot 20.00 uur ontvangt u een: I I Beukenhof 1 De Bevelander AP vnt zi SP.. dé dé Weekkrant Huismuseum Tukker wie om een rondleiding vraagt. Heuten neemt de bezoeker ver volgens mee naar de voorkamer waar een originele scheepsbel als eerste aandacht trekt. Repli ca’s van boten staan voor het vensterraam. In de hoek van het kozijn een voorbeeld van huis vlijt: een overdekte boot met al lemaal plastic beestjes er op. “Dat moet de Ark van Noah voorstellen", vertelt hij gelaten, maar grijnst vervolgens: “Ik heb een vriend en die is Kennelijk hebben ze dan de Ark behandeld in hun lessen.” Alle hoeken en wanden van de kamers trakteren de bezoeker maritieme spulletjes mensen rond in zijn huis "Ik ben geboren en opge groeid in Twente, dus ver van de zee. Daarom noem ik mijn huis en het museum De Tukker." Zeeman was Heuten nooit. Ik ben wel nog marinier geweest in Nieuw Guinea, tot 1962, dus een beetje marine heb ik wel meegemaakt.” moslim. Hij wist zeker dat Noah geen varken had meegenomen. Toch heb ik die er op laten staan. Het is trouwens frappant. Regelmatig komen kinderen op de scheepvaart waaronder van de zondagsschool hier voor een aantal replica's van vissers- het raam kijken naar dat bootje, boten met Arnemuiden als Meer dan tien jaar verzamelen onder het motto: “Ik weet ei genlijk niet waarom, maar het gebeurt.” De 64-jarige Rolf Heu ten deelt graag zijn maritieme verzameling met bezoekers en vertelt waar mogelijk kleurrijke anekdotes. Bijvoorbeeld die koperen duikhelm in de eetka mer. “Dit soort helm wordt nog steeds gebruikt. Die kleintjes er naast zijn echte souvenirs. Dat is dus kitsch. Ook die koperen asbakken op tafel komen uit de souvenirwinkel. Maar zoals je ziet hebben ze wat met bootjes te maken.” De eetkamer en keu ken zijn het vertrekpunt voor Wie belangstelling heeft om eens een keertje rond te ko men struinen in het huismu seum van Rolf Heuten kan er vijf dagen per week terecht. Vrijdag en zaterdag niet, want dan is de man uit Ame- rnuiden suppoost bij het Scheepvaart Museum in Zierikzee. Hij heft geen en treegeld. Maar wie dat wil kan wat in de schatkist stop pen van de verzamelaar. “Die zet ik altijd demonstra tief neer. Als men sen er niets in Jjk stoppen, is het ook goed. Maar een extra'tje om weer iets\ voor mijn museum te kun- nen doen is mooi meegeno- Sjjhi men.” Met Rolf Heuten kan een af spraak worden gemaakt via telefoonnummer 0118- 601901. r W aarom hij verzamelt, Rolf Heuten heeft geen idee. Wel^^^ieidt hij graag om zijn verzameling te laten zien, roro: jaap wolterbeek ARNEMUIDEN - Hoe het al lemaal gekomen is? Hij weet het niet. Zo maar. Het is niet eens een obsessie. In eens was hij verzamelaar van maritieme kleinoden in een - bijna - maximale di versiteit. Zijn huis aan de Noordstraat 47 in Amemui- den staat inmiddels propvol met een scala aan replica's van schepen en kitsch, alles in relatie met water en wat de mens daar op en onder doet. thuishaven. Ook de twee slaap kamers en een werkkamer op de bovenverdieping krijgen de bezoekers te zien. Bij elk detail vertelt de voormalige produc- tiemedewerker van Hoechst een verhaal. Maar over zichzelf en de drive voor deze verzamel woede? “Het gebeurt gewoon.” En? Nooit zeeman willen wor- \den? “Als jongen wilde ik in- derdaad zeeman wor- den. Dat mocht niet van miin ouc*ers- Ik wilde het boven- niet zo fanatiek. Thuis vonden ze het beter als ik lasser zou worden. Daar had ik niet zoveel zin in.” I y 1 Woensdag 30 mei 2007 - Pagina 22 A Waardebon Boot in de slaapkamer Rolf Heuten verzamelt in zijn huis een maritiem museumj| DOOR AD HANNEMAN Tegen inlevering van deze bon op 31 m®' tot 6 juni ontvangt u in onze supermarkt een Belgische bonbons-zeevruchten gratis! dien h -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 22