Vierdaagse langs kust Tegel Troef: Onze Club VERBOUWEN? Sancties dreigen voor de vervoerders ■IIIIIIIIIM PALLETVERKOOP X L w Het geeft financiële rust! Aanpassing op uw hypotheek... 0113 - 57 05 OO www.zhhuys.nl €40,- korting per product Doeland Van Maris -k»©E ZUIDSCHOR NAUTIC LIFESTYLE WATERSPORT www. maaltijdathomenl 't Zeeuwse Hypotheek Huys I Hypotheek adviseur De Bevelander Bodybuilden Zilveren medaille e. dé Weekkrant Kort Sport VELUX positieve punten opgeleverd. Zo zijn tijdens het onderzoek geen vreemdelingen zonder GOES - De rugbyers van Tovaal, opgericht op 21 april 1978, kijken al uit naar volgend jaar. Want het dertigjarig bestaan van de Goese club wordt ongetwijfeld gevierd met een trip, een toernooi en cu linaire activiteiten. Vanaf het ontstaan speelt de ver eniging op sportpark Het Schen- ge. "Tovaal heeft een hoofdveld, de korfbalvelden, zijnde veld 7. We konden altijd gebruik maken van de Togo-kantine”, memo reert voorzitter Hans Markusse. “Vanaf 1988 hadden wij een ei gen clubhuis met een trainings veld ervoor. Onze activiteiten speelden zich voor tachtig pro cent daar af zoals de jeugdwed strijden, toernooien en wedstrij den tegen onze buitenlandse gasten. Geen competitie, daar was het hoofdveld voor. We heb ben ons trainingsveld moeten afstaan voor uitbreiding van de www.tegeltroef.nl VELUX raamdecoratie Skeelerwedstrijden WEMELDINGE - Bij skee lerwedstrijden in Wemel- dinge won Olivier Goud, skeeler uit Waarde, de der de wedstrijd in de WEA Cup. Door zijn overwin ning neemt Goud de lei ding in de tussenstand van het klassement. Topper te paard GOES - Bij de eventing- wedstrijden van zaterdag en zondag in Vrouwenpol der was Albert Voorn, win naar van Olympisch zilver in Sydney 2000 de absolute publiekstrekker. De wed strijden bij manege de Een dracht trokken veel deel nemers én paardensport- liefhebbers. KAPELLE - Bodybuilder Corné de Roo uit Kapelle behaalde onlangs bij wed strijden bodybuilding in het Arsenaal Theater in Vlissingen een uitstekende tweede plaats. Bij zijn de buut bij de junioren inter nationals moest het lid van Shape Fitness Centrum Ka pelle alleen een Vlaming voor zich dulden. RILLAND - Op de Open Brabantse meerkampioen- schappen in Gemert scoor de Victor Besters uit Ril land met zijn tweede plaats een zilveren medaille met een totaal van 5050 pun ten. ZOUTELANDE - De Zeeuw se Wandelbond houdt van 4 tot en met 8 juni een avond vierdaagse in Zoutelande. De wandelaars kunnen kiezen uit de afstanden vijf of tien kilo meter De routes zijn uitgezet over strand, binnenwegen, na tuurpaden en door bos en dui- ject lopen. Dan komt er een proces-verbaal. Hierna volgt een schikking of bepaalt de rechter de strafmaat. Het kan ook bij de bestuurlijke rechter komen. In zo’n geval gaat het om een dwangsom of het ge deeltelijk sluiten van een be drijf. Dat laatste verwacht ik niet op korte termijn”, zegt Stokker- Nu tot 7 dagen per week geopend van 9.00-18.00 uur Winkel Wolphaartsdijk, Gaastra-Store (500 m2) Outlet-Shop Wolphaartsdijk: kortingen 40-70% De Zuidschor Roompot Marina nen. Ook de bunkerroute is on derdeel van de vierdaagse. De wandelingen beginnen da gelijks om 18.30 uur bij de mu ziektent aan de Langstraat in Zoutelande. Inschrijven kan tot 1 juni via 0118-562257 voor drieeuro of op de dag zelf tussen 17.30 en 18.00 uur voor vier eu ro. 2003 de renovatie van veld 7. "Wij vonden dat juist het beste veld, maar de gemeente heeft de renovatie toch uitgevoerd. Het veld ligt er nu slecht bij, niet ge schikt voor rubgy. Bij een scrumm vliegen de plaggen door rectificatie MAALTIID@HOME GOES Verleden week stond er een verkeerd website-adres in de advertentie dit moet zijn de lucht. Dat mag in de nabije toekomst verbeterd worden.” Rugby Tovaal staat in de belang stelling bij de jeugd. In de leef tijdsgroep van zes tot twaalf jaar ging het ledenaantal van twintig hockeyvelden." Toen kwam in naar veertig leden. Bij de senio ren zijn er twintig tot dertig spe lers. Rugby is een internationaal gebeuren en Tovaal speelt in Frankrijk, België, Engeland, Ita lië en Duitsland. Tovaal kan al- tijd nieuwe leden gebruiken, maar: “Rugby is een mannen- sport zonder gezeur. Recht toe, recht aan, en respect voor de te genstander. Bij rugby moet je uitdelen én incasseren. Wie al léén kan uitdelen die zijn wij lie ver kwijt dan rijk.” Meer info: www.tovaal.nl of 0113-21504. WAND VLOERTEGELS DOUCHEBAKKEN SCHERMEN DIVERSE (HOEK)BADEN HANGCLOSETS BENODIGDE (BOUW)MATERIALEN SABO 43-COMPACT A.D. van Gilst K Een andere bevinding van de controle is-dat niet alle medewerkers die betrok ken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor, de juiste opleidings- papieren hebben. Bij de gemeente Goes hebben mans van Servicepunt Handha- ze de bevindingen van de con- ving Zeeland in Middelburg. In trole nog niet gelezen. Dagelijks dit project zitten onder andere rijden daar goederentreinen de gemeenten Borsele, Rei- dwars door de stad. Ook langs merswaal, Kapelle, Terneuzen, het station waar veel mensen cp Goes en Vlissingen, KLPD hun trein staan te wachten. Lo- Spoorwegpolitie, Politie Zee- co-burgemeester M. Dieleman: land, Inspectie Verkeer en Wa- “Het spoor is belangrijk. Moch- terstaat, VROM inspectie, Ar- ten zaken niet kloppen, dan beidsinspectieenVeiligheidsre- moet het in orde komen. Het gio Zeeland. gaat immers vaak om gevaarlij- Overigens heeft de controle ook ke stoffen.” Volgens Stokkermans komen die maatregelen er zeker. “Er zijn overtredingen bij ProRail en een tewerkstellingsvergunning verschillende vervoerders ge- aangetroffen en is de aanwezige zien. Sancties zijn nog niet op- documentatie binnen de bedrij- gelegd. De betrokkenen krijgen ven in orde. De rangeeractivitei- een brief met daarin een ter- ten bij de bedrijven verlopen mijn waarin alles moet zijn op- binnen de voorschriften en niet gelost. Eventuele sancties kun- één trein rijdt er te snel als de nen via het strafrechtelijke tra- onderzoekers hun werk doen. Tovaal in rood-blauw rugbyshirt in actie tegen HTV Heidelberg. Voor bescherming hebben de spe lers alleen een gebitsbeschermer. Toch vallen blessures reuze mee. Scoren gebeurt wanneer de bal over de achterlijn van de tegenpartij op de grond gedrukt wordt foto: feuce buonadonna Ip" Blessure vallerv w reuze mee Rugby Woensdag 30 mei 2007 - Pagina 21 Een hechte band DOOR LEON JANSSENS altijd voordelig 6. uit voorraad >1 I VERVOLG AMUNDSENWEG 2a. GOES (NAAST BRUINS). TEL (0113) 253523 Speel met daglicht - Daglicht zoals jij het wilt Alleen originele VELUX raamdecoratie past perfect op VELUX daglicht- systemen en dakvensters. En met het unieke Pick&Click!™ systeem monteert u alles in een handomdraai, zelfs op VELUX dakvensters van 25 jaar en ouder. Koopt u in april, mei of juni VELUX raamdecoratie, dan ontvangt u bovendien 10,- tot 40,- per product retour. Wij vertellen u er graag meer over. Dij kwel sestraat 36, 4421 AH KAPELLE Telefoon: 0113-341540 Voor de kids hebben wij alle dagen van het jaar een springkussen staan! De Zuidschor Zandkreekweg 5, Jachthavens Wolphaartsdijk, tel. 0113-582310 Sophia Boulevard 24, Kamperland (open in het seizoen). Dames/heren/kids: kleding schoenen/laarzen. Gaastra Store - Riverwoods - Vingino - Magie Marine Casual - Timberland - Helly Hansen - RW Fashion - SLAM - Henri Lloyd - Ci ill - Dubarry - Cros - Teva - Magellan Mu Hoy, etc. Compact en sierlijk, 43 cm maaibreedte, robuust aluminium chassis. Standaard met centrale maaihoogteverstelling en variabele duwboominstelling. Uw dealer Nieuwe Rijksweg 2A 4472 AB !s-Heer Hendrikskinderen (bij Goes) Telefoon 0113-215351/223531 Ook op zaterdag geopend www.vangilstbv.nl V.3.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 21