Zo ben ik f moeiteloos 20 kg afgevallen! w Dit is het uitzonderlijke, 100% natuurlijke product, met behulp waarvan u uw droomfiguur terugkrijgt 0900/265.89.05 in korte tijd, nadat ik in een tijdschrift over deze nieuwe methode gelezen had U KUNT OOK EENVOUDIG EN SNEL BESTELLEN VIA INTERNET: www.tropexliqht.ch f i t VOOR EEN SUPERSNELLE LEVERING BEL 7 dagen per week dag en nacht (en nu, verscheidene jaren later, ben ik nog geen kilo meer aangekomen). Nu kan ik weer I lachen, wantik voel me goed in mijn vel I zitten. Ik heb I afscheid genomen van mijn 19 kilo overgewicht, en l ben nu eindelijk met mezelf in het reine! I Mevrouw Giulia Zelfs na de geboorte van mijn kind ben ik op mijn gewicht gebleven Ik ben toen niet alleen niet weer aan gekomen, maar ik ben nog eens 3 kilo afgevallen, zodat ik nu op mijn ideale gewicht ben! Ik heb mijn vriendinnen en beken den de TropexLight kuur aanbevolen, en allemaal waren ze enthousiast. Eén van hen heeft zich van 26 kilo weten te ontdoen, die ze al 20 jaar lang met zich had meegesleept. king zou hebben. Dat komt ook doordat TropexLight niets van u eist: - geen wilsinspanning, - geen streng dieet, - geen inspannende sportoefenin- gen. Als u dus alle mogelijke manteren zonder resultaat hebt geprobeerd, als u niet kon afvallen of uw gewicht kon vasthouden ...is dat geen reden om te wanhopen. Doet u nog één keer een poging, want deze keer is het de juiste methode. Deze uitzonderlijke ervaring zal u bewijzen, dat ook u deze keer wer kelijk afvalten uw droomfiguur kunt behouden. BELANGRIJK: Aangezien uitsluitend verse ingre diënten worden gebruikt, kunnen wij slechts een beperkte voorraad opslaan. De eerstvolgende levering zal pas over ongeveer 3 weken uit het laboratorium komen. De eerst binnenkomende bestellingen wor den daarom met voorrang afge werkt. Kies de kuur die bij u past Als u tot 6 kilo wilt afvallen bestel dan de kuur TropexLight-Normaal voor de prijs van 49,—. Als u tussen de 6 en 10 kilo wilt afvallen bestel dan de kuur TropexLight-Extra voor de prijs van 69,— Als u tussen de 10 en 15 kilo wilt afvallen bestel dan de kuur TropexLight-Intensief voor de prijs van 79.— Als u tussen de 15 en 20 kilo wilt afvallen bestel dan de kuur TropexLight-Extra intensief voor de prijs van 99,— Als ti meer dan 20 kilo wilt afval len bestel dan de kuur TropexLight-Super voor de prijs van 109,— Voor een snelle levering houd u a.u.b. uw bank- of gironummer bij de hand. U machtigt ons dan tot A Is allereerste moet ik zeg- J%gen. dat in mijn familie ^>alle vrouwen, laat ik maar zeggen, fors gebouwd zijn. Mijn grootmoeder zei altijd: “Het is beter nijd te oogsten dan mede lijden.” Ook als ik geen honger had, moest ik mijn bord leeg eten. Ik had geen andere keus, echt niet. Zo zag ik eruit, voordat ik deze wondermethode probeerde: met een lengte van 1,63 m woog ik 69 kilo. Ik was compleet radeloos! Ik woog te veel, maar het lukte me niet om af te vallen. Ik had alles al geprobeerd, maar niets had echt gewerkt, totdat Mijn man kan het nog steeds niet geloven. Ik ben mijn hele overgewicht kwijt geraakt. Nu heb ik de indruk, dat ik de weg gevonden heb om een nieuw leven te beginnen. Vraag: Krijg ik als lezeres van dit blad voor dit TropexLight serum een proefaanbieding zonder koop verplichting? Antwoord: Ja. Als u wilt dat wij u een complete kuur van Tropex Light serum voor een vrijblijvende proef direct toesturen, dan kunt u als volgt bestellen: Per telefoon: 0900/265.89.05 (0,35ct p/min) 7 dagen per week, dag en nacht! Of via internet: www.tropexliaht.ch Wilt u net als Giulia 5253 kilo wegen? Door middel van de behandeling met het TropexLight serum kunt u een afslankmiddel uitproberen dat zich duidelijk van alle andere midde len onderscheidt. Al in de eerste dagen verliest u ten minste 3 kilo, en daarna valt u regelmatig 3 tot 4 kilo per week af. En dat gaat zo door tot dat u uw droomfiguur hebt bereikt. En daarna komt u niet weer aan, zoals tot nu toe steeds het geval was (zoals blijkt uit de hiernaast staande verkla ringen). Wilt u nooit meer een ge dachte hoeven te verspillen aan uw overtollige kilo’s die u nu voortdu rend kwellen, en u daaraan hoeven te storen? Wilt u uzelf kunnen zijn? Pro beert u het dan eenvoudig eens (maak gebruik van het vrijblijvende aanbod hiernaast) en volgt u het voorbeeld van mevrouw Giulia en alle andere slanke vrouwen van uw leeftijd. Door het destilleren van planten uit tropische teeltgebieden slaagden enkele wetenschappers erin om te komen tot het ontwikkelen van het eerste serum dat via de mond kan worden ingenomen, en dat leidt tot een snel gewichtsverlies. Er is gewichtsverlies van 3 kilo per week vastgesteld. De gezamenlij ke vakpers meldde daarover: TropexLight betekent een ware revolutie voor alle mensen met gewichtsproblemen. Vraag: Hoe is dat mogelijk? Antwoord: Ervaringen hebben aangetoond, dat het TropexLight serum meer calorieën verbrandt dan het lichaam via de voeding toegevoerd krijgt. Daarom zult u, zodra u met het innemen van het TropexLight serum bent begonnen, ONONDERBROKEN UW OVER TOLLIGE KILO’S EN CENTIME TERS KWIJTRAKEN, Vraag: Waar gaat het om? Antwoord: Dit 100% natuurlijke drinkserum bestaat uit tropische planten en vruchten, die eikaars werking versterken. Tot de be standdelen van het serum beho ren: Garcinia cambogia, een sterk werkend middel tegen overge wicht, verhoogd cholesterolgehal te en bloedvetten, en is dus van grote waarde bij diëten en afslank- programma's. Verder de zaadkor rels van de gomplant Gymnema sylvestris met de stof gurmarm ofwel 'suikervernietiger', en het uit van me te vervreemden. Hij zei: “Je hebt een leuk gezicht, je ziet er 10 jaar jonger uit dan je bent. Alleen je achterwerk dat is echt jammer Ik leed daar erg onder. Ik schaamde me, droeg geen spijkerbroeken meer en ik trok geen badpak meer aan. Binnen 2 jaar verergerde de toestand in een ware ramp: de weegschaal gaf 69 kilo aan. Ik volgde een dieet en ontzegde me alles. Daardoor viel ik 2 of 3 kilo af, maar na een paar dagen zaten ze er weer aan. Ik ging er zélfs voor naar de dokter, maar van de eet lust remmende medicijnen die hij me voorschreef, kreeg ik erge maagpijn ik kon niet goed meer slapen en ondanks alles viel ik niet af! Er moest beslist iets gebeuren! Ik voelde me miserabel, zo ver schrikkelijk dik! Ik probeerde te voorkomen om me in mijn ondergoed te vertonen, wat ik vroeger wel eens deed. Mijn man had eigenlijk geen belangstelling meer voor me. Als ik ’s avonds ging slapen, keerde hij me vaak zijn rug toe en ging slapen zonder een woord te zeggen! Ik las vaak de krant en in veel tijd schriften vond ik veel artikelen over jonge vrouwen van ongeveer mijn leeftijd die het gelukt was om 10, 15 of zelfs 20 kilo af te vallen, zonder bijzondere inspanningen en zonder al te veel van hun gewoonten te veran deren. Ze hadden allemaal gebruik ge maakt van een middel dat Tropex Light heette, een kuur met een drank op basis van vruchten en tropische planten, die men tijdens de maaltijd moest drinken. Dat is gemakkelijk genoeg en men hoeft zich niet in te spannen. Dus zei ik tegen mezelf: “Waarom zou ik dat niet eens probe ren?” De jonge vrouwen op de foto’s zagen er zo goed uit, met een vrijwel volmaakt lichaam. En bovendien, als zo veel vrouwen met behulp van dit serum al met zoveel succes afgeval len waren, waarom zou het dan bij mij niet werken? Het was een uitzonderlijke ontdekking Zonder iemand iets te zeggen belde de ananas afkomstige enzym bro- melaïne. dat eiwitten afbreekt. Dan de pompelmoes (Citrus grandis), met een zeer hoog gehalte aan citroenzuur, dat versterkend werkt op de longen en de maag. Het sti muleert de afscheiding van maag- en galsappen en behoud daardoor de eigenschappen van de spijs vertering en de eetlust. Het ver sterft de werking van de lever en de nieren en reinigt het bloed. Tevens werkt het urinedrijvend, dus als een plasmiddet. Deze combinatie heeft zijn werk zaamheid bewezen bij duizenden mensen met gewichtsproblemen, en bewerkstelligt een tot nu toe niet bestaande snelle afbraak van vetten. Vraag: Hoeveel kilo kan iemand per week afvallen, bij wie tot nu toe alle pogingen om af te vallen vruchteloos waren? Antwoord: Als u minder dan 10 kilo moet afvallen, raakt u gemid deld 3 kilo per week kwijt. Als u meer dan 10 kilo moet afvallen, gaat het nog sneller. Veel mensen met meer dan 15 kilo overgewicht vielen in de eerste week meer dan 6 kilo af, en telkens 3 tot 4 kilo in de volgende weken. Vraag: Hoe moet deze kuur toe gepast worden? Antwoord: Los 18 druppels van het serum op in een glas water of thee en drink dat vóór de maaltij den. Direct daarna begint de com binatie van de slank makende pco- ik op en ik bestelde een TropexLight intensieve kuur, met de volgende garantie: als ik niet in 4 weken 12 kilo zou afvallen, zou ik het voor de kuur betaalde bedrag volledig terugkrij gen. Ik was nieuwsgierig en heel onge duldig, maar gelukkig hoefde ik niet lang te wachten: al na een paar dagen kreeg ik mijn bestelling! Ik kreeg een pakketje, waarin de flacons met het TropexLight serum verpakt waren. Het product beviel me meteen al goed: het zag er goed uit en het leek eenvoudig in het gebruik. Ik begon met de gebruiksaanwijzing eens goed door te lezen. In mijn geval moest ik 18 druppels van het serum in een glas water oplossen en vóór de maaltijden opdrinken. Ik was erop gebrand, met de kuur te beginnen! Ik herinner me, dat ik in de badka mer een grafiek maakte om de bereik te resultaten te kunnen vastleggen omdat ik echter niet wilde dat mijn man het zou zien, verstopte ik die in mijn badkastje En ik dronk mijn eerste glas TropexLight nog diezelfde avond. Het was echt een prettige smaak. En plotseling begonnen de ponden weg te smelten! Ik begon op een maandagavond, en toen ik 2 dagen later op de weeg schaal ging staan was ik een beetje teleurgesteld, want ik was nog maar 1 kilo afgevallen. Volgens de medede lingen was dat echter normaaldus ik liet me niet ongerust maken en ik ging gewoon door met de kuur. Ik weet niet meer precies wat er de volgende dagen gebeurde, maar het leek wel alsof ik begonnen was weg te smeltenEen paar dagen later was ik nog eens 4 kilo kwijtgeraakt. U kunt zich wel voorstellen, hoe tevreden ik was. Ik kon het nauwe lijks geloven, maar iedere keer als ik in de spiegel keek, kon ik met het blote oog de ongelofelijke resultaten zien. Van dag tot dag raakte ik er steeds meer van overtuigd, dat het me met die kuur werkelijk zou lukken om van mijn overgewicht af te komen. En ik zou gelijk krijgen. Ik viel verder ducten zijn werking te ontplooien. De vetcellen worden kleiner en de gehate vetkussentjes verdwijnen snel. Al in de eerste week kunt u het resultaat in de spiegel zien en op de weegschaal aflezen Vraag: Ik heb al veel geprobeerd om af te vallen, maar geen enkel middel heeft goed gewerkt. Waarom zou het deze keer anders gaan? Antwoord: Omdat in dit geval het afslankproces vanzelf verloopt U verbrandt meer calorieën dan u inneemt. Al degenen die deze kuur hebben gevolgd, zijn afgevallen. Er is dus geen enkele reden waar om dit middel, dal bij velen gewerkt heeft, bij u géén uitwer- regelmatig af en na de 2e week gaf de weegschaal precies 8 kilo minder aan. In 3 weken was ik 11 kilo kwijtgeraakt! Iedere morgen als ik me woog, had ik het gevoel dat ik zienderogen afviel. Het was fantastisch! En ik kreeg ook een steeds beter humeur! Het was merkwaardig, ik verveelde me niet meer, maar ik was ongewoon ondememingslustig, ik voelde me let terlijk in een soort vervoering en vol geestdrift. In de loop van de 3e week viel ik moeiteloos nog eens 3 kilo af het was werkelijk prachtig. En dat alles zonder honger te lijden, zonder dat ik me moe voelde, zonder maagkram pen en ik at verder alles waar ik trek in had. Tegen het eind van de 6e week ver trouwde ik nauwelijks mijn eigen ogen, toen ik op de weegschaal stapte Ik woog me ook nog eens een keer in de apotheek, om er zeker van te zijn dat mijn weegschaal goed was! Het was ongelofelijk! Ik was 19 kilo afgevallen en ik voelde me in de zevende hemel. Nu, meer dan een jaar later, weeg ik 52 kilo (en dat vergeleken met de 69 kilo in het begin). Ik kook nog steeds graag en mijn man houdt ervan als ik lekkere gerechten voor hem klaar maak. Ik kom echter niet meer aan Iets binnenin me is er veranderd, al weet ik niet watEén ding weet ik evenwel heel zeker: ik zal niet meer aankomen! éénmalige afschrijving via automa tische incasso Afschrijving vindt pas plaats 30 dagen na levering! Als u ons niet machtigt leveren wij uw bestelling onder rembours. U betaalt dan bij aflevering aan de postbode Rembourskosten be dragen dan 7,— extra. Prijzen zijn exclusief 4,95 ver zendkosten. Vraag: Welke garantie heb ik? Antwoord: U moet ten minste 3 kilo per week afvallen, en wel al in de eerste week. Zou dat niet het geval zijn, dan stuurt u ons de aan gebroken verpakking binnen 30 dagen na ontvangst terug. Wij betalen u dan gegarandeerd het aankoopbedrag terug. Al op m’n 12e jaar was ik bezeten van één ding: ik wilde niet dik wor den. Voor niets ter wereld wilde ik er uitzien als mijn tantes en mijn nicht jes. Ik wilde net zo slank zijn als de modellen in modetijdschriften, van wie ik overal in mijn kamer foto’s had hangen! Het tegendeel werd echter jammer genoeg waar. Al op m’n 14e begon ik rond te worden: ik was niet zo groot, had te veel vet op mijn heupen, en mijn benen waren te dik.'Daarom was ik tussen m’n 15e en 20e eigenlijk de hele tijd bezig met vechten tegen de overtollige kilo’sen tegen mezelf. Op een dag schaamde ik me zó erg! Toen ik 24 was, trouwde ik. Mijn man en ik besloten dat ik niet zou blijven werken, zodat ik me met het huis en het huishouden kon bezighou den. In het begin was alles nieuw en prachtig! Het nieuwe leven beviel me heel goed, alles liep goed, het huis was heel mooi maar na een tijdje begon ik me te vervelen. Ik ging bijna niet meer het huis uit, voelde me alleen en ik bracht de tijd door met het snoepen van allerlei lek kere dingen een taartje hier, een koekje daar - ik at bijna zonder ophouden de hele dag door. Ik moest me inhouden, om de koelkast niet volledig te plunderen! Ik merkte, hoe ik weer van die ‘eet- buien’ kreeg net als toen ik nog jong was en ik kon er niets tegen doen, ik was eenvoudig te zwak. Je kon letterlijk zien, hoe ik steeds maar dikker werd. In het begin vond mijn man het leuk; hij zei dat het me goed stond en dat alles in de goede verhoudingen was maar na een tijdje begon hij zich toch een beetje (Advertorial)

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 17