Zeeuwse wijn in de prijzen I Dubbel 0 K6 ta a I Natuursteeniïuis I Crafqedenktekens op www.natuursteenhuis.nl ly IH I Ik Druif U i tv a a rtve rzorging LJnda van Win gen Volledige verzorging van begrafenis of cremafie. h ■'Sri ijkf De Bevelander dé Weekkrant JOOS JAN MARINUS DEKKER Tel. 0113 -63 91 08 GOES - Het was afgelopen zaterdag een speciale dag van dertig ver standelijk gehandicapten. In een heuse Engelse dubbeldekker maakten ze samen met hun bege leiders een rondrit door de Zak van Zuid-Beveland. Een dubbeldekker betekent ook dubbel zo veel pret. De rit was een inittiatief van de Bewoners Evenementen Commissie van stichting Zuidwes ter regio Zuid, foto: feuce buonadonna lÖL'Mcr) •Wtafitetuiging es* s'.’Wieme - w: Woensdag 30 mei 2007 - Pagina 14 Goes, 20 mei 2007 i an.ur Oplage De Bevelander 41.200 inclusief bezorging buiten de woonkernen Familieberichten bevatten mededelingen van: A. geboorte, verloving, huwelijk, jubilea, verjaardag en dankbetuiging B. overlijden, dankbetuiging en Memoriam Afsluittijden: Opgave familieberichten kan tot maandagmorgen 12.00 uur. Spoedeisende berichten kunnen tot maandag 15.00 uur worden doorgegeven. Dag en nacht beschikbaar Uw wens is onze zorg, uw vertrouwen waard! Strlepseweg 4 4435 RL Baarland Web: www.llndavanwingen.nl het blijft pionieren. Fruit zet je af op een veiling, maar dit is een product wat je helemaal zelf moet doen. Er zijn hier geen wijncorporaties. Elke wijn gaardenier moet zelf zijn flesjes zien te slijten.” Het duurt even voordat een wijnrank echt goede druiven geeft, ongeveer zes tot zeven jaar. Dit jaar zou dus een veelbelovende op brengst kunnen geven. Druk heeft de familie Moelker het zeker, L». ondanks de ont spannen indruk k van de wijn aker. “Naast ons fruitteeltbedrijf hebben we een kas met druivenplant jes voor de groothandel, plus dus de wijngaard. We verzorgen ook rondleidin gen op ons bedrijf.- Het he le proces van wijn maken wordt op verschillende manieren zichtbaar ge maakt.” En de wijnranken liepen vanwege het warme al vroeg uit. griming Telefoon tijdens kantooruren 0113 - 274014 Fax 0113 -274010 E-mail: fabe@whk.wegener.nl De onder A en B genoemde advertenties zijn standaard 74 mm breed. Deze bruid ziet er op 1 juni heel anders uit! er wezen mag. Samen met bruidegom Pim, heeft ze er eng veel zin in. Wij zullen het niet ontkennen: haar nieuwe achternaam is best even wennen. En weten wanneer jij dit leest, dan is het al een beetje feest! Groetjes van je collega’s. i/rt kansen v-ertnUrv wv hanniter en de Biancadruif en de Phoenix en Hon gaarse Zalagyongye-druif. Die doen het perfect in ons klimaat en op lichte klei grond. We hebben ervoor gekozen de wijnteelt en het maken van de wijn zo natuurlijk mogelijk te hou den. Het eerste jaar had den we een opbrengst van zeshonderd flessen en nu van ongeveer vijfduizend flessen per jaar. Toch, ik had absoluut niet ver wacht dat onze wijn zo’n succes zou worden, want Want dat is de heuglijke dag, dat deze dame o Kijk voor. Goes 's-Heer Hendrikskinderendijk 117. Tel (0113) 216555 Middelburg Arnesteinweg 40. Tel (0118) 612579 (op afspraak) gaard De Oorsprong in het Zuid-Bevelandse Oudelande zet graag de deuren open voor wie van witte wijn houdt. Zeeuwse wijn. Een goe de wijn, wat extra be vestigd werd door een bronzen medaille voor de Johanniter 2004, ge wonnen op de interna tionale wereldwijnkeu- ring in Slowakije. Hoezo, wijn uit Zeeland? Eigenaar Dick Moelker: "Samen met mijn vrouw hebben we een fruitteelt bedrijf en we zochten naar een nevenactiviteit. Wijn bouw leek ons interessant en we zijn gaan kijken bij verschillende wijngaarden in Nederland. Ik heb een studie bij het wijngilde ge volgd en sinds een paar jaar produceren wij witte, Zeeuwse wijnen.” Maar, een wijngaard roept een beeld op van warmte en romantiek, niet zozeer die van Zeeuwse klei. ”De meeste mensen stellen zich inderdaad zo een wijngaard voor. Beelden van Frankrijk en Spanje. De rassen die het daar pri ma doen, kunnen hier groeien, maar de trossen worden niet goed rijp. Be halve bij een hittegolf." Er zijn volgens Moelker zo’n tweehonderd druiven soorten die het prima doen op de Zeeuwse bodem. "Wij hebben geko- zen voor de Jo- ^■1 Tè De’ Johanniterdruif geeft een harmonieuze, droge witte wijn. De smaak is fruitig en fris en goed te combineren met Zeeuwse asperges, mos selen en zachte kazen. Het is voor ons een dierbare herinnering dat zo velen van u aanwezig waren bij het afscheid. Dat heeft ons allen erg gesteund. Onze hartelijke dank hiervoor. Mevr. Dekker-de Jonge Kinderen Kleinkinderen Achterkleinkind Wie aan een wijngaard denkt, ziet niet meteen de Zeeuwse kleigrond voor zich. Toch startte de familie Moelker een succesvolle wijngaard in Oudelande. foto: romano SCHEURWATER In plaats van kaarten Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor alle kaarten, telefoontjes en troostende woorden, die wij mochten ontvangen. Gedurende de periode van ziek zijn en na het overlijden van onze lieve zorgzame man, vader, opa en overgrootopa. Een speciaal woord van dank aan het Allévo team voor de goede zorgen die wij gedurende deze periode van hen mochten ontvangen. .ii c i tcities i'vi’k vu •huwdijc >•- «.Mijden in nwToritim felicitaties •begrafenisondernemers huisartsen dankbetuiging felicitaties» verloving geboorte huw-lijk V^h^jdcti in memoric^M felicitaties h: felic ing geboorte •gigjkbéluiging •telii ng hucvelijW^^^iTijder in memorem tencitaties •begrateiiis\üderr^mers huisartsen ilWW'iuiging felicirai’>W^^N - mg geboorte »gilaiikne!uigmg fdicitm.iq huwelijk ^iT^^jiden *1 in memorit •begrafenis^ huisartsén geboorte «"TT folie iiatiiM^ huwelijk in •lx .mt' V htiisaW •feite ilaties^l gébóorft felicitatie^ mg - Wtemcrs ikbetuiginc s. geboorte huw|lijk’<| in mer RMPtuiging i^gnoving pwffijden felicitaties ü|uLmers huisartsen danTrfctuiging felir. itatiesverloving geboorte dankbetuiging tem at s» - k»\e: huwelijk overlijden OUDELANDE - Wijn- x italic- Nljjhmcrs Hjkbetuiging viewing MÉrtuiging wedoving (jgtaijden citaties OMcmcrs iighig «ving huwelijkt in memoriiu •bcgrafeni-1 huisartsen 4 y A cd .Druivenplanten .Rondleidingen F

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 14