Kunst- en natuurroute in teken van het fruit 2 9 KWALiïEiïSCHOENEN De Smidse v.o.f schoenenhuis s-GRAVENPOLDER ‘s-Gravenpolder BRUIST Meer dan 160 kramen juni z a te r d a Tijdens de braderie ruimen wij drastisch op in onze toekomstige nieuwe winkel, ’s-Gravenstraat 14 (v/h WILLEMIEKE kinderkleding) PRIJZEN: 5,00; 10,00; 15,00; 20,00; 25,00 Op de actuele collectie in onze winkel 10% KORTING Braderie Zaterdag 2 juni 2007 Café frituur op de OIO Drogisterij lokerse De Bevelander De Kunst- en Natuurroute OUD dé Weekkrant OOK HET ADRES VOOR STEUNZOLEN PODOLOGIE Heerlijk verse frites, snacks, salades en (soft)ijs. Tot ziens aan de s-Gravenstraat 37 ’s-Graven polder meerd en vormen een opval lende markering, die dwars De uit 1200 daterende St. Maartenskerk is opengesteld voor het publiek en de vlakbij liggende vliedberg (de hoogste in Zeeland) is dan te beklim men. Aan de voet van de vlied berg ligt een mooi Zeeuwse tuin, waarin werk is geëxpo seerd van leerlingen van deel nemende kunstenaars. door Wemeldinge loopt. De centrale as is de monumentale nieuws en meer informatie over o.a. de muziek en de ex posanten. ziek, 15.30 u WOENSDAG Vlissingen, Ter Reede, Jeugdor kest Ons Genoegen, concert, ’s-Gravenstraat 43-45, 4431 AA ’s-Gravenpolder tel. 0113-31 30 49 fax 0113-31 63 55 email: info@cottelli.nl website: www.cottelli.nl Fam. Van Liere •Tel. 0113-311354 NIEUW VRIJDAG Vlissingen, De Piek, Slik, optre den en cd-presentatie, 21.30 u Goes, 't Beest, Rock 'n roll High school, 21 u Middelburg, Gast huiskerk, Koor Jubilate Deo, jubi leumconcert, 20 u ZATERDAG Vlissingen, Sportpark, Irislaan, Nat Jeugdfestival en Taptoe Zee land, 13 u-* Vlissingen, Arsenaal- theater, Linedancefestijn, 18.30 u Vlissingen, St. Jacobskerk, Eu terpe Baroque Consort, concert, 20 u Vlissingen, De Piek, Mil waukee Wildmen, psychobilly band, 21.30 u Middelburg, cen trum, div. locaties, Volkoren, op tredens, 13-17.30 u Kortgene, Hervormde Kerk, Jeugdkoor JongAsaf, concert, 19.30 u ZONDAG Er gaat iets veranderen!! twee zingende buurvrouwen ‘Buuf en de straatmuzikanten Dorpsstraat, waar veel kunste- Tijloos uit de Betuwe. Tijdens naars hun werk tentoonstel- de routedagen verschijnt een len. Speciale gastdeelnemer is speciaal ‘Kunstbulletin We de internationaal vermaarde meldinge’ met het laatste schilderes Helma Kotoun. Haar thema’s zijn koeien, paarden en mensen, die on danks de abstracte verwerking toch herkenbaar blijven. Haar De route is ongeveer drie kilo- schilderijen zijn kleurrijk en meter lang en is te voet, per hebben een geweldige uitstra- fiets en eventueel met de auto ling. af te leggen. Er is parkeergele- Naast schilderijen, aquarellen, genheid bij de St. Maartens- beeldhouwwerken en kera- kerk, op het Dorpsplein in het miek zijn er ook speciaal ont- centrum en bij de Jachthaven, worpen hoeden en een foSsie- Alle exposities zijn gratis toe- lenverzameling te zien. Mu- gankelijk. Voor meer info op ziek is er op verschillende lo- www.kunstroute.net. De ope raties: de bekende groep Tris- ningstijden zijn vrijdag en keil vertolkt Ierse volksliedjes, zondag can 12.00 tot 17.oo uur Ivonne Vonk speelt op de harp en zaterdag van 10.00 tot 17.00 en langs de route zwerven de uur. en nog veel meer, zoals Damsimultaan- Skelterparcours- Ponyrijden- Poffertjes- en oliebollenkraam, goede doelen presentaties Hele dag door winkeliersacties WEMELDINGE - De tuur en omgeving met elkaar Kunst- en Natuurroute in verbonden zijn. Wemeldinge staat dit jaar in het teken van de fruit teelt. Zo worden bijvoor beeld fruitkisten omge vormd tot bijzondere kunstobjecten Ze zijn op 1, 2 en 3 juni tentoonge- Vlissingen, Ter Reede, Marjo steld op de Kunst- en Na- Boom en Paul Sterk, pianocon- tuurroute Wemeldinge. eert, 14.30 u Middelburg, cen trum, div. locaties, Volkoren, op- De tiende Kunst- en Natuur- tredens, 13-17.30 u Veere, Grote route in Wemeldinge biedt dit Kerk, Brisk met 2 bij 2, oude mu- jaar een bijzonder gevarieerd Wemeldinge 2007 staat dit- programma onder het motto: maal in het teken van de fruit- ‘Uut de kunst’. In 1997 werd teelt. Originele fruitkisten van de K&N route Wemeldinge op circa een kubieke meter in initiatief van een klein aantal omvang werden door een aan- 19.30-21 u Vlissingen, café Po- locale kunstenaars voor het tal deelnemers op eigen wijze peye, Copycat, live, 22u*Vlissin- eerst georganiseerd en is in- .tot kunstwerken getransfor- gen, café-rest. Soif, jazz blues, middels uitgegroeid tot een live, 21 u manifestatie waarin kunst, na- I Woensdag 30 mei 2007 - Pagina 12 Domonstratie Mountainbike-team Politie Goes om 11.00 uur en 14.00 uur op kruispunt Goesestraatweg-’s-Gravenstraat Voorlichtings- en informatiestand Politie Zeeland Goesestraatweg-’s-Gravenstraat Opening door dorpswethouder dhr. M.J. de Bruijne om 10.00 uur bij Winkelcentrum ‘s-Gravenhof Springkussen ’s-Gravenstraat, bij 10,- boodschappen gratis kaartje bij Golft de Jonge. Verkoop kaartjes bij kraam speeltuinvereniging Gratis huifkarrit Bosseweide, gesponsord door Rabobank Gratis huifkarrit Langeweg, gesponsord door Remax Makelaardij DROGISTERIJ PARFUMERIE I Cotte ca Wij bedanken al onze sponsors, in bijzonder de hoofdsponsors Rabobank Beveland en Golff Supermarkt Hans de Jonge Meer dan 160 kramen! Niet alleen de vrijmarkt barst uit z’n voegen, dat doet ook het aantal inschrijvingen voor een marktkraam. “Het is jammer”, zegt Peter Moens van OZWN uit Goes, “maar ik kan er echt niet meer kwijt, ik moet helaas nee verkopen”. Desgevraagd verklaart de evenementenorganisator het succes van de ‘s-Gravenpolderse medewerking van de middenstand en de gemeente Borsele. www.s-qravenpolder.nl Ook wij staan op de Braderie Kom kijken in het kraam en in de winkel naar de vele AANBIEDINGEN Drogisterij Lokerse 's-Gravenstraat 24 4431 AC 's-Gravenpolder 0113-311380 en natuurlijk ook weer: Vrijmarkt voor de ‘s-Gravenpolderse kinderen tot 12 jaar Aanmelding bij OZWN (zie achterzijde flyer).

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 12