Onze leden zijn van harte welkom 79 Hotel Zuiderduin t Zeeuwse Rozentuin FAMI LI EBRUNCH Afvoer verstopt? Reserveer nü! Genieten van de vogels, de bloemen en de stilte in de Lubbers Geen bos GERRITSMA De Bevelander Hobbyhal de Graaf Het bestuur Hieronder vindt u de verkorte agenda Rabobank Coöperatieve Rabobank Beveland U.A. gevestigd te Goes. dé Weekkrant Rabobank Beveland iw Opening Notuten vorige vergadering Jaarrekening 2006 Decharge Toelichting op de fusieontwikkelingen Benoeming leden bestuur en raad van commissarissen Mededelingen en rondvraag U bent lid van Rabobank Beveland. Als lid kunt u mee praten over het beleid van uw bank. Daarom nodigen we u van harte uit voor onze algemene vergadering op woensdag 13 juni 2007. U bent welkom vanaf 19.00 uur in theater De Mythe in Goes. De vergadering begint om 19.30 uur. Na het officiële gedeelte geeft Nederlands eerste ruimtevaarder Wubbo Ockels een lezing met als titel "Innovatie als topsport". Op de agenda staan onder meer de jaarrekening 2006 en de'benoeming van leden van het bestuur en de raad van commissarissen. De volledige agenda, de jaarrekening 2006, het jaarverslag 2006, de notulen van de vorige verga dering en de overige relevante stukken liggen voor leden ter inzage op ons kantooraan.de Livingstoneweg 13 in Goes. We hopen u te mogen verwelko men, want uw stem telt. DEKKEND voor 63,95 kunnen liggen, luisteren naar het ruisen van de bladeren en het zingen van de vogels, genie ten van de stilte.” Lenze heeft een enquête ge houden onder de bezoekers. Bijna iedereen gaf aan voor het open en stille landschap te komen. Geen groenblau we slinger voor Lenze dus. "Alsjeblieft geen bossen." Wilhelminastraat 84a Kortgene 0113-306030 0113-403764 06-51850610 Voor alle rioolwerkzaamheden BEL EN VERGELIJK Emotioneel lichaamswerk GOES - Bij praktijk De Dijk in Goes is op 13, 14 en 15 juni een tweedaagse workshop Emotioneel Lichaamwerk. De workshop wordt begeleid door Mahima Sinke en Ange lique Tilroe. Zij zijn beide the rapeut binnen de lichaamsge richte psychotherapie. Meer informatie is te krijgen via: 0113-216656 of06-29221059. 24 uur per dag RIOOLSERVICE ELKE ZONDAG ONBEPERKT BRUNCHEN KINDERBUFFET KINDEREN 50% KORTING (TOT 12 JAAR) (uitgezonderd juli en augustus) FLETCHER^HOTÈLGROUP RESERVEREN?: 0118 - 56 18 10 Lenze Plass woonde in hartje Den Haag maar vond zijn droom - een rozentuin - op het Zeeuwse Noord-Beveland. foto: ine bloemen Overzichtproeverij zomer wijnen GOES - Wijnhandel Domi- nicus Alliance Vinicole houdt op zaterdag 2 juni een overzichtproeverij van zomerwijnen. Naast een uitgebreide collec tie rosé wijnen, staan er ook witte wijnen en zomerse rode wijnen op de proeftafel. Het is van 13.00 tot 17.00 uur bij Café Baarends in Goes. Kosten zijn 5,00 per persoon en opgeven kan via 0113-216119. Zaterdag 2 juni wordt het nieuwe bezoekerscentrum of ficieel geopend door minister van staat Ruud Lubbers. Tege lijkertijd zal de Zomerten- toonstelling van start gaan. Exposanten zijn Vincent Mentzel, fotograaf, die bijzon dere foto’s op buitenpropor tioneel formaat in de tuin zal exposeren. Bevriend kunste naar Klaas Gubbels toont wer ken uitgevoerd in Cortenstaal aan het publiek Vanaf dins dag 5 juni is de tuin open voor bezoekers. Dat is niet het eni ge wat op het programma staat. Zaterdag 16 juni treedt in de theatertuin de groep Brazilian Affair op. Het reper toire bestaat uit Braziliaanse, Portugese en jazzy Latijnse muziek, 's Middags om 14.00 uur. Meer weten: www.zeeuwserozentuin.nl. EST U’ijjoMol Rapport regionale arbeidsmarkt GOES - ViaZorg en OVDB hebben een rapport samen gesteld met bevindingen over de toekomstige regionale ar beidsmarkt van verpleegkun dig, verzorgend en sociaal- agogisch personeel in Zee land. Het doel is belangheb benden in staat te stellen tijdig te anticiperen op toekomstige knelpunten in deze markt. Het rapport is op 22 mei bij ViaZorg in Goes gepresen teerd. KATS - "Je waant je hier in het paradijs”, stelt Lenze Plass, me- de-eigenaar van de Zeeuwse Rozentuin in Kats. ’’Kijk naar de duizenden rozen, in allerlei kleuren, honderden clematis sen, grote bomen. We hebben alles zelf gekweekt. We laten groeien wat groeien wil, dus ook boterbloemen, madeliefjes, ver- geet-me-nietjes, klaver en zelfs brandnetels laten we op som mige plekken lekker staan." We hebben 85 vogelsoorten ge teld, vele vlinders en nachtvlin ders kan je hier zien. We streven naar een zo natuurlijk mogelijk evenwicht, dus er wordt nauwe lijks gespoten.” Lenze is afkom stig uit Herwijnen, een plaatsje aan de Waal. Zijn oom en tante hadden er een boerderij. Daar leerde hij de natuur en de stilte kennen en waarderen. Na jaren in hartje Den Haag te hebben gewoond en gewerkt, trok de rust van Zeeland. Samen met zus Claudia kocht hij de boerde- familie behept met het rozenvi- rij met twee hectare grond. Ze rus.” Het ging voorspoedig met begonnen een rozentuin. Niet de onderneming. Zo goed dat er omdat Lenze beschikte over uitgebreid is naar vijf hectare, twee groene handen. En het afgelopen jaar aan een “Ik heb niet zoveel met tuinie- nieuw bezoekerscentrum is ge ren, maar wel met verzamelen werkt. Aan de buitenkant ziet en dan vooral van rozen. De- het gebouw er uit als een hobby van mijn vader was ro- Zeeuwse boerenschuur, don zen kweken en zo is onze hele kerbruin gepotdekseld. Binnen i is de inrichting eigentijds en ruimte. Daar komen de mensen strak. Op de benedenverdieping voor. Bij ons is het gebruik van komt het theepaviljoen, op de een mobieltje niet toegestaan. tweede verdieping die in open Het is hier geen pretpark, waar verbinding is met de begane je overal babbelende mensen grond, zal een leeshoek komen hoort. Je moet uren op het gras en kunnen bezoekers op com puters werken. Hier worden ook de workshops gegeven. “De kracht van het eiland is de Woensdag 30 mei 2007 - Pagina 11 Wij ontvangen u graag tussen 750 ml voor 20,47 2’Altr. 12.00 en 14.00 uur (enkel op reservering). Tho/^af (£oto) Jooft va* de Korput Rinaldo UóLde Jafon van ‘t Hof Gefeliciteerd! Namens het hele team van: l/KOLF rijbewijsshop.nl GOES 0113-645 000 www.wolfrijbewijsshop.nl De 3- en 4-sterren hotels van Fletcher bevinden zich op de mooiste locaties van Nederland. In de duinen, aan het strand, in de bossen en op de Waddeneilanden. Zuiderduin Beachhotel is onderdeel van de: De Bucksweg 2 - Westkapelle - www.zuiderduinbeachhotel.nl 'Dit is geen pretpark' DOOR INE BLOEMEN BEACH F l E T C H E R HOTELGROUP

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 11