Feest en muziek rond Ronde van Ovezande carearco. Uw oude cv-ketel is 200 euro waard Veilig naar school Pi Nu te koop Huis te koop 60.000 woningen op www.huislijn.nl CHAMPAGME&CAV1AB PAGINA 22: EEN MUSEUM IN DE SLAAPKAMER PAGINA 26-29: UIT IN ZEELAND PAGINA 35: WIE HEER KLASSENFOTO VAN FREEK? L\l De voorlichtingsbijeenkomst Ook is het emplacement in in- te laten maken met handbal. Op rangeerterreinen zijn te weinig brandblussers en ontbreken noodplannen, foto izaak verkeste www.champagne-caviar.nl zie elders in deze uitgave Delta Gasservice Deze week Braziliaanse affaire in Zeeuwse rozentuin Gratis rondleiding in het Fruitteeltmuseum Zeeuwen onthaald bij finish Roparun OVEZANDE - In Ovezande is op zondag 3 juni voor de 28ste keer de Ronde van Ovezande. De wie lerronde, die samenvalt met de jaarlijkse kermis, heeft een uitge breid programma met wielren nen (van een dikke bandenwed strijd tot en met de amateurs A- en Been klassieke solexrace en Bethelkerk in Goes. Dominee G. van de Wetering en organist Rudy Gorsse verlenen hun me dewerking aan de dienst. euro voor seizoenkaarthouders en zes euro inclusief een sei zoenkaart voor overige bezoe kers. De Zeeuwse Rozentuin bevindt zich aan de Katse Groe neweg 3 in Kats. Werken met plezier, passie en succes demonstraties met minimoto- ren. Om 12.00 uur start de Ronde met de Dikke Banden Wedstrijd voor de jeugd vanaf 5 jaar. De dag wordt opgeluisterd met muzie- koptredens bij Jongerencentrum De Klomp en afgesloten met een wielerbal in Café De Zak. In De Zak is ook de inschrijving. GOES - Een Veilig op Weg team van Transport en Logis tiek Nederland geeft les over vrachtauto’s en andere grote voertuigen in het verkeer aan de kinderen van verschillende basisscholen in Goes en We- meldinge. -essen 't JUNE I6TH MM KM \verzekerinyen Hypotheken Ze hebben maar één doel: geld bijeen brengen om het leven van terminale kanker patiënten te verlichten. Aan de start 210 teams waaron der de drie Zeeuwse teams, Cegelec Runningteam, EPZ Runningteam en Schou- wen-Duiveland Runners. De weersomstandigheden voor de start zijn niet ideaal, Parijs krijgt net een wolkbreuk en de grote RoPaRun tent op het startterrein bij Le Bour get moest opnieuw opgezet worden. De teams starten op verschillende tijden, bepaald door de opgegeven loop snelheid. Schouwen-Duive- land vertrekt 27 mei om 01.54 uur, het is donker, maar wel droog. De eerste tien kilometer met een loper en drie lopers op de fiets want op het eerste traject mogen geen auto’s rijden. Daarna begint het pas echt, de lopers wisselen om de twee kilometer, met een fietser naast hen en een fiet ser voorop. Het gaat over wegen die redelijk verlicht zijn, maar ook door stukken bos waar het aardedonker is. Voorbij het dorpje Vemars een steile klim door een bos waar je geen hand voor ogen ziet en het slechte wegdek bestaat uit iets wat ooit asfalt geweest moet zijn. De afda ling is beter en goed verlicht. Tweede Pinksterdag wisse len de teams voor het laatst op de Philipsdam om vlak voor de finish op de Coolsin- gel Rotterdam weer samen te komen. Net als de andere teams gaan ze onder luid ap plaus over de finish. Het is 15.20 uur, ze hebben het ge haald. Arjan Meijer, loper bij Schouwen-Duiveland Run ners: “Het is wat onze teams betreft goed verlopen. Wij la gen goed op tijdschema. Op de wisselpunten werden wij verzorgd en konden we rust nemen. Even bijtanken, is belangrijk, anders hou je dit niet vol. En natuurlijk je or ganisatie en je teamgeest. Je doet het samen.” Zeeland. Het toernooi wordt georganiseerd door de Hand balvereniging GSC, SMWO en CIOS in Wemeldinge is bij CBS De Hoeksteen op vrijdag 1 juni van 8.30 tot 11.30 uur. En de voorlichtingsbijeenkomst in I Goes is op woensdag 6 juni bij 4-, OBS De Zuidwesthoek van i 8.30 tot 11.30 uur en op don derdag 7 juni bij Montessori school De Basis van 8.45 tot 11.45 uur. PARIJS/GOES - Een bon te kluwe rolt af in Parijs om als een veelkleurig lint door Frankrijk en België naar Rotterdam uit te waaien. RoPaRun 2007 is gestart in Parijs en de deelnemers spoe den zich lopend, fietsend en met de auto om de 533 kilometer naar Rotter dam te overbruggen. Ook Zeeuwse teams doen mee. KATS - In de theatertuin van de Zeeuwse Rozentuin is op zater- dag 16 juni een concert van de, groep Brazilian Aff.Tu^^fyi' groep speelt Braziliaanse,’Por tugese en jazzy Latijnse mu- Schooljeugd weer in handbalstrijd GOES - Het tweede school- handbaltoemooi Goes voor de dustriegebied’ Vlissingen-Oost leerlingen van het basisonder- te makkelijk door onbevoegden wijs is vandaag (30 mei) begon- te betreden. Hierdoor kunnen nen. De wedstrijden zijntussen levensgevaarlijke situaties ont- 13.00 en 17.15 uur in Sportpunt staan. ”Het is ons duidelijk dat betrokkenen meer moeten oe fenen en het terrein beter moe ten afsluiten", zegt J. Stokker- Breedtesport en CIOS mans van de controlerende in- Goes.Doel is leerlingen kennis stantie Servicepunt Handha ving Zeeland (SephZ). "Nu kan een kwaadwillende een tank- ZlngOn in de wagon benaderen en aan de af- Rotholkork sluiter rommelen, zodat de vrij- DtJineinerK gekomen stof gevaar oplevert GOES - Het gospelkoor The voor de volksgezondheid en het Message uit Bruinisse treedt op milieu.” “Dit zijn zaken die mij 3 juni vanaf 18.30 uur op in de zorgen baren", reageert burge meester E. Gelok van de ge meente Borsele. "Het is goed dat dit onderzoek ProRail op zijn verantwoordelijkheid wijst. Ik weet dat er meer dingen niet in orde zijn en heb dat aan de betreffende instanties gemeld. Ik moet er niet aan denken dat KAPELLE - Het Fruitteeltmuse- er iets gebeurt. Onlangs hadden um aan de Biezelingseweg 10 in wij in Vlissingen-Oost een pro- Kapelle houdt op zaterdag 2 ju- bleem met een lekke wagon, ni een gratis rondleiding. Om Dat is goed opgelost, maar had 14.00 uur vertelt de gids aan de veel slechter kunnen aflopen.” bezoekers over de noodzaak en mate van vruchtdunning bij appels en peren en de verzor ging van kleinfruit. Het Fruit teeltmuseum houdt verder elke eerste zaterdag van de maand een gratis rondleiding. Entree kost 2,50 euro voor volwasse: nen en aanmelden kan via 0113-344904. ziek. Het optreden begint om B()RSSF1.F/GOE,S - Er is in 14.00 uur en entree kost drie Zeeland veel miS met de vei ligheid bij opslag en trans port van gevaarlijke stoffen via het spoor. Dat is geble ken bij controles vorige week. Óp rangeerterreinen zijn te weinig brandblussers en noodplanoefeningen ontbreken. I ind. videopresentaties a; ‘Deze aktie loopt t/m 31 augustus en gekit alleen voor ome keurselectie. Vraag naar de actievootwaarden. POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES REDACTIE 0113-274021/ RED.BEVELANDER@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274000 BEZORGING 0113-274093 eek VERVOLG OP PAG. 21 Hypotheekrente al vanaf Alstublieft! Huur, lease of koop nu uw CV-ketel bij Delta Gasservice en u ontvangt voor uw oude cv-ketel 200 euro. Sttófp ikwu» X ÏSsnce Art pertörftUKtt:* ity ‘teyra?! dé Mttytxk Otitw-we Ktttky. Lümy. (Saw to «spress’ Ajftsti twee 2? samen met Bel voor een adviesgesprek (0113) 235235 www.vhzeeland.nl Zeeland B.V. WOENSDAG 30 MEI 2007 - JAARGANG 59 - NUMMER 22 B De Bevelan WGGCNBR huis-aan-huiskranten DOOR LEON JANSSENS c te Gom. au-sfis. g-tfcöü* op tfc Pos’ Kaart» 15. at- HK RcrSje nod» ftw Mm» Uomc - *»4H»ar, Au<etlbK«** Spoor niet veilig -o>~~j f 1 ■ha th

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 1