PINK 2 Uw oude cv-ketel is 200 euro waard 5XMEER LUCHT VOOR JE OGEN de straat In intratuin De Bevelander II 2o Pinksterdag open van 11.00 tot 17.00 uur HHDQBEIQI Huis te koop 60.000 woningen op www.huislijn.nl VrtM25M Pikt Saks -6ms special act HBSI ■miiMmMrtui OP OP 4 WOnw Strijd is uitgesteld Vierdaagse in Colijnsplaat LÓ>GUS Grote Zeeuwse festivals bundelen de krachten PAGINA 5: ZEEUWSE WINT PEKING EXPRESS PAGINA 18-21: UIT IN ZEELAND PAGINA 31: HET BESTE BIE ind. videopresentaties 'Delta Gasservice Deze week www.logus.nl imabo Wel is er een andere datum geprikt, vrijdag 8 juni om 19.30 uur. De wedstrijd is op het sportveld van SV Nieuw- dorp en is ter voorbereiding op enkele te spelen wedstrij den tegen clubs uit het be taald voetbal in juli en au gustus. De speciale site met daarop de festivals gaat vrijdag 1 juni de lucht in. Het gaat om het straat festival in Vlissingen, Pepsi Danceparade, 400 jaar Michiel GOES - Op straat leer je pas echt voetballen. Dat bleek maar weer eens tijdens het Panna-evenement afgelopen vrijdag op de Goese Grote Markt. Prachtige wedstrijd jes met technische hoogstandjes waren er volop. Het publiek moedigde de spelers dan ook fanatiek aan. BijsermaHS Optiek -essen F Chinese 1 hardsteentegels 60 x 60 x 2,5 cm van 52,50 voor €32,50 per m2 j NIEUWDORP - Om orga nisatorische redenen gaat de wedstrijd tussen het Zeeuws Elftal en Jong Zeeland op vrijdag 25 mei niet door. de Ruyter, Jazz bij the Sea Dom burg, Goes in Concert, Zeeland kustmarathon en het festival van Zeeuwsch-Vlaanderen. Ini tiatiefnemer is Martin Priem, de organisator van de Middelburg se Danceparade. “Het is steeds moeilijker om festivals te or- ganiseren. Er is minder sponsorgeld beschikbaar en een overvloed aan j flyers. Daardoor zien Specsavers Opticiens GOES - Zeven bekende Zeeuwse festivals hebben de krachten gebundeld. Met een eigen site en een grote campagne mikken ze op meer bekendheid, ook bui ten de provincie. de mensen door de bomen het men er City Dog’s. Dat zijn dis bos niet meer. Op onze site plays met dertigduizend gratis staan alle festivals overzichtelijk dvd’s met informatie van alle en dat is niet alleen prettig voor evenementen en leuke wetens- de Zeeuwen, maar ook voor de waardigheden over de provin- mensen buiten de provincie”, cie. Dit is een digitale flyer.” Bo- vertelt Priem. Wegener en vendien komt er een prijsvraag de Nederlandse Spoorwe- op de site en in de huis-aan- gen werken mee aan een huis-kranten van Wegener landelijke campagne om waarmee honderd viparrange- ry de festivals te promoten, menten zijn te winnen. Priem: “Vanaf half juni ko- ÏBEHffND VERVROEGDE AFSLUITING Bekijk de voorwaarden op www.specsavers.nl ‘Deze aktie loopt t/m 31 augustus en gekit alleen voor onze keurselectie. Vraag naar de actievoorwaanlen. POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES REDACTIE 0113-274021/ RED.BEVELANDER@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274000 BEZORGING 0113-274093 eek VERVOLG OP PAGINA 5 Voor meer informatie bel 0118-635256 of 0117-440433 WOENSDAG B De Bevelan W6G6N0R huis-aan-huiskranten Afslap Breda West (naast IKEA) Gratis parkeren! Ruim 40 winkels voor wonen, zitten, slapen, opbergen, verlichten, eten, koken, kijken en luisteren, inrichten, kinderen, stoffering en nog veel meer. FOTO: FELICE BUONADONNA Alstublieft! Huur, lease of koop nu uw CV-ketel bij Delta Gasservice en u ontvangt voor uw oude cv-ketel 200 euro. Lenzen met revolutionaire siliconen hydrogel technologie: meer draag- comfort V.G. 17.50 p. mnd. www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Mooie merkzonnebrillen op sterkte vanaf 129,00 samen met www.woonboulevardbreda.nl Goes Noord, Albert Joachimikade 33, T 0113 - 21 54 01 Vlissingen. Marie Curieweg 9-13, T 0118 - 69 00 25 BOULEVARD BREDA COLIJNSPLAAT - In de week van 4 tot en met 8 ju ni is er weer een avondvier daagse in Colijnsplaat. Deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden vijf of tien kilometer. De start is bij het dorpshuis de Brug aan de Havelaarstraat om 18.30 uur. Het inschrijfgeld in 2,75 euro. JOUW- fW *FBOUWM«TERI*lf 1 In tra tuin Koudekerke, Galgeweg 5, tel.: 0118-551623 of kijk op: www.intratuin.nl Fusiefestival... Lange Vorststraat 57 - Goes - tel. 0113-230214 In verband met Pinksteren dient kopij vervroegd aangeleverd te worden. >or de editie van woensdag 30 mei uiterste inlevertijd advertentiemateriaal voor: donderdag 24 mei 17.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 1