De Bevelander iPrimafoon Bespaar jij al op je tv kosten? 9,95 ’t Gilde kampt met naamsonbekendheid Kies dan nu voor Digitenne - 1 iSI L'S Huis te koop 60.000 woningen op www.huislijn.nl 'eek f I if Hét goedkope alternatief voor kabel tv kpn De Bevelander ind. videopresentaties Hondentrimster 1 1 1 1 jVlissingse Casino Party’s dé Weekkrant Gediplomeerd VERVROEGDE AFSLUITING Seks Draadloos tv kijken De meest populaire tv- en radiozenders in digitale kwaliteit Eenvoudig zelf aan te sluiten In verband met Pinksteren dient kopij vervroegd aangeleverd te worden. Voor de editie van woensdag 30 mei uiterste inlevertijd van advertentiemateriaal voor: donderdag 24 mei 17.00 uur. GOES - Het bestuur van 't Gilde De Bevelanden streeft naar meer naamsbekendheid. Hoewel de adviseurs ofwel vrijwilligers van ’t Gilde, gratis hun kennis be schikbaar stellen aan anderen, loopt het wat aanvragen betreft niet storm. De vrijwilligers van ’t Gilde heb ben het afgelopen jaar zo’n ze stig mensen geholpen met vra gen over de techniek, de tuin en allerlei andere zaken. Stadsgid- sen hebben meer dan veertig rondwandelingen in Goes en omgeving begeleid en vrijwilli gers van ’t Gilde begeleidden workshops op scholen. Ook maakten zij allochtonen van het project Samenspraak wegwijs in via de mobiele telefoon en MSN om een rekening te vereffenen, of werken. Meiden moeten zelfs geld maken om drugs te kopen”, met een groep mannen naar bed besluit Hooymeyer. In Vlissingen zijn zogenaamde Casino Party’s, waar minderjari ge meisjes, slachtoffers van lovergirls, 'vermaak' bieden, dat zegt het Meldpunt Loverboys Zeeland. Naast gokken en drugs ge bruiken, mogen de bezoekers met ze naar bed. “Vorig jaar waren er vijf lovergirls in de provincie. Dit jaar zal dat aantal hoger zijn”, verwacht Judy Hooymeyer van het meld punt. Ze vervolgt: ”De Zeeuwse lovergirls werken allemaal voor een loverboy. Binnen het netwerk hebben de meisjes niet de macht om zelf als pooier op te treden. De mannen hebben veel in vloed. Het zijn criminelen. Begint een lovergirl voor zichzelf, dan is haar leven niet meer veilig”, aldus Hooymeyer. De werkwijze is gedeeltelijk anders dan bij de loverboy. Die ver siert een meisje, paait en verwent haar met cadeaus. Daarna moet ze meestal onder grote druk als prostituee aan de slag. het functioneren op straat, in de winkel of het café. “Wat ik steeds niet begrijp is waarom het niet storm loopt bij onze coördina tor. Het is toch de onbekendheid met 't Gilde, denk ik. En daar vechten we al jaren tegen”, zegt voorzitter Peter Gruijters. Het aantal aanvragen is ten opzichte van 2005 zelfs enigszins terugge lopen. In totaal werd in 2006 honderdveertig keer een beroep op ’t Gilde gedaan. Wel is het aantal verzoeken om aan leerlin gen van scholen iets te vertellen of over te dragen toegenomen.’t Gilde kan een beroep doen op zeventig adviseurs, met een zeer uiteenlopende kennis en specia lisatie. Meer info: 0113-233084. Praten over kinderkanker GOES - De Vereniging Ou ders, Kinderen en Kanker houdt op woensdag 23 mei een bijeenkomst. Die is voor alle ouders waarvan hun kind nog behandeld wordt, een kind dat klaar is met de behandeling of een kind dat is overleden. Het thema is 'hoe verloopt de opvoeding van de andere kinderen na een verlies van een kind'. De bijeenkomst is van 20.00 tot 22.00 uur in de GGD aan de Westwal in Goes. Aan melden kan via 0114-310435. De zaak kwam aan het licht toen er in de periode augus tus-oktober 2006 een groot aantal bedrijfsinbraken werd gepleegd in Rilland, Middel burg en Goes. Deze bedrijven bevinden zich op bedrijventerreinen langs de snelweg A58. De in brekers sloegen hun slag in de avonduren. Ramen wer den ingeslagen waarna com puters en beeldschermen werden ontvreemd. Bij een inbraak op 10 oktober 2006 inbraak in Middelburg no teerde een alerte beveili gingsmedewerkers het ken teken van de vluchtauto. Dit bleek een gestolen Opel te zijn maar uiteindelijk leidde dat nu dus tot het oprollen van de bende. In totaal zijn 21 bedrijfsin braken in de provincie Zee land opgelost. De overige 46 bedrijfsinbraken en vijf dief stallen werden allemaal ge pleegd in het West-Brabant. De twee hoofdverdachten zitten nog vast. Van de buit is op dit moment niets terug gevonden. Ongeveer vierhonderd men sen willen de organisatie met geld ondersteunen. Ook hebben zich nieuwe vrijwilli gers aangemeld. Iedereen die meer wil weten over de Zonnebloem kan vanaf 19.30 uur terecht tij den de informatieavond op 31 mei in het Meer Hendrik- huis in ’s-Heer Hendrikskin- deren. Politie Zeeland rolt bende inbrekers op RILLAND/GOES - Met de aanhouding van vijf in woners uit de gemeenten Roosendaal en Halder- berge hebben politie Zeeland en politie Mid den en West-Brabant 62 bedrijfsinbraken op be drijventerreinen langs de snelweg A58 opgelost. ’De vier voeter’ Het laatste nieuws van de Provincie Provincie Zeeland Va stel, lage prijs p/mnd Probeer het de eerste maand GRATIS GRATIS digitale ontvanger t.w.v. 89,95 In verband met Hemelvaart en Pinksteren is het provinciehuis op donderdag 17, vrijdag 18 en maandag 28 mei gesloten. AbdijNieuws, de informatierubriek van het provinciaal bestuur vindt u op www.zeeland.nl/abdijnieuws. Sportieve jaarmarkt op plein in Borssele BORSSELE - De Sportvereni ging Borssele houdt op za terdag 26 mei een jaarmarkt op het Plein. Tussen 10.30 en 16.00 uur is er van alles te koop. Om 13.00 uur begint het ringrij- den met oldtimer tractoren. Jongeren kunnen ponyrij- den rond de kerk en sprin gen op een springkussen. Tegelijkertijd is er in Vijver- zicht een overdekte snuffel- markt. Zonnebloemactie is groot succes GOES - De actie van de Nationale Vereniging De Zonnebloem in Goes is een groot succes gewor den. Woensdag 16 mei 2007 - Pagina 3 ronseltoer trimsalon I I Nieuwe Burg 42, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg 9 Geen internet? Bel voor een afdruk van AbdijNieuws naar het informatiecentrum: 0118-631400. Voor officiële mededelingen zie ook elders in dit blad (JOK VOOï QP 4e totnplHG of hooi Marieke Boon Spaarlingstraat 11 4421 GD Kapelle Tel. 0113-316779 4 voor in fédet uw tuinhuisje AbdijNieuws HL

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 3