I I Vijftien jaar mannenmode de Bevelanden Voorbereiden op de dood Een nieuw pareltje Voor een moooi kapsel Zebra groeit verder... Uit het Zakenhart van... Molenaars openen hun de schermen bij Monuta .1 I De Bevelander voor bezoekers. - De cultuurwerf Marieke Schotanus in haar zaak foto: leon janssens WEMELDINGE - Marieke dé Weekkrant GOES - Aan de malendag, in hét Jaar de molens, doen zatet 12 mei maar weinig Zee se molenaars mee. M naar Dennis Bommeljé ke verwacht dat meer Zeeuwse n GOES - Betsy Boutens Haar- verzorging in Goes bestaat 31 jaar en kreeg bij die gele genheid een andere naam. Miriam van der Voort, dochter van eigenaresse Betsy Boutens: “Na jaren lang dezelfde naam was het tijd voor wat anders, Moooi Makers Kappers.” Aan de naamswijziging verbindt de dames- en herenkapsalon in winkelcentrum De Bussel een kortingsactie die door loopt tot 31 juli 2007. Het team van Moooi Makers Kappers blijft up-to-date in het kappersvak middels cur sussen en shows. De zaak werkt voornamelijk op af spraak via 0113-215989. In fo: www.moooi.nu. nen grondzeiler geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Verder maalt ‘d Arke aan de Noordweg in De molens zijn te herkent aan de blauwe wimpel die uithangt. De korenmolen er mogelijk is bij een uitvaart. Daarom hebben wij alles wat ga een bedrijf dat zich bezig houdt met verstrooien van as op water. Ook zijn er rondlei dingen door het gebouw van Monuta. “Ook op plaatsen waar een gemiddelde nabe staande niet komt na een over lijden, maar die wel belangrijk zijn voor de voortgang van de regeling en de uitvoer van een uitvaart", legt Bos uit. Hij doelt 0118-412760. De open dag is van 10.00 tot 16.00 uur. Ooststraat in Wissenkerke en De Hoed in Waarde doen ook mee aan de molendag. In het hele land doen circa vijfhon derd molenaars mee aan de openstelling van hun bedrijf. Website Op de website www.jaarvande- molens.nl is mee te doen aan de fotowedstrijd Kiek een wiek. Deelnemers kunnen hun mooi ste molenfoto insturen en een prijs winnen. Op diezelfde web site is ook veel informatie over het jaar van de molens te vin den. molen Helen, Miriam, Ciska en Roxy. foto: leon janssens Weight Watchers terug op Walcheren VLISSINGEN - Weight Watchers is terug op Walche ren. In november werden de cursussen stopgezet omdat er geen nieuwe coaches waren. Oud-cursist Liz Raadsen heeft de opleiding gevolgd en gaat de locaties in Vlissingen en Middelburg weer bemannen. De wekelijkse cursussen zijn op dinsdagavond om 19.30 uur in wijkcentrum Het Palet in Middelburg-Zuid en op woensdagavond, ook om 19.30 uur, in Speeltuinvereni ging de Lammerenburg in Vlissingen. Overigens ondergaat de Oranje molen aan de Oranjedijk in Vlis- de Stationsweg een kijkje ne- singen een complete schilder- men. beurt. De werkzaamheden zijn Molen De Onderneming aan de 8 Zeeuwen in MKB Innovatie Top 100 GOES - Syntens, innovatie- netwerk voor ondernemers, en het ondememersmagazi- ne Bizz hebben op 17 april de ranglijst gepresenteerd met honderd concrete innovaties die het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf het afgelopen jaar heeft gerealiseerd. Acht Zeeuwse bedrijven behaal den hierin een plek. De hoog ste plaats behaalde Funde- ringstechnieken Verstraeten in Oostburg met een 22e plaats. Meatless in Goes staat op de 73e plaats en Stichting Zeeschelp en Viskwekerij Neeltje lans in Vrouwenpol der 79e. De overige vijf bedrij- ven zijn gevestigd in Zeeuws- Vlaanderen. Meatless produ ceert een honderd procent plantaardige vezel, Meadess, die als basis dient voor de productie van vleesvervan- gende producten Het nieuwe pand van Zebra in Goes, foto: ieon janssens vergoed met een naturapolis graftnarkeerders. Ook hebben en het scenarium. Dat laatste we informatie van Aqua Ome- VLISSINGEN - “Het einde lijkt is de wensenlijst die mensen ver weg. Pas als een dierbare kunnen invullen en die in een overlijdt wordt vaak pijnlijk landelijke databank wordt duidelijk hoeveel moeilijke be- slissingen er in korte tijd geno- Een kijkje achter men moeten worden vertelt J Klaas Bos van Monuta De Voorzorg in Vlissingen. Het uitvaartcentrum houdt zater dag 12 mei een open dag. Ook voor maatkostuums. Zelfs strikjes en bretels verkopen wij. Mare (links) en Rob Jacobs, foto: leon janssens De Stichting voor Kunst en Cultuur Vlissingen heeft het voornemen om vanaf sep tember onder de naam de Cultuurwerf te gaan werken. Het uiteindelijke doel is de verwezenlijking van een ac commodatie voor cultuur in Vlissingen, waar theater, mu ziek en beeldende kunst geza menlijk onderdak krijgen. In 2006 bestond het theateraan bod in Vlissingen uit 75 voor- stellingen en bood De Piek 57 activiteiten. Het kunstcen trum deWillem3 en de Zware Plaatwerkerij hebben een zeer succesvol jaar gehad. GOES - Zebra werd in 1992 gebied van electrotechniek. dag van 9.30 tot 17.30 uur o opgericht en groeide al snel Zebra kent drie bedrijfstak- De 6-kante grondzeiler uit uit tot een volwaardig, mul- ken met elk een eigen taak, zal die dag ook draaien en tifunctioneel industrieel in- Zebra Industrial Projects, len. stallatiebedrijf. Het bedrijf een zelfstandige electro- betrok onlangs een nieuw technische onderneming; start ik met workshops." Meer informatie via In bedrijfs- en promotiekleding 0113621381 ofwww.degla- zijn wij gespecialiseerd. Bedrij- merken krijgt Rob Jacobs Man- dootje dat te vinden is op zenparel.nl. Op maandag is ven kiezen voor een uniforme de kinderafdeling. We heb- de zaak gesloten. outfit.” Naast alle bekende top- het Engelse merk Daks. Meliskerke pand aan de Columbusweg Zebra Ice, voor engineering In Meliskerke is de ronde ste- De Oranjemolen in Vlissingen ondergaat een scliilderbeurt. foto: izaak verkeste 10 in Goes. Zebra is aange- van de eigen mensen naar nen grondzeiler geopend van sloten bij UNETO en is ISO derden en ZSP, twee fabrie- 9.00 tot 17.00 uur. Verder maalt zo'n twee weken geleden ge- 9001VCA gecertificeerd. Ze- ken voor systemen in de ‘d Arke aan de Noordweg in start. Op de Bevelanden is, na bra levert voornamelijk op biobrandstof industrie in Oostkapelle bij voldoende wind een omvangrijke restauratie, de Zeeuwse markt op het Indonesië en Maleisië. en kunnen bezoekers er tussen 9.00 en 18.00 uur een kijkje ne men. In Middelburg doet de ronde stenen stellingmolen De Hoop mee aan de open dag en in Ser- H p 11 rp n ooskerke zijn de molenwinkel vlCUId l en het restaurant van De Jonge De Vijf gebroeders in Heinkens- Johannes open. zand voor het eerst weer aan het werk te zien. Tussen 10.00 en 17.00 uur kan het publiek aan De zaak is te bereiken via 0113- nenmode binnenkort exclusief 213329 of www.robjacobsman- nenmode.nl. GOES - Rob Jacobs Mannen mode, Ganzepoortstraat 21, vierde het vijftienjarig bestaan met vijftien dagen vijftien pro cent korting. “Daar hebben we het druk mee gehad”, zegt Rob Jacobs. Sinds vier jaar is zijn zoon Mare in de zaak en samen met twee medewerkers runnen zij Rob Jacobs Mannenmode. “Wij voeren een klassiek moder- ben leuke hebbedingetjes, ne stijl, van midden- tot hoog Schotanus openden eind Desgevraagd geef ik advies segment, en daar is een groot maart aan de Wilhelminas- met kralen. Men kan dat publiek voor”, weet Jacobs. “On- traat 3 in Wemeldinge De thuis maken of hier in de ze collectie, veelal van Italiaans Glazen Parel. Ze verkoopt winkel aan de grote tafel”, en Duits fabrikaat, is compleet, er exclusief glaswerk, in zegt Marieke. “In het najaar combinatie met kralen om zelf sieraden te maken. 'Of net dat ene leuke kraamka- “Mensen weten vaak niet wat vastgelegd. Ook zijn er stands van steenhouwerij Dominicus, daarmee op de verzorgings- een bloemist, notariskantoor ruimte, de drukkerij en de mu- daarbij komt kijken bij elkaar Sauer en Oonk, assurantiën- ziekkamer. Monuta De Voor gezet.” Tijdens de open dag is kantoor Schinkel en Letter zorg is te vinden aan de Indus- er informatie verkrijgbaar over World. Letter World houdt zich trieweg 20 en bereikbaar via: uitvaarten, uitvaartverzeke- bezig met uitvaartbelettering ringen, wat wel en niet wordt voor condoleancebordjes en Woensdag 2 mei 2007 - Pagina 35 Kiek naar 'n wiek DOOR ELLEN DE VRIEND DOOR ellen de vriend

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 35