De Bevelander interviewt zangeres Jacqueline Govaert Dudes en kitechicks strijden om de surftitels in Vrouygppol^er Kitesurfer Jort Kuiper in actie foto p.R. de beginselen bij van het kite- Krezip is ambassadeur van de Vrijheid. Zaterdag 5 mei treedt de band op in Vlissingen. foto: pr dan voel ik me even wat min- dé Weekkrant Clubhuis Tijdelijk Trots Funwedstrijd Als er zaterdag onvoldoende voel me vrij over alles te kun nen schrijven." Nieuw album Tien jaar “We bestaan deze week tien Buys Ballot College in actie voor India De workshops kitesurfen zijn op zaterdag en op zondag van 11.00 tot 13.00 uur. Ervaren in- twintig graden is en mijn vrien den zitten op het strand, terwijl Leuk en veilig Het is de derde editie van de Roha KiteChallenge. Het bedrijf Roha in Kamperland wil hier mee laten zien dat de kitesurf- sport leuk én veilig is. mers vertrok Govaert in haar eentje naar Los Angeles en Stockholm. “Met name LA is natuurlijk een compleet ande re wereld dan Nederland. Maar ook daar voelde ik me vrij. Na tuurlijk zijn er wijken in LA waar je niet moet komen, maar ik zat in Hollywood en voelde me zeer veilig. Ik heb een on wijs leuke tijd gehad.” ‘Plug it in’ heeft een nieuwe sound. Om dit alles te ondersteunen was er voldoende begelei ding aanwezig. Aanvankelijk hadden zich 110 leerlingen aangemeld voor minimaal twintig euro per persoon. Dat werden er uiteindelijk 125 die 3.700 euro bij elkaar brachten. “Het is al met al een mooie happening geworden”, lacht Janneke Slabbekoorn. tionale (NKSC). Het clubhuis is om te begin nen een tijdelijke voorzie ning voor een periode van vijfjaar. Roha geeft in het hoogsei zoen vaak kitesurflessen in Vrouwenpolder. Vandaar dat het bedrijf graag een ei gen onderkomen heeft. Meer informatie is te vin den op de websi- teswww.maandvandevrij - heid.nl en www.krezip.nl. GOES - Het waren onge bruikelijke lestijden op het Buys Ballot College want van donderdag 19 april op vrijdag 20 april werd op locatie Bergweg een sponsoractie georga niseerd voor leerlingen vanaf klas 3 en hoger. De opbrengst is voor de or ganisatie Going Global. Going Global zet zich in voor onderwijsprojecten in India. Janneke Slabbekoorn, do cente Nederlands, was nauw bij de organisatie betrokken: “Het is een zeer geslaagde actie geworden. De deelne mers moesten de hele nacht activiteiten ondernemen. Af wisselend met leerzame, sportieve en ontspannende onderdelen." Er was een basketbaltoer- nooi, een dansworkshop, voorleesmarathon en een graffitiworkshop. Leerlingen konden leren hoe animatie filmpjes te maken en moch ten zich ook uitleven in het maken van lekkere hapjes, ’s Morgens deed iedereen mee met de ochtendgymnastiek en daarna was er een geza menlijk ontbijt. De Bevelander Inschrijven voor het Zeeuws Kampioenschap en de works hop kitesurfen kan via: www.roha.eu. Meer informatie is verkrijgbaar via: 0113- 371540. Deelname kost 10 euro. Tijdens het evenement wordt ook het nieuwe club huis van Roha Kiteboarding in gebruik genomen. Het clubhuis staat in de kitesurf- zone op het Noordzeestrand van Vrouwenpolder aan de voet van de Veersedam en is honderd vierkante meter groot. Het clubhuis dient als centrale ontmoetingsplek, van waaruit de activiteiten van de kitesurfschool plaats vinden. Met een locatie op het strand beoogt Roha de veiligheid op het strand te waarborgen, zowel voor strandgasten als beoefe naars van de kitesurfsport. Roha werkt nauw samen met de reddingsbrigade Vrouwenpolder en Stichting Strandexploitatie Walche ren. Als kind droomde Krezip- zangeres Jacqueline Govaert al van beroemd worden en met muziek bezig zijn. "Het hield me echt jaren bezig." Soms kan ze het zelf nog niet helemaal geloven. "Dat deze droom nu al weer tien jaar werkelijk heid is, tja... daar ben ik wel trots op”, zucht ze ge lukkig. “Of ik nog meer dromen heb?”, vraagt ze. “Eigenlijk de gewone, huiselijke dingen en ver der veel muziek maken en genieten”, besluit Jac queline Govaert. Krezip staat van 12.30 uur tot 13.00 uur op het hoofdpodium van het Bel- lamypark in Vlissingen. Van daaruit vliegen de bandleden per helikopter naar Rotterdam, Den Bosch en Roermond. VLISSINGEN - “Ik weet niet beter dan in vrijheid te leven”, zegt de 25-jarige zangeres Jacqueline Govaert van Krezip. Ze vindt het een hele eer dat Krezip ambassadeur van de Vrijheid is. “Niet alleen om de mooie boodschap en het mooie feest dat we vieren, maar het is na tuurlijk ook te gek om op vier plaatsen in Neder land te mogen spelen op één dag en met een heli kopter over het land te ra zen”, zegt de zangeres vrolijk. Zaterdag 5 mei bijt de band het spits af op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. jaar. In die tijd is je smaak ont wikkeld. We hebben de vrijheid geno- men om iets anders dan an ders te doen. Het is een soort punky, new wave, discoachti- <- ge plaat geworden”, zegt de zangeres. “Ik voel me eigenlijst haast al tijd wel vrij”, zegt Govaert. “Dat komt natuurlijk ook door mijn beroep. Ik hoef niet om zeven uur mijn bed uit om naar mijn werk te gaan. Mu ziek maken is überhaupt vrij heid. Je fantasie en gevoel om zetten in iets creatiefs”, ver volgt ze. “Ook in het schrijven zelf. Het is niet zo dat de songteksten staat, dan kan ik me even wat letterlijk over de buurvrouw minder vrij voelen, maar dat der vrij, maar daar staat zoveel gaan bijvoorbeeld. Dus ja, ik gebeurt haast nooit. Ik kies er tegenover”, lacht ze. 14 mei zelf voor me niet beperkt te komt het nieuwe album'Plug it voelen. En ja, als het achten- in’ uit. Andere wereld "Soms als er wat te veel druk op ik binnen een photoshoot heb, Voor het schrijven van de num- VROUWENPOLDER - Roha Kiteboarding uit Kamper land houdt komend week end, zaterdag 5 en zondag 6 mei, het Zeeuwse kitesurf- evenement. Deze Roha Ki teChallenge is op het Noordzeestrand van Vrou wenpolder. Ervaren dudes en kitechicks kunnen meedoen aan het kam pioenschap en beginners kun nen het kitesurfen leren tijdens een workshop. De Roha KiteChallenge begint zaterdag om 13.00 uur. De or ganisatie rekent op een wed strijd waarbij ervaren kitesurf ers hun kunsten vertonen aan het publiek. De discipline waar in wordt gevaren, is een boar dercross oftewel een slalom race met obstakels. Iedere kite surfer met ervaring kan deelne men aan deze wedstrijd. Om 17.30 uur zal de Zeeuwse kam pioen bekend worden gemaakt tijdens de prijsuitreiking. Bo- tesurfers kunnen bij deze wed- vendien kunnen de kitesurfers strijd strijden om de titel wie bij surfen en laten de deelnemers punten verdienen voor de Na- hoge sprongen het langste in de de ins en outs van de sport er- Kitesurfcompetitie lucht kan blijven hangen varen. Inschrijven voor de (hangtime). De dag wordt om workshops kan op beide dagen 16.00 uur afgesloten met een vanaf 10.00 uur op het strand, prijsuitreiking. Het evenement wordt aange- o kleed met een live DJ, informa- wind staat, schuift het kam- Workshops tiestands, beachvolleybal en pioenschap door naar de zon- De workshops kitesurfen zijn een trampoline. Restaurant De dag. Maar eigenlijk staat voor op zaterdag en op zondag van Lekkerbek zorgt voor een har de zondag, vanaf 12.00 uur, een 11.00 tot 13.00 uur. Ervaren in- becue na afloop van de wed- funwedstrijd op de agenda. Ki- structeurs brengen de cursisten strijden. Woensdag 2 mei 2007 - Pagina 29 J ««rd -c Roha KiteCha^ngé1’ Krezip is vrij in Vlissingen DOOR JOSIE KNEEPKENS DOOR ELLEN DE VRIEND

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 29